ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

10/01/2022 - 08:55

បាក​លីវ​ រៀប​ចំ​ពិធី​ជួប​ជុំ​រំលឹក​អនុស្សាវ​រីយ៍​ ២៥ ឆ្នាំ​បង្កើត​ខេត្ត​

គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ខេត្ត​  ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ខេត្ត​បាក​លីវ​  ទើប​នឹង​រៀប​ចំ​ពិធី​ជួប​ជុំ​រំលឹក​អនុ​ស្សាវ​រីយ៍​ ២៥ ឆ្នាំ​  ទិវា​បង្កើត​ខេត្ត​ជាថ្មី​ (០១/០១/១៩៩៧ - ០១/០១/២០២២)។​

 ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ខេត្ត​បាក​លីវ​ ជូន​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​ដល់​បុគ្គល និង​សមូហ​ភាព​។​

បច្ចុ​ប្បន្ន​ បាក​លីវ​ មាន​ ១០០% ឃុំ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​  មាន​ ៨ ឃុំ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​កម្រិត​ខ្ពស់​ មាន​ ៧៨ ភូមិ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​គំ​រូ​។​  បើ​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​ ១៩៩៧ ផលិត​ផលសរុប​របស់​ខេត្ត​ GRDP សម្រេច​ ៥៤.០០០ ពាន់​លាន​ដុង​ (កើន​ ២៧ ដង); មធ្យម​ភាគ​លើ​មនុស្ស​ម្នាក់​សម្រេច​ ៥៨.៦៧ លាន​ដុង​/ម្នាក់​/ឆ្នាំ​ (កើន​ ២១ ដង); ចំ​ណូល​ថវិកា​ឆ្នាំ​ ២០២១ សម្រេច​ ៣.៤៥០ ពាន់​លាន​ដុង​ (កើន​ ២៧,៦ ដង)...។​

ក្នុង​ឱកាស​នេះ​ មាន​សមូហ​ភាព​ចំ​នួន​ ៣៣ និង​បុគ្គលចំ​នួន​ ៤៣២ រូប​ បាន​ទទួល​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​របស់​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ ដោយ​មាន​ស្នាដៃ​ឆ្នើម​ក្នុង​ការ​រួម​ចំ​ណែក​កសាង​ខេត្ត​បាក​លីវ​ អស់​រយៈ​កាល​ ២៥ ឆ្នាំ​បង្កើត​ខេត្ត​ឡើង​វិញ​៕​

                                         លីធាន​

ចែករំលែកអត្ថបទ