23/03/2020 - 14:15

រួម​ចំ​ណែក​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​

ក្រុម​ការ​ងារ​សង្គម​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​វិជ្ជា​ខេត្ត​សុកត្រាំង​ តែង​ជួយ​ឧបត្ថម្ភ​អ្នក​ជំងឺ​ដែល​មក​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​។​ តាម​រយៈ​នោះ​ បាន​រួម​ចំ​ណែកលើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ថែទាំ​អ្នក​ជំងឺ​ កែលម្អ​និង​លើក​កម្ពស់​រូប​ភាព​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​ បង្ក​ទំ​នុក​ចិត្ត​ដល់​អ្នក​ជំងឺ​។​

កង​ជួរ​គ្រូ​ពេទ្យ​ វេជ្ជ​បណ្ឌិត​របស់​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​វិជ្ជា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ធ្វើ​បែប​បទ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជូន​អ្នក​ជំងឺ​។​

រៀងរាល់​ថ្ងៃ​ ពេល​ព្រឹក​ចាប់​ពីម៉ោង​៦​ៈ៣​០នាទី​ និង​ថ្ងៃ​ត្រង់​ចាប់​ពីម៉ោង​១​២​ៈ៣​០នាទី សមាជិក​ក្រុម​ការ​ងារ​សង្គម​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​វិជ្ជា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​មាន​មុខ​ដើម្បី​ណែនាំ​អ្នកជំងឺ​។​  គិត​ជា​មធ្យម​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ ក្រុម​ការ​ងារ​បាន​ជួយ​ណែនាំ​អ្នក​ជំងឺ​ប្រ​មាណ​៥​០០លើក​នាក់ ​ដើម្បី​ធ្វើ​បែប​បទ​ចុះ​ឈ្មោះ​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំងឺ​ ក៏​ដូច​ជា​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ចម្ងល់​របស់​អ្នក​ជំងឺ​។​ ដោយ​ឡែក​ក្នុង​ឆ្នាំ​២​០១​៩​ មាន​អ្នក​ជំងឺ​ជាង​៣​.៨​០០លើក​នាក់​បាន​ក្រុម​ការ​ងារ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ និង​មាន​អ្នក​ជំងឺ​រាប់​ពាន់​លើក​នាក់​ត្រូវ​បានសួរ​សុខ​ទុក្ខ​អំ​ពី​សុខ​ភាព​តាម​រយៈ​ទូរ​ស័ព្ទ​ បន្ទាប់​ពីចេញ​ពី​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ត្រ​ឡប់​ទៅ​ផ្ទះ​។​ អ្នក​ស្រី​ត្រឹង​ធ្វីង៉ា នៅ​ក្រុង​សុក​ត្រាំង​ មក​ពិនិត្យ​ជំងឺ​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​វិជ្ជា​សុក​ត្រាំង​ ឱ្យដឹង​៖ “មក​ពិនិត្យ​ជំងឺ​ខ្ញុំ​បាន​កង​ជួរ​គ្រូ​ពេទ្យ​ វេជ្ជបណ្ឌិត​ណែនាំ​ធ្វើ​បែប​បទ​ពិនិត្យ​ជំងឺ​ និង​ណែនាំ​ទៅ​ពិនិត្យជំងឺ​តាម​បន្ទប់​ មុខ​ជំនាញ​នីមួយ​ៗ​ ខ្ញុំ​ពេញចិត្ត​ណាស់​។​ ហេតុ​នោះ​ អ្នក​ជំងឺ​ដូច​ជា​យើង​ខ្ញុំ​ មាន​ការ​លំ​នឹង​ចិត្ត​ ពេល​មកពិនិត្យ​និង​ព្យា​បាល​ជំងឺ​”។​

 មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​វិជ្ជា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។​

បង​តាំង​ហ្វាហាយ​ អនុប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​សង្គម​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​វិជ្ជា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ឱ្យដឹង​៖ “ទន្ទឹម​នឹង​ការ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ ពិនិត្យ​ជំងឺ​ ណែនាំ​អ្នក​ជំងឺ​ ក្រុម​ការ​ងារ​នៅ​ទាំង​អំ​ពាវ​នាវ​ការ​ចូលរួម​របស់​សប្បុរ​ស​ជន​ ដើម្បី​ឧបត្ថម្ភ​អ្នក​ជំងឺ​ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​ក្រលំ​បាក​ មនុស្ស​ចាស់​គ្មាន​ទីពឹង​ ។​ល។​ ព្រម​ជា​មួយ​នោះ​ មាន​អ្នក​ជំងឺ​ក្រី​ក្រ មនុស្សចាស់​គ្មាន​ទីពឹង​ បាន​ឧប​ត្ថម្ភ​របប​អា​ហា​រូបត្ថម្ភក្នុងរយៈ​ពេល​ព្យា​បាល​។​ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ទាន​ម្ដង​ៗ​ ក្រុម​នៅ​ទាំង​ឧបត្ថម្ភ​អង្ករ​ មីកញ្ចប់​ដល់​អ្នក​ជំងឺ​ ជួយ​ពួក​គាត់​ធូរ​ស្រាល​មួយ​ចំ​ណែក​ណានូវ​ជំងឺ​ឈឺ​ចាប់​”។​

អនុ​បណ្ឌិត​ វេជ្ជ​បណ្ឌិត​  ហូតឹង​ធឹញ ប្រ​ធាន​ការិយា​ល័យ​ផែន​ការ​ចម្រុះ​គ្រប់​គ្រង​គុណ​ភាព​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ពហុ​វិជ្ជា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ដើម្បី​ឈាន​ដល់​ការ​គាប់​ចិត្ត​អ្នក​ជំងឺ​ យក​អ្នក​ជំងឺ​ជាស្នូល​ ក្រុម​ការ​ងារ​សង្គម​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ត្រូវ​បានបង្កើត​។​ ដំណើរ​ការ​ដំបូង​ ក្រុម​មាន​សមាជិក​ត្រឹម​តែ៥​-៦​នាក់​ មក​ទល់​សព្វ​ថ្ងៃ​ពង្រីក​សមាជិកបាន​១​៣​នាក់​។​ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ​ បាន​ជួយមន្ទីរ​ពេទ្យ​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាលជំងឺ​ បង្កើន​ភាព​ទំ​នុក​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ជំងឺ​។​ រយៈ​ពេល​ខាង​មុខ​ យើង​ខ្ញុំ​នឹង​បើ​ក​ថ្នាក់​ហ្វឹក​ហាត់​ផ្នែក​ បំ​ណិន​ថែទាំ​ ទំ​នាក់​ទំ​នង​ ដើម្បី​សម​ជិកក្រុមការ​ងារ​សង្គម​កាន់​តែមាន​ភាព​ជឿជាក់​ ឥត​អល់អែកនិង​មាន​ការ​ជិត​ស្និទ្ធ​ថែម​ទៀត​ចំ​ពោះ​អ្នក​ជំងឺ​ រួម​ចំណែក​លើក​កម្ពស់​រូប​ភាព​របស់​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​”៕

យ្វីអាញ់ - ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ