05/06/2023 - 11:02

មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុព្យា​បាល​មជ្ឈិម​កឹង​ធើ បាន​ទទួល​វិញ្ញា​បនបត្រ​ប្លា​ទីន អំ​ពី​ការ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល

តាម​ព័ត៌​មាន​ពី​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុព្យា​បាល​មជ្ឈិម​កឹង​ធើ ផ្នែក​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ទើប​តែ​ទទួល​វិញ្ញា​បន​បត្រ​សម្រេច​បទដ្ឋាន​ PLATINUM (ប្លា​ទីន) ស្តី​ពី​ការ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល​របស់​សមា​គម​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល ពិភព​លោក​ (WSO)។ នេះ​ជា​លទ្ធ​ផល​ក្រោយ​ពី​ ៣ ខែ​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ បាន​ទទួល​វិញ្ញា​បន​បត្រ​ GOLD។

វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ធ្វើ​អន្តរា​គមន៍​អ្នក​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល។ រូប​៖ មន្ទីរ​ពេទ្យ​ផ្តល់​ជូន

វិញ្ញា​បន​បត្រ​ប្លា​ទីន គឺ​ជា​ពាន​រង្វាន់​ដ៏​មាន​តម្លៃ​សម្រាប់​អង្គ​ភាព​និង​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល​នានា​ ដែល​បាន​សម្រេច​នូវ​លក្ខ​ឋាន​ដ៏​ម៉ឺង​ម៉ាត់​ចំ​នួន​ ៨៖ អត្រា​អ្នក​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល ស្ទះ​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល បាន​ព្យា​បាល​ដោយ​ឱសថ​រំ​លាយ​ កំ​ណក​ឈាម​មុន​ ៦០ នាទី​និង​មុន​ ៤៥ នាទី; អត្រា​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល ស្ទះ​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល បាន​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​អន្តរា​គមន៍​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល​មុន​ ១២០ នាទី និង​មុន​ ៩០ នាទី; អត្រា​នៃ​ការ​ព្យា​បាល​សរ​សៃ​ឈាម​ដែល​ស្ទះ​ឱ្យ​លំ​ហូរ​ឡើង​វិញ​ (លើចំ​នួន​អ្នក​ជំងឺ​ចូល​សម្រាក​ពេទ្យ​សរុប​); អត្រា​អ្នក​ជំងឺ​សង្ស័យ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល ត្រូវ​បាន​ថត​ឆ្លុះ​ដោយ​ប្រើ​កាំ​រស្មី​អ៊ិច CTScan (ថត​ស្កែន​ដោយ​កុំ​ព្យូទ័រ) ឬថត​ឆ្លុះ​ MRI (ថត​ឆ្លុះ​ដោយ​ប្រើ​ដែន​ម៉ាញេ​ទិច); អត្រា​អ្នក​ជំងឺ​ត្រូវ​បាន​ស្កេន​វិបត្តិ​នៃ​ការ​លេប​នៅ​នឹង​មណ្ឌល​; អត្រា​អ្នក​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល ស្ទះ​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ឱសថ​ទប់​ស្កាត់​កំ​ណក​ឈាម​ពេល​ចុះ​ពី​ពេទ្យ​; អត្រា​អ្នក​ជំងឺ​រំ​ញ័រ​សោត​ប្រ​សាទ​បាន​ព្យា​បាល​ដោយ​ថ្នាំ​បង្ការ​កំ​ណក​ឈាម​ពេល​ចុះ​ពី​ពេទ្យ; អត្រា​អ្នក​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល​ត្រូវ​បាន​ព្យា​បាល​នៅ​មណ្ឌល​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល ឬប្រ​ពោធ​កម្ម​សកម្ម​។

លក្ខ​ឋាន​សំ​ខាន់​បំ​ផុត​ ហើយ​ពិបាក​សម្រេច​បំ​ផុត​ចំ​ពោះ​វិញ្ញា​បន​បត្រ​ប្លា​ទីន គឺ​៖ អត្រា​អ្នក​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរក្បាល​ត្រូវ​បាន​ព្យា​បាល​ឱ្យ​លំ​ហូរ​ឡើង​វិញ​លើ​ចំ​នួន​អ្នក​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល ខ្វះ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល​ដែល​មក​កាន់​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ ត្រូវ​តែ​សម្រេច​បាន​ជាង​ ១៥%; អត្រា​អ្នក​ជំងឺ​មាន​រយៈ​ពេល​ចាប់​ពី​ចូល​មន្ទីរ​ពេទ្យ​រហូត​ដល់​ពេល​បាន​ព្យា​បាល​ ដោយ​ឱសថ​រំលាយ​កំ​ណក​ឈាម​ ឬ​យក​ឈាម​កក​ដោយ​ឧបករណ៍​យន្ត​សាស្រ្ត​ទាប​ជាង​ ៦០ នាទី ត្រូវ​សម្រេច​ជាង​ ៧៥%។

បច្ចុប្បន្ន​ មាន​បច្ចេក​ទេស​ពិបាក​ៗ និង​បច្ចេក​ទេស​ខ្ពស់​ជាច្រើន​ កំ​ពុង​បាន​សមូហ​ភាព​គ្រូពេទ្យ​ វេជ្ជ​បណ្ឌិត​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​ប្រ​ចាំ​ត្រៃ​មាស​ ដូច​៖ ឱសថ​រំលាយ​កំ​ណក​ឈាម​ព្យា​បាល​ស្ទះ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល​ស្រួច​ស្រាវ​ ធ្វើ​អន្ត​រាគមន៍​យក​ឈាម​កក​ព្យា​បាល​ស្ទះ​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាលស្រួច​ស្រាវ​ ដាក់​ Coil ព្យា​បាល​ជំងឺ​រីក​ប៉ោង​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរក្បាល ដាក់​ Stent ព្យាបាល​ជំងឺ​ស្ទះ​សរ​សៃ​ឈាម​ក្រ​ហម ខាង​ក្រៅ​លលាដ៍ក្បាល ស្តារ​កាយ​សម្បទា​ឡើង​វិញ​សម្រាប់​អ្នក​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល។ល។ មន្ទីរ​ពេទ្យ​មាន​ ៤ ក្រុម​ធ្វើ​អន្តរា​គមន៍​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល ដោយ​មាន​ឧបករណ៍​ទំ​នើប​ៗ​ជា​ច្រើន​ ដើម្បី​ធ្វើ​រោគ​វិនិច្ឆ័យ​និង​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល មាន​ដូច​៖ ប្រព័ន្ធ​ម៉ា​ស៊ីន​ថត​ឆ្លុះ​ដោយ​ប្រើ​កាំ​រស្មី​អ៊ិច CTscan ៣គ្រឿង​ ប្រព័ន្ធ​ម៉ា​ស៊ីន​ថតឆ្លុះ​អឹម​រ៉ាយ (MRI) ២គ្រឿង​ (ក្នុង​នោះ​ មាន​ប្រព័ន្ធ​អឹម​រ៉ាយ ៣.០ Tesla ទំ​នើប​) ប្រ​ព័ន្ធ​ម៉ាស៊ីន DSA ៣ គ្រឿង​ (ប្រ​ព័ន្ធ​ថត​ពិនិត្យ​សរ​សៃ​ឈាម​ក្នុង​ជា​លិកា) សម្រាប់​ធ្វើ​អន្ត​រាគមន៍​សរ​សៃ​ឈាម​ក្រ​ហម ដូច្នេះ​វាអាច​ដំ​ណើរ​ការ​ធ្វើ​អន្ត​រាគមន៍​ក្នុង​ពេល​ដំ​ណាល​គ្នា​សម្រាប់​អ្នក​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល​ជា​ច្រើន​ដែល​ចូល​មន្ទីរ​ពេទ្យ​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់។

មន្ទីរ​ពេទ្យ​កំ​ពុង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​ផែន​ការ​បើក​ទូលាយ​ផ្នែក​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល រួច​នឹង​បង្កើត​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ជំងឺ​ដាច់​សរ​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល​ក្នុង​ពេល​ខាង​មុខ៕

    H.HOA-វិមាន

ចែករំលែកអត្ថបទ