26/07/2021 - 08:41

សាកល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ នឹង​បង្កើត​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ចំ​ណុះ​ចំ​នួន ​៤

ក្រុម​ប្រឹក្សា​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ អា​ណត្តិ​កាល​២០២០-២០២៥ ទើប​អនុ​ម័ត​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​បង្កើត​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ចំ​ណុះ​ចំ​នួន​ ៤ ។​

មជ្ឈ​មណ្ឌល​សម្ភារៈ​សិក្សា​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ។​

យោង​តាម​សេចក្តី​សម្រេច​ ដំណាក់​កាល​ ២០២០-២០២៥ សាកល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ​នឹង​រៀប​ចំ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ឡើង​វិញ​នូវ​មុខ​វិជ្ជា​ចំ​ណុះ​ផ្នែក​វិទ្យា​សាស្រ្ត​នយោ​បាយ​ បើក​ថ្នាក់​អនុ​បណ្ឌិត​ (គោល​នយោ​បាយ​សា​ធារ​ណៈ​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​) បណ្តុះ​បណ្តាល​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ មុខ​វិជ្ជា​ជំនាញ​វារី​វប្ប​កម្ម​ជា​ភាសា​អង់​គ្លេស​ ពន្យា​ពេល​បណ្តុះ​បណ្តាល​ថ្នាក់​អនុ​បណ្ឌិត​ ផ្នែក​បច្ចេក​វិទ្យា​ស្បៀង​អា​ហារ ជួស​ជុល​អា​គារ​ 4T2 (មណ្ឌល​១) ធ្វើ​ជា​អា​គារ​សិក្សា​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​។​ ពិសេស​គឺ​ប្តូរ​មហា​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ​ទៅ​ជា​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ បង្កើត​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ចំ​ណុះ​ចំ​នួន​ ៤ រួម​មាន៖ មហា​វិទ្យា​ល័យ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ មហា​វិទ្យា​ល័យ​ពហុ​បច្ចេក​ទេស​ មហា​វិទ្យា​ល័យ​បច្ចេក​វិជ្ជា​ព័ត៌​មាន​និង​សារ​គមនា​គមន៍​ មហា​វិទ្យា​ល័យ​កសិកម្ម​។​ សាលានឹង​កសាង​តាម​ទម្រង់​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ជាតិ​។​ ក្រៅ​ពី​មហា​វិទ្យា​ល័យ​ចំ​ណុះ​ទាំង​ ៤ សាកល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ នៅ​ទាំង​មាន​សាខា​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​ចំ​នួន​ ២ នៅ​ហ្វា​អាន ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​និង​នៅ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។​

តាម​ប្រ​សាសន៍​គណៈ​នា​យក​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​ ការ​ប្តូរ​សាលា​មហា​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ​ទៅ​ជា​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ គឺ​ជា​តម្រូវ​ការ​និង​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​កាលៈ​ទេសៈ​ ព្រម​ទាំង​អនុវត្ត​ច្បាប់​អប់​រំមហា​វិទ្យា​ល័យ​ និង​ច្បាប់​វិសោ​ធន​កម្ម​នូវ​មាត្រា​មួយ​ចំ​នួន​នៃ​ការ​អប់​រំមហា​វិទ្យា​ល័យ​លេខ​ ៣៤/២០១៨/QH១៤ ចុះ​ថ្ងៃ​ ១៩/១១/ ២០១៨។​ ស្ថិត​ក្នុង​បរិការណ៍​ពិភព​លោក​កំ​ពុង​មាន​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​អំ​ពី​វិទ្យា​សាស្រ្ត​បច្ចេក​វិទ្យា​ ការ​អប់​រំនិង​បណ្តុះ​បណ្តាល​គប្បី​មាន​ការ​សមា​ហរណ​កម្ម​ស៊ី​ជម្រៅ​និង​មាន​វិសាល​ភាព​ សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ បន្ត​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដើម្បី​បង្ក​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​និង​គំ​នូស​ថ្មី​ក្នុង​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​រួម​។​ ការ​វិវឌ្ឍ​ទាំង​នេះ​កាន់​តែ​បង្ហាញ​ច្បាស់​នូវ​តួនាទី​ដ៏​សំ​ខាន់​របស់​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​នៅ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺ​វឡុង​។​

អា​គារ​ចាត់​ការ​របស់​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ។​

បច្ចុ​ប្បន្ន​ សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ កំ​ពុង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ចំ​នួន​ ៩៩ មុខ​ជំនាញ​កម្រិត​បរិញ្ញា​ មុខ​ជំនាញ​ថ្នាក់​អនុ​បណ្ឌិត​ចំ​នួន​ ៥២ ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ចំ​នួន​ ១៩ ដោយ​មាន​និស្សិត​និង​សិក្ខា​កាម​ជិត​ ៤៨.០០០ រូប​។​ សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​ មាន​បុគ្គ​លិក ១.៨១៥ រូប​ (ក្នុង​នោះ​ មាន​សាស្រ្តា​ចារ្យ​ ១៥ រូប​ សាស្រ្តាចារ្យ​រង​ ១៤១ រូប​ បណ្ឌិត​ ៥០៨ រូប​ អនុ​បណ្ឌិត​ ៧២០ រូប​)។​ កង​ជួរ​គ្រូ​បង្រៀន​នៃ​សា​កលវិទ្យា​ល័យ​មាន​កម្រិត​វិជ្ជា​ឧត្តម​សិក្សា​ ១០០%។​

សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ ស្ថិត​ក្នុង​ចំ​ណោម​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​ល្អ​បំ​ផុត​ទាំង​ ៥ សាលា​នៅ​វៀត​ណាម​ តាម​តារាង​រៀប​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​របស់​ Webometrics និង​ស្ថិត​ក្នុង​ចំ​ណោម​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​ល្អ​បំ​ផុត​ទាំង​ ៥០០ នៅ​អា​ស៊ី​ តាម​ការ​រៀប​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​របស់​ QS។​ ឆ្នាំ​ ២០២០ លើក​ដំបូង​វិស័យ​បណ្តុះ​បណ្តាល​កសិកម្ម​របស់​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​ (រួម​មាន​ដាំ​ដុះ​ ចិញ្ចឹម​សត្វ​ បសុពេទ្យ​ ជល​ផល​) បាន​រៀប​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ពី ២៥១-៣០០​ របស់​ពិភព​លោក​។​ នោះ​គឺ​ជា​លទ្ធ​ផលនៃ​ការ​ខិត​ខំ​អស់​រយៈ​កាល​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​របស់​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ ពិពិធ​កម្ម​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ​។​ បច្ចុប្បន្ន​ សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​មាន​ទំ​នាក់​ទំ​នង​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ជា​មួយ​វិទ្យា​ស្ថាន​សា​កលវិទ្យា​ល័យ​និង​អង្គ​ការ​អន្តរ​ជាតិ​ជាង​ ១៣០ អង្គ​ភាព​៕​                    

                                          ប៊ិច​ង៉ុក​-មុនី​

ចែករំលែកអត្ថបទ