27/04/2020 - 14:50

បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​នគរ​បាល​សមុទ្រ​ ជូន​ទឹក​និង​ម៉ាស់ដល់​មាមីង​តំ​បន់​ហួត​ហែង​ ជ្រាប​ទឹក​ប្រៃ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​

បញ្ជាការ​ដ្ឋាន​នគរ​បាល​សមុទ្រ​វៀត​ណាម​ សហកា​រជាមួយ​នឹង​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ទឹក​ប្រើ​ប្រាស់​ជន​បទ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​ចាត់​តាំង​ ជូន​ទឹក​ប្រើ​ប្រាស់​ចំ​នួន​១​៥​០ម៣​ ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ក្នុង​តំ​បន់​ហួត​ហែង​ជ្រាប​ទឹក​ប្រៃ និង​ជូន​ម៉ាស់សុខា​ភិបាល​ចំ​នួន​៤​០០ទឹក​ លាង​ដៃ​កម្ចាត់​មេរោគ​ចំ​នួន​១៧០ដប​ ដល់​មាមីង​នៅ​ភូមិ​ដី​ហឹង​២​ ឃុំ​ថា​ញ់ថើយ​អា​ង​ ស្រុក​ត្រឹង​ដេ។​

ក្នុង​រដូវ​ហួត​ហែង​ជ្រាប​ទឹក​ប្រៃឆ្នាំ​នេះ​ សុក​ត្រាំង​មាន​ប្រ​ជា​ជន​កង្វះ​ទឹក​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រ​មាណ ២៦.០០០គ្រួ​សារ​។​ តាម​ប្រ​សាសន៍​វរសេនី​យ៍ឯក​បម្រុង​ ង្វៀន​ដិញធី ស្នង​ការ​នយោ​បាយ​នៃ​កង​ស៊ើប​ការ​ណ៍​លេខ​២​ មេបញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​នគរ​បាល​សមុទ្រ​វៀត​ណាម​ ឱ្យ​ដឹង​៖ ក្នុង​ដំណើរ​ជូន​ទឹក​ប្រើ​ប្រាស់​ បរិក្ខារ​ពេទ្យ​បម្រើ​មាមីង​កសិករ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ក្ដៅ​ហួត​ ហែង​ជ្រាប​ទឹក​ប្រៃនិង​ជំងឺ​ឆ្លង​ Covid-១​៩​ គឺ​ជួយ​មាមីង​សម្រាលការ​លំ​បាក​ កង្វះ​ខាត​ ដើម្បី​ឆ្លង​កាត់​ភាព​ហួត​ហែង​ជ្រាប​ទឹក​ប្រៃប្រ​វត្តិ​សាស្រ្ត​ ក៏​ដូច​ជា​ជំងឺ​ដែល​អា​ចនឹង​មាន​ហានិភ័យ​ឆ្លង​រាល​ដាល​គ្រប់​ទីកន្លែង​លើពិភព​លោក​ក៏​ដូច​ជា​ក្នុង​ប្រ​ទេស​។​

នៅ​ខាង​ក្រោម​ គឺ​រូប​ថត​មួយ​ចំ​នួន​ដែល​បាន​កត់​សម្គាល់​នៅ​ស្រុក​ត្រឹង​ដេ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។​

លីធាន-​ថាច់ធី

  កម្មា​ភិបាល​ យុទ្ធ​ជន​នៃ​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​នគរ​បាល​សមុទ្រ​វៀត​ណាម​ ចែក​ជូន​ម៉ាស់ដល់​

មាមីង​កសិករ​នៅ​ឃុំ​ថា​ញ់ថើយ​អា​ង​ ស្រុក​ត្រឹង​ដេរ។​

កម្មា​ភិបាល​ យុទ្ធ​ជន​នៃ​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​នគរ​បាល​សមុទ្រ​វៀត​ណាម​ ចែក​ជូន​ទឹក​លាង​ដៃ​កម្ចាត់​មេរោគ​ដល់​មាមីង​កសិករ​នៅ​ឃុំ​ថា​ញ់ថើយ​អា​ង​ ស្រុក​ត្រឹង​ដេ។​

  កម្មា​ភិបាល​ យុទ្ធ​ជន​នៃ​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​នគរ​បាល​សមុទ្រ​វៀត​ណាម​ ជួយ​មាមីង​កសិករ​ដឹក​ជញ្ជូន​ទឹក​ស្អាត​យក​ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​។​

  បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​នគរ​បាល​សមុទ្រ​វៀត​ណាម​ សហកា​រជាមួយ​នឹង​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ទឹក​ប្រើ​ប្រាស់​ជន​បទ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ផ្គត់​ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​ជូន​មាមីង​នៅ​តំ​បន់​ហួត​ហែង​ជ្រាប​ទឹក​ប្រៃនៅ​ស្រុក​ត្រឹង​ដេ។​

ចែករំលែកអត្ថបទ