18/10/2021 - 08:03

វិនិ​យោ​គដល់​សុខា​ភិបាល​

វិនិ​យោគ​ធន​ធាន​មនុស្ស​និង​សម្ភារៈ​សម្រាប់​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​និយាយ​រួម​ និង​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​និយាយ​ដោយ​ឡែក​ គឺ​ជា​គោល​នយោ​បាយ​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​គោល​នយោ​បាយ​ដែល​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ផ្តុំ​កម្លាំង​អនុវត្ត​។​

  ​ ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​នៅ​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ ត្រូវ​បាន​វិនិ​យោគ​កសាង​យ៉ាង​សម​រម្យ​
(រូប​ថត​កាល​ជំងឺ​ COVID-១៩ មិន​ទាន់​ផ្ទុះ​រាល​ដាល​)។​

ដោយ​កំ​ណត់​ច្បាស់​នូវ​តួនាទី​ដ៏​សំ​ខាន់​របស់​ប្រ​ព័ន្ធ​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​ ក្នុង​ការ​ថែទាំ​និង​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​ ហេតុ​នោះ​ ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​បាន​វិនិ​យោគ​បង្កើន​កម្រិត​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​។​ មក​ទល់​ពេល​នេះ​ ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ស្ទើរ​តែទាំង​អស់​លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ខេត្ត​ សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​ ហើយ​មាន​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ទទួល​បន្ទុក​។​ ពិសេស​ខេត្ត​ក៏​បាន​វិនិ​យោគ​ទឹក​ប្រាក់​រាប់​រយ​ពាន់​លាន​ដុង​ ដើម្បី​វិនិ​យោគ​សម្ភារៈ​សុខា​ភិបាល​ឯក​ទេស​ខ្ពស់​ ដូច​៖ ម៉ាស៊ីន​ឆ្លុះ​អេកូ និង​ម៉ាស៊ីន​ស្ទង់​បេះ​ដូង​។​ល។​ សម្រាប់​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​។​ តាម​ការ​វាយ​តម្លៃ​រួម​ ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ខេត្ត​ បាន​សម្រេច​ភារកិច្ច​ថែទាំ​សុខ​ភាព​បឋម​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​។​ ថ្វី​ត្បិត​ដូច្នោះ​ក្តី​ ខណៈ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ស្មុគ​ស្មាញ​ ឃើញ​ថា​ប្រ​ព័ន្ធ​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​រង​សម្ពាធ​យ៉ាង​ធ្ងន់​ធ្ងរ​។​ តាម​ប្រ​សាសន៍​ វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ង្វៀង​កឹម​ទូ ប្រ​ធាន​ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​វីតឹង​ ក្រុង​វីថាញ  ដំណាក់​មាន​កម្មា​ភិបាល​និង​បុគ្គ​លិក ៦ នាក់​ ប៉ុន្តែ​មាន​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​តែម្នាក់​គត់​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ជួប​ការ​លំ​បាក​ ព្រោះ​ពិនិត្យ​ជំងឺ​ផង​ ជួយ​យក​សំ​ណាក ជួយ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ និង​ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ផង​។​ល។​

តាម​ការ​ផ្ដល់​ព័ត៌​មាន​ពីលោក​ ឌោ​ផាក​ហ៊ឹង​ នាយក​រង​មន្ទីរ​សុខា​ភិបាល​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ ឱ្យ​ដឹង​៖ ចំ​ពោះ​មុខ​ស្ថាន​ភាព​ខាង​លើ​   ភូមិ​ភាគ​បាន​ជំរុញ​មាំការ​អនុវត្ត​គម្រោង​វិនិ​យោគ​កសាង​ និង​អភិវឌ្ឍ​ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្គត់​ផ្គង់​សេវា​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​ - គម្រោង​សមាស​ភាព​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ (PPMU)។​ PPMU មាន​ថវិកា​អនុវត្ត​សរុប​ជាង​ ៩១ ពាន់​លាន​ដុង​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ៥ ឆ្នាំ​  ( ២០២០ -២០២៥ រួម​មាន​សមាស​ភាព​ចំ​នួន​ ៣ គឺ​៖ វិនិយោគ​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​ប្រ​ព័ន្ធ​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​; លើក​កម្ពស់​សមត្ថ​ភាព​របស់​ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​រាល់​បញ្ហា​សុខ​ភាព​ចម្បង​ និង​បង្កើន​គោល​នយោ​បាយ​ ពិសោធន៍​ផ្លាស់​ថ្មី​ក្នុង​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​សេវា​ បង្កើន​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​និង​វាយ​តម្លៃ​។​ គម្រោង​នេះ​ ក្រោយ​ពីសម្រេច​ជា​ស្ថាពរ​អាចនឹង​បង្កើន​គុណ​ភាព​បម្រើ​ដល់​ប្រ​ព័ន្ធ​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​; រួម​ចំ​ណែក​ធានា​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​តំ​បន់​ក្រលំ​បាក​ និង​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​ល។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ក៏​ទើប​អនុវត្ត​សម្រេច​ការ​ពិនិត្យ​ជ្រើស​រើស​ភាគ​កម្រិត​បណ្តុះ​បណ្តាល​ចំ​នួន​ ៤២ តាម​តម្រូវ​ការ​របស់​សង្គម​ រួម​មានប្រ​ព័ន្ធ​រៀប​រយ​និង​ប្រ​ព័ន្ធ​សិក្សា​បន្ត​ផ្នែក​វិជ្ជា​ពេទ្យ​នៅ​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ឱសថ​កឹង​ធើ និង​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ត្រា​វិញ​។​ ក្នុង​នោះ​ មាន​ ២៦ ភាគ​កម្រិត​ប្រ​ព័ន្ធ​រៀប​រយ​ខាង​មុខ​វិជ្ជា​ដូច​៖ ពហុ​វេជ្ជ​សាស្ត្រ​ វេជ្ជ​សាស្ត្រ​បង្ការ​ វេជ្ជ​សាស្ត្រ​បុរាណ និង​វេជ្ជ​សាស្ត្រ​បម្រើ​ជំនាញ​កម្រ​។​ល។​ សំ​ដៅ​ផ្គត់​ផ្គង់​ធន​ធាន​មនុស្ស​សម្រាប់​សុខា​ភិបាល​មូល​ដ្ឋាន​ ដើម្បី​ការ​ងារ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​បឋម​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​កាន់​តែល្អ​ជាង​ពីមួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​៕​

                                ហាថាញ-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ