21/09/2020 - 16:10

សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ស្រុក​យ៉ុងរៀង​ បើក​យុទ្ធ​នាការ​ថ្ងៃ​អា​ទិត្យ​បៃតង​

សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ស្រុក​យ៉ុងរៀង​ ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ បាន​សហការ​ជា​មួយ​នឹងសម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​មូល​ដ្ឋាន​នៃ​គណៈ​ ផ្នែក​ក្នុង​ស្រុក​ បើ​ក​យុទ្ធ​នា​ការ​អនុវត្ត​ថ្ងៃ​អា​ទិត្យ​បៃ​តង​នៅ​ឃុំ​ថាញ់​ហ្វា។​ សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​បាន​អនុវត្ត​ដំ​ណើរ​ការ​ដាំ​ផ្កា​តាម​សង​ខាង​ផ្លូវ​ និង​ឃោស​នា​ចលនា​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​កាត់​បន្ថយ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ថង់ប្លា​ស្ទិច។​ ក្នុង​ឱកាស​នេះ​ដែរ​ សាខា​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ប្លុក​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ក៏​បាន​ជូន​សៀវ​ភៅ​ចំ​នួន​ ២០០ ក្បាល​ដល់​សិស្ស​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​ ដើម្បី​ប្អូន​ៗ​ឈាន​ចូល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី​។​

សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ជូន​អំ​ណោយ​ដល់​គ្រួ​សារ​គោ​លនយោ​បាយ​។​

មុន​នោះ​ សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ស្រុក​យ៉ុងរៀង​ ក៏​បាន​ធ្វើ​ការ​បូក​សរុប​ចលនា​យុវ​ជន​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​វិស្សមកាល​ឆ្នាំ ​២០២០ ដោយ​មាន​សកម្ម​ភាព​ដាំ​ដើម​ឈើ​និង​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​គ្រួ​សារ​គោល​នយោ​បាយ​ជាដើម​ ត្រូវ​បាន​ភូមិ​ភាគ​វាយ​តម្លៃ​ខ្ពស់​៕​

                                                                     ត្រឿង​វ៉ាន់​ភឿក-វិមាន​

 

ចែករំលែកអត្ថបទ