01/06/2021 - 08:32

បំ​ផុស​ចលនា​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ចូល​រួម​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ និង​ទប់​ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​

បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​ធ្វើ​ពិធី​បំ​ផុស​ចលនា​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ចូល​រួម​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ និង​ទប់​ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​ នៅ​ស្រុក​កូវ​ឡាវ​យ៉ុង ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។​

 ​ ប្រ​ជា​ជន​ចុះ​កិច្ច​សន្យា​អនុវត្ត​ម៉ឺង​ម៉ាត់​រាល់​វិធាន​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ និង​ទប់​ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​។​

តាម​រយៈ​នោះ​ ប៉ុស្ដិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​អាង​ថាញ់​បា សហ​ការ​ជា​មួយ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ រដ្ឋ​អំ​ណាច​ភូមិ​ភាគ​ កង​កម្លាំង​ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ COVID-១៩ និង​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​ ដោយ​រូប​ភាព​ជា​ច្រើន​ មាន​ដូច​៖ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​តាម​រយៈ​ឧគ្ឃោ​សន​ស័ព្ទ​របស់​ឃុំ​ ភូមិ​ ប្រើ​ប្រាស់​ឧគ្ឃោ​សន​ស័ព្ទ​ចល័ត​និង​មធ្យោ​បាយ​របស់​អង្គ​ភាព​ ក្រុម​កង​ការ​ងារ​ ដើរ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ចល័ត​ គួបផ្សំ​នឹង​ការ​ចែក​ខិត្ត​ប័ណ្ណ​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​។​ល។​ ព្រម​ជា​មួយ​នោះ​ ចុះ​ទៅ​តាម​ផ្ទះ​ចលនា​ប្រ​ជា​ជន​ចុះ​កិច្ច​សន្យា​អនុវត្ត​នូវ​វិធាន​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ តាម​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​របស់​រដ្ឋ​អំ​ណាច​ភូមិ​ភាគ​ និង​ការ​ណែ​នាំ​របស់​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​។​ ពេល​ប្រ​ទះ​ឃើញ​ អ្នក​ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​ ឬ​អ្នក​នៅ​តំ​បន់​កើត​ជំ​ងឺ​ចូល​មក​ ត្រូវ​រាយ​ការណ៍​បន្ទាន់​ដល់​ប្រ​ធាន​ភូមិ​ សហ​ការី​សុខា​ភិបាល​ភូមិ​ រដ្ឋ​អំ​ណាច​  ភូមិ​ភាគ​ និង​ប៉ុស្ដិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​។​ អនុវត្ត​ “គ្មាន​ ៣” គឺគ្មាន​ការ​ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​ គ្មាន​ការ​លាក់​បាំង​ ចូល​ដៃ​ចូល​ជើង​នាំ​អ្នក​ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​ គ្មាន​ការ​ជូន​នាំ ធ្វើ​មេខ្យល់​នាំ​អ្នក​ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​៕​

                                   យ្វី​អាញ - ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ