07/06/2021 - 16:53

ជូន​សៀវ​ភៅ​សរ​សេរ ​២.០០០ ក្បាល​ដល់​​សិស្ស​ក្រី​ក្រនៅ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​សមុទ្រ​

 ​  ប៉ុស្តិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​វិញ​ហាយ​ប្រ​គល់​សៀវ​ភៅ​ដល់​សាលា​រៀន​នា​នា​។

បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​ជូន​សៀវ​ភៅ​សរ​សេរ​ចំ​នួន​ ២.០០០ ក្បាល​ដល់​សាលា​បឋម​សិក្សា​ និង​សាលា​អនុវិទ្យា​ល័យ​ឯក​ជន​ កាញ់​ថាញ់ អនុវិទ្យា​ល័យ​វិញ​ហាយ សាលា​មតេ្តយ្យ​វិញ​ហាយ នៅ​ទីរួម​ខេត្ត​វិញ​ចូវ​ ដើម្បី​សាលា​ទាំង​នេះ​ជូន​ដល់​សិស្ស​រៀន​ពូកែ​ និង​សិស្ស​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​ខ្លាំង​។​ អំ​ណោយ​នេះ​ អា​ស្រ័យ​អង្គ​ភាព​ចលនា​សប្បុ​រស​ជន​រួម​វិភាគ​ទាន​។​ នេះ​ជា​សកម្ម​ភាព​ស្ថិត​ក្នុង​កម្ម​វិធី​ “ជំ​រុញ​ដំ​ណើរ​ប្អូន​ទៅ​សាលា​” អា​ស្រ័យ​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​បំ​ផុស​ចលនា​ ដើម្បី​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​សិស្ស​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​។​

ក្រៅ​ពី​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ “ជំ​រុញ​ដំ​ណើរ​ប្អូន​ទៅ​សាលា​” ប៉ុស្តិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​វិញ​ហាយ នៅ​ទាំង​គាំ​ពារ​សិស្ស​ ២ នាក់ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​ខ្លាំង​ ដោយ​ទឹក​ប្រាក់​ ៥០០.០០០ ដុង​/ខែ​៕​ 

     យ្វី​អាញ-វិមាន​

 

ចែករំលែកអត្ថបទ