31/01/2023 - 08:46

ឧបត្ថម្ភ​កសិករ​បង្ខិត​ជិត​វិទ្យា​សាស្ត្រ​ បច្ចេក​វិទ្យា​ជឿន​លឿន

រយៈ​ពេល​កន្លង​ សមាគមក​សិករស្រុក​ទ្រី​តូង ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ បាន​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ដំណោះ​ស្រាយ​ឧបត្ថម្ភ​កសិករ​បង្ខិត​ជិត​វិទ្យា​សាស្ត្រ​ បច្ចេក​វិទ្យា​ជឿន​លឿន ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ផលិត​កសិកម្ម​។

កម្មាភិ​បាល​សមាគមក​សិករស្រុក​ ចុះ​ពិនិត្យ​ការ​អនុ​វត្ត​សាក​ល្បង​ទម្រង់​ដាំ​ដំ​ណាំ។

លោក​ពូចៅ​ចួក​ កសិករ​នៅ​ភូមិ​ភឿក -ថ ឃុំ​អូរ​ឡឹម​ មាន​ផ្ទៃ​ដី​ផលិត​កសិកម្ម​ ប្រមាណ​ ២,២ ហិក​តា។ លោក​ពូ រៀប​រាប់​៖ ពី​មុន​ ការ​ផលិត​និង​ចិញ្ចឹម​សត្វ​របស់​គ្រួសារ​គាត់​ពុំ​សូវ​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​។ ដោយ​មាន​ការ​ចលនា គាត់​ក៏​បាន​ចូល​រួម​រាល់​វគ្គ​សិក្ខា​សាលា​ វគ្គ​ហ្វឹក​ហាត់​ផ្ទេរ​ជូន​វិទ្យា​សាស្ត្រ​បច្ចេក​ទេស​ ដែល​សមា​គម​កសិករ​ឃុំ​រៀប​ចំ​ឡើង​។ អា​ស្រ័យ​ឧស្សាហ៍​ព្យា​យាម​រៀន​សូត្រ គួបផ្សំ​នឹង​ចំ​ណេះ​ដឹង​ដែល​បាន​សិក្សា​ គាត់​ក៏​មិន​រា​រែក​អនុវត្ត​ជាក់​ស្តែង​។ ហេតុ​នេះ​ ការ​ផលិត​កសិកម្ម​របស់​គ្រួសារ​គាត់​ ផ្តល់​ទិន្ន​ផល​ខ្ពស់​ រក​បាន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​ជាង​ ៤៣០ លាន​ដុង​/ឆ្នាំ​។ ជីវ​ភាព​គ្រួសារ​គាត់​កាន់​តែ​ធូរ​ធារ​ឡើង​។ “ដើម្បី​សម្រេច​ប្រសិទ្ធ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​ផលិត​កសិកម្ម​ កសិករ​ត្រូវ​សិក្សា​ស្វែង​យល់​និង​អនុវត្ត​នូវ​វិទ្យា​សាស្ត្រ​បច្ចេក​ទេស​ជឿន​លឿន។ ដើម្បី​ធ្វើ​បាន​ដូច្នេះ​ គ្រប់​ផ្នែក​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ ពិ​សេស​គឺ​សមា​គម​កសិករ ផ្នែក​កសិកម្ម​ គប្បីឧបត្ថម្ភ​កសិករ​នូវ​ដើម​ទុន​ ធ្វើ​ការ​ហ្វឹក​ហាត់​វិទ្យា​សាស្ត្រ​បច្ចេក​ទេស​ រៀប​ចំ​ការ​ផលិត​។ល។ ដើម្បី​កសិករ​មាន​ “សន្ទូច” ឈាន​ឡើង​ធ្វើ​មាន​” - លោក​ចៅ​ចួក​ បាន​ឱ្យ​ដឹង​ដូច្នេះ​។

ទម្រង់​ដាំដំ​ណាំ​រួម​ផ្សំ​ក្នុង​រោង​សំ​ណាញ់​នៅ​ឃុំ​ចូវ​ឡាំង​ស្រុក​ទ្រីតូង។

ស្រុក​ទ្រី​តូង មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​ជាង​ ៣៤%។ ដូច្នេះ​ រយៈ​ពេល​កន្លង​ សមា​គម​កសិករ​ស្រុក​ តែង​ផ្តោត​លើ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ដើម​ទុន​ ហ្វឹក​ហាត់​វិទ្យា​សាស្ត្រ​បច្ចេក​ទេស​ដល់​កសិករ បំ​ផុត​គឺ​មាមីង​កសិករ​ខ្មែរ​លើក​កម្ពស់​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ ផលិត​កម្ម​លើ​ផ្ទៃ​ដី​តែ​មួយ​។ ឆ្នាំ​២០២២ សមា​គមក​សិករ​ស្រុក​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ផ្នែក​កសិកម្ម​ រៀប​ចំ​បើក​វគ្គ​ផ្ទេរ​ជូន​បច្ចេក​ទេស​ផលិត​តាម​កម្ម​វិធី​ Vnsat និង​តាម​បទ​ដ្ឋាន​ SRP (បទ​ដ្ឋាន​អន្តរ​ជាតិ​អំ​ពី​ការ​ផលិត​ស្រូវ​អង្ករ​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរ​ភាព​) បាន​ ៧ លើក​ ជូន​កសិករ ២៣០ នាក់​។ ព្រម​ទាំង​សហការ​ជា​មួយ​នឹង​ផ្នែក​កសិកម្ម​ សម្ព័ន្ធ​ក្រុម​ហ៊ុន​ VFC, Sygenta, ឡាង​អាញ់, Anteco, តឹង​ថាញ់​, អាង​ភូ, ដឹក​វៀត​, ណាម​វៀត​ដុង​ថាប និង​សម្ព័ន្ធ​ក្រុម​ហ៊ុន​ ឡុក​ត្រើយ រៀប​ចំ​បើក​សិក្ខា​សាលា​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ជី ថ្នាំ​ការ​ពារ​រុក្ខ​ជាតិ​ បាន​ជាង​ ៣០ លើក​ មាន​កសិករ​ចូល​រួម​ជាង​ ១.១៥០ នាក់​។   អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នេះ​ ស្រុក​ទ្រីតូង​មាន​កសិករ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ផលិត​កម្ម​ពូកែ​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​កាន់​តែ​ច្រើន​។ ឆ្នាំ​កន្លង​ ទូទាំង​ស្រុក​មាន​កសិករ ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ផលិត​កម្ម​ពូកែ​ថ្នាក់​ស្រុក​ ៩៩០ នាក់​ ថ្នាក់​ខេត្ត​ ៣៨៥ នាក់​ និង​មាន​កសិករ ៥៤ នាក់​ ត្រូវ​បាន​ស្នើ​ទទួល​ស្គាល់​ផលិត​កម្ម​ពូកែ​ថ្នាក់​មជ្ឈិម​។

លោក​ចៅ​គឹម​សង​ អនុ​ប្រធាន​សមា​គមក​សិករ​ស្រុក​ទ្រីតូង ឱ្យ​ដឹង​៖ នៅ​ពេល​ខាង​មុខ​ សមាគមក​សិករ​ស្រុក​បន្ត​ផ្លាស់​ថ្មី​ខ្លឹម​សារ​ បែប​ផែន​ សកម្ម​ភាព​ ទិស​ដៅ​ការ​ងារ​សមាគម​ផ្តោត​ទៅ​លើស​កម្ម​ភាព​ផ្ទេរ​ជូន​វិទ្យា​សាស្ត្រ​បច្ចេក​ទេស​ ផ្ដល់​សេវា​កម្ម​ ពិគ្រោះ​និង​ឧបត្ថម្ភ​កសិករ​អភិវឌ្ឍ​ផលិត​កម្ម​ និង​ធ្វើ​អា​ជីវ​កម្ម​។ “គប្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​កសិករ​មាន​ការ​យល់​ដឹង​ និង​កម្លាយ​នូវ​ចំ​ណេះ​ដឹង​ ពី​វិទ្យា​សាស្ត្រ​បច្ចេក​ទេស​ ពិសេស​គឺ​បច្ចេក​វិទ្យា​ទៅ​ជា​ចំ​ណេះ​ដឹង​របស់​ខ្លួន​។ ផ្តើម​ពី​នោះ​ អនុ​វត្ត​ទៅ​លើ​ដី​ស្រែ​ចម្ការ ទើប​អាច​លើក​កម្ពស់​បាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​ជា​ជំ​ហាន​ៗ លើក​ស្ទួយ​បាន​ជីវ​ភាព​សម្ភារៈ​និង​ស្មារតី​”-លោក​ចៅ​គឹម​សង​ បាន​ឱ្យ​ដឹង​ដូច្នេះ​៕

ថាញ​ឡុង​-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ