17/11/2020 - 08:29

រួម​កម្លាំង​សង់​ផ្ទះ​មនោ​សញ្ចេត​នា​ជូន​សេនា​ជន​

រយៈ​ពេល​៣​ឆ្នាំ​កន្លង​ កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​ស្រុក​វិញ​ឡើយ​ ខេត្ត​បាក​លីវ​ បាន​រួម​ថវិកា​សង់​ផ្ទះ​មនោ​សញ្ចេត​នា​ចំ​នួន​ ៥ ខ្នង​ជូន​សេនា​ជន​។​ នេះ​ជា​វិធី​ធ្វើ​ថ្មី​ ជួយ​ដល់​ក្រុម​គ្រួ​សារ​សេនា​ជន​ជាច្រើន​មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​សង់​ផ្ទះ​ឡើង​វិញ​ ព្រោះ​ផ្ទះ​ចាស់​ទ្រុឌ​ទ្រោម​និង​លេច​ស្រក់។​

យឿង​ក្វឹក​ខាយ (ភូមិ​ក្វឹ​កគី ឃុំ​ហុឹង​ថាញ់) បាន​ចូល​រួម​កង​កម្លាំង​សេនា​ជន​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៦ ហើយ​បាន​ស្រុក​វិញ​ឡើយ​ ឧបត្ថម្ភ​សង់​ផ្ទះ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២០ នេះ​។​

ដើម​ខែ​វិច្ឆិកា​កន្លង​ហើយ​ គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធាស្រុក​វិញ​ឡើយ​ បាន​រៀប​ចំ​ពិធី​ប្រ​គល់​ផ្ទះ​មិត្ត​រួម​កង​ដល់​បង​ឡេវ៉ាន់​ទ្វឹង​ (អា​យុ​ ២៦ ឆ្នាំ​ នៅ​ភូមិ​កៃ​យា ឃុំ​ហ៊ឹង​ហោយ​ ស្រុក​វិញ​ឡើយ​)។​ បង​ទ្វឹង​ មិន​ទាន់​រៀប​ការ​ រស់​នៅ​ជាមួយ​ឪ​ពុក​ម្តាយ​ក្នុង​ផ្ទះ​ដែល​ជញ្ជាំង​សង​ខាង​ទ្រេត​ទៅ​លើ​ផ្ទះ​អ្នក​ជិត​ខាង​។​ ឪ​ពុក​ ម្តាយ​លក់​បន្លែ​ រីឯ​ទ្វឹង​ “អ្នក​ណា​ជួល​ធ្វើ​អ្វី​គឺធ្វើ​ហ្នឹង​”។​ លោក​ត្រឹង​ង៉ុក​ហើង ប្រ​ធាន​គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​ឃុំ​ហ៊ឹង​ហោយ​ វាយ​តម្លៃ​៖“ ទោះ​បីគ្រួ​សារ​ក្រលំ​បាក​ ប៉ុន្តែ​ជិត​ ៤ ឆ្នាំ​មក​នេះ​ ទ្វឹង​ជាសេនា​ជន​ចល័ត​សកម្ម​មួយ​រូប​ តែង​ប្រតិ​បត្តិ​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​បទ​បញ្ជា​កោះ​ហៅ​ហ្វឹក​ហា​ត់” ។​

តាំង​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៨ មក​ កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​ស្រុក​វិញ​ឡើយ​ បាន​រួម​វិភាគ​ទាន​ទឹក​ប្រាក់ជាង​ ១៣០ លាន​ដុង​ ឧបត្ថម្ភ​ដល់​សេនា​ជន​ ៥ នាក់​សង់​ផ្ទះ​ថ្ម​យ៉ាង​សម​រម្យ​។​ យុទ្ធ​ជន​ ដែល​បាន​ឧបត្ថម្ភ​សង់​ផ្ទះ​ រួម​មាន​៖ តាំង​វ៉ាន់​ថាញ (នៅ​ភូមិ​ត្រា​ហឹក សេនា​ជន​ចល័ត​); ត្រឹង​ជី​ង្វៀង​ (ភូមិ​យ៉ុង​បឺមA សេនា​ជន​ប្រ​ចាំ​ការ​) នៅ​ឃុំ​ចូវ​ថើយ​; អុង​ធី​ណៀ - យុទ្ធ​នារី​សេនា​ជន​ ប្រ​ចាំ​ការ​ទីប្រ​ជុំ​ជន​ចូវ​ហុឹង; យឿងក្វឹក​ខាយ នៅ​ភូមិ​ក្វឹក​គី សេនា​ជន​ចល័ត​ឃុំ​ហុឹងថាញ់ និង​ករណី​របស់​បង​ទ្វឹង​ ដូច​បាន​រៀប​រាប់​ខាង​លើ​។​

ក្នុង​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​ដឹក​នាំកិច្ច​ការ​យោ​ធាការ​ពារ​ភូមិ​ភាគ​ឆ្នាំ​ ២០១៨ គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​យោ​ធាស្រុក​វិញ​ឡើយ​ បាន​ដាក់​ចេញ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ដើម​ទុន​ផលិត​កម្ម​និង​សង់​ផ្ទះ​ជូន​សេនា​ជន​។​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​បាន​ប្រ​គល់​ឱ្យ​បណ្ដុំ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំ​ងឃុំ​ ទីប្រ​ជុំ​ជន​ចំ​នួន​ ៨ និង​គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​ស្រុក​ រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​សង់​ផ្ទះ​មនោ​សញ្ចេត​នា​ជូន​យុទ្ធ​ជន​ចំ​ណុះ​ឃុំ​ ធ្វើ​ជាប្រ​ធាន​បណ្ដុំ​។​ យុទ្ធ​ជន​ម្នាក់​ៗ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ ២៥-៣០ លាន​ដុង​ ក្នុង​នោះ​ស្ថា​ប័ន​យោ​ធា​ស្រុក​ចូល​រួម​វិភាគ​ទាន​ទឹក​ប្រាក់​ច្រើន​បំ​ផុត​ ១០ ដុង​ ក្រៅ​ពី​នោះ​ គឺបណ្ដុំ​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​រ៉ាប់​រង​។​ លោក​វរសេនីយ៍​ទោ ង្វៀង​ក្វឹក​ថៃ​ អនុលេខា​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ យោ​ធាស្នង​ការ​នយោ​បាយ​នៃ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធាស្រុក​វិញ​ឡើយ​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ករណី​ដែល​បានពិនិត្យ​សង់​ផ្ទះ​ជូន​ នោះ​គឺយុទ្ធ​ជន​ជា​សេនា​ជន​នៅ​ក្នុង​អង្គ​ភាព​ សេនា​ជន​ប្រ​ចាំ​ការ​សេនា​ជន​ចល័ត​ ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​ពិសេស​; មាន​សមត្ថ​ភាព​ក្នុង​ការ​ងារ​ និង​ប្រតិ​បត្តិ​ល្អ​តាម​បទ​បញ្ជា​ហ្វឹក​ហាត់​របស់​អង្គ​ភាព​” ។​

ទង្វើ​ដ៏​មាន​អត្ថ​ន័យ​ជាក់​ស្តែង​នេះ​ បាន​ជួយ​ឱ្យ​យុទ្ធ​ជន​ជាសេនា​ជន​ស្ងប់​អា​រម្មណ៍​រួម​កម្លាំង​ការ​ពារ​មាតុ​ភូមិ​។​ ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ​ ក្រោយ​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៨ បក្ខ​ភាគ​យោ​ធា​ស្រុក​វិញ​ឡើយ​ អា​ណត្តិ​កាល​ ២០២០-២០២៥ បាន​កំ​ណត់​ច្បាស់​នឹង​បន្ត​អនុវត្ត​ការ​ងារ​ជួស​ជុល​និង​សាង​សង់​ផ្ទះ​ជូន​កង​កម្លាំង​សេនា​ជន​។​ ក្រៅ​ពី​ជួយ​សង់​ផ្ទះ​ កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​ស្រុក​ នៅ​ទាំង​ឧបត្ថម្ភ​ទុន​ផលិត​កម្ម​ដល់​យុទ្ធ​ជន​ជា​សេនា​ជន​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ដែល​កង​ពល​ធើ្វការ​ហ្វឹក​ហាត់​ក្រៅ​បន្ទាយ​៕​

យោ​ង៖ baobaclieu.vn-ទីទុយ

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
យឿង​ក្វឹក​ខាយ