12/10/2020 - 16:29

ជូន​អំ​ណោយ​ ១៥០ ចំ​ណែ​ក​ដល់​គ្រួ​សារ​ខ្មែរ​ក្រី​ក្រនៅ​ឃុំ​វ៉ាន់​យ៉ាវ

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែ​កញ្ញា​ សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​នៃ​នគរ​បាល​ស្រុក​ទិញ​បៀង​ (អាង​យ៉ាង​) សហកា​រជាមួយ​នឹង​សប្បុរស​ជន​ជូន​អំ​ណោយ​ចំ​នួន​ ១៥០ ចំ​ណែ​ក​ដល់​គ្រួ​សារ​ខ្មែរ​ក្រី​ក្រ នៅ​ឃុំ​វ៉ាន់​យ៉ាវ (ស្រុក​ទិញ​បៀង​ ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​)។​

 ​ ជូន​អំ​ណោយ​ដល់​គ្រួ​សារ​ខ្មែរ​ក្រី​ក្រនៅ​ឃុំ​វ៉ាន់​យ៉ាវ។​

អំ​ណោយ​មួយ​ចំ​ណែក​ៗ​ រួម​មាន​អង្ករ​ មី​កញ្ចប់​ សម្ភារៈប្រើ​ប្រាស់​ចាំ​បាច់​និង​ទឹក​ប្រាក់ ៣២០ ពាន់​ដុង​។​ សរុប​ទឹក​ប្រាក់ក្នុង​ការ​ជូន​អំ​ណោយ​លើក​នេះ​ ប្រ​មាណ​ ៥៤ លាន​ដុង​ បាន​មក​ពី​ការ​ឧបត្ថម្ភ​របស់​សប្បុរស​ជន​។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ រួម​ចំ​ណែក​ចែក​រំ​លែក​ការ​លំ​បាក​ជាមួយ​នឹង​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ភូមិ​ភាគ​៕​

           យោ​ងតាម​៖ baoangiang.com.vn- ប្រែសម្រួល​៖ វិមាន​

 

ចែករំលែកអត្ថបទ