17/11/2020 - 08:29

ទិស​ដៅ​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៣០ មនុស្ស​ចាស់​គ្រប់​រូប​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឯក​សារ​គ្រប់​គ្រង​តាម​ដាន​សុខ​ភាព

នា​យក​រ​ដ្ឋមន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ទើប​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​នូវ​សេច​ក្ដី​សម្រេច​លេខ​ ១៥៧៩ /QĐ-TTg ស្ដី​ពី​ការ​ផ្ដល់​សច្ចា​នុម័តិ​លើក​ម្មវិធី​ថែទាំ​សុខ​ភាព​មនុស្ស​ចាស់​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៣០ ។​

តាម​រយៈ​នោះ​ កម្ម​វិធី​បាន​ដាក់​ចេញ​ទិស​ដៅ​ច្បាស់​លាស់​ គឺគណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ រដ្ឋ​អំ​ណាច​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ ដាក់​ចេញ​សេច​ក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​ ផែន​ការ ​វិនិ​យោគ​ថវិកា​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​មនុស្ស​ចាស់​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២៥ និង​អូស​បន្លាយ​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៣០។​ មនុស្ស​ចាស់​ ឬ​ក៏​សាច់​ញាតិ​ថែទាំ​មនុស្ស​ចាស់​ផ្ទាល់​ បាន​ជ្រាប​នូវ​ព័ត៌​មាន​អំ​ពី​ភាព​ចាស់​នៃ​ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​ សិទ្ធិ​បាន​ថែទាំ​សុខ​ភាព​របស់​មនុស្ស​ចាស់​សម្រេច ៧០% ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៥ និង ៨៥% ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០៣០ ។​

ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ទិស​ដៅ​ដើម្បី​មនុស្ស​ចាស់​ បាន​ពិនិត្យ​សុខ​ភាព​តាម​ពេល​កំ​ណត់​ យ៉ាង​តិច​បំ​ផុត​មួយ​ឆ្នាំ​ម្ដង​សម្រេច ៧០% រៀប​ចំ​ឯក​សារ​គ្រប់​គ្រង​តាម​ដាន​សុខ​ភាព​សម្រេច​ ៩៥% ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២៥ និង ១០០% ក្នុង​ឆ្នាំ ២០៣០ ។​ មនុស្ស​ចាស់​ត្រូវ​បាន​ប្រ​ទះ​ឃើញ​ ព្យា​បាល​ គ្រប់​គ្រង​ជំ​ងឺ​ដែល​មិន​ឆ្លង​ រាល​ដាល​ (ជំ​ងឺ​មហា​រីក​ ជំ​ងឺ​បេះ​ដូង​ ជំ​ងឺ​ឡើង​ឈាម​ ជំ​ងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ ជំ​ងឺ​សួត​រុាំងរ៉ៃ ជំ​ងឺ​ភ្លេច​ភ្លាំង។​ល។​) សម្រេច​ ៧០% ក្នុង​ ឆ្នាំ​ ២០២៥ និង​ ៩០% ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០៣០ ។​

មនុស្ស​ចាស់​ដែល​មាន​លទ្ធ​ភាព​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ចំ​ណេះ​ដឹង​ បំ​ណិន​ក្នុង​ការ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ខ្លួន​ឯង​ សម្រេច​ ៥០% ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២៥ និង​ ៩០% ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០៣០។​ មនុស្ស​ចាស់​ទាំង​ ១០០% ដែល​គ្មាន​លទ្ធ​ភាព​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ នឹង​ត្រូវ​បាន​សាច់ញាតិ​ក្នុង​គ្រួ​សារ​ និង​សហគមន៍​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២៥ និង​អូស​បន្លាយ​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៣០ ។ ក្លឹប​ស្នង​បន្ត​ពី​ជំ​នាន​មួយ​ទៅ​ជំ​នាន់​មួយ​ជួយ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ និង​ទម្រង់​ក្លឹប​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​របស់​មនុស្ស​ចាស់​ដែល​មាន​ខ្លឹម​សារ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​សម្រេច​ ៨០% ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២៥ និង ១០០% ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០៣០។​

កម្ម​វិធី​ក៏​បាន​ដាក់់ចេញ​ទិស​ដៅ​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០២៥ នឹង​មាន​ឃុំ​ សង្កាត់​ ទីប្រ​ជុំ​ជន​ ប្រ​មាណ ​៥​០% មាន​ក្លឹប​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​មនុស្ស​ចាស់​យ៉ាង​តិច​បំ​ផុត​មួយ​ និង​មាន​ក្រុម​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ថែទាំ​សុខ​ភាព​មនុស្ស​ចាស់​តិច​បំ​ផុត​មួយ​ ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៣០ សម្រេចឱ្យ​បាន​ ៩០% ។​ ចំ​នួន​ខណ្ឌ​ ស្រុក​ អនុវត្ត​ពិសោធ ពង្រីក​ទម្រង់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ពេល​ថ្ងៃ​សម្រាប់​មនុស្ស​ចាស់​សម្រេច​ ២០% ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២៥ និង​ ៥០% ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០៣០។​ ចំ​នួន​ខេត្ត​ ក្រុង​ចំ​ណុះ​មជ្ឈិម​ មាន​ទម្រង់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ថែទាំ​មនុស្ស​ចាស់​ តាម​រូប​ភាព​សង្គ​មូបនីយ​កម្ម​អនុវត្ត​ភារ​កិច្ច​ថែទាំ​សុខ​ភាព​មនុស្ស​ចាស់​ សម្រេច​ ២៥% ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២៥ និង ​១០០% ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០៣០ ៕​

P.Y - ប្រែសម្រួល​៖ ពេជ្រ​សឿន​

ចែករំលែកអត្ថបទ