មហាសាមគ្គីជនជាតិ ភូមិស្រុកផ្លាស់ថ្មី

16/03/2020 - 15:44

ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ដល់​ចុង​ឆ្នាំ​២​០​២​០​ មាន​ផលិត​ផល​ OCOP ជា​ង​៨​០​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​

ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទស្សន​ល្វែង​ដាក់​តាំង​ផលិត​ផល​ Ocop។​

សុក​ត្រាំង​ - យោង​តាម​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ក្រោយ​រយៈ​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កម្ម​វិធី​ “ឃុំ​មួយ​ផលិត​ផល​មួយ​ (កម្ម​វិធី​ Ocop)”  ចំ​ណូល​អា​ជីវ​កម្ម​នៃ​ក្រុម​ផលិត​ផល​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ Ocop កើន​មធ្យម​ភាគ​ពី ១​០​-៣​០​%។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ ឆ្នាំ​២​០​១​៩​ ខេត្ត​មាន​ផលិត​ផល​ចំ​នួន​៣​៩​ របស់​អា​ជីវ​កម្ម​ សហករណ៍​ អា​ជីវ​កម្ម​ជា​លក្ខណៈ​គ្រួ​សារ​ ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​សច្ចា​ ប័ន​លើ​លទ្ធ​ផល​វាយ​តម្លៃ​ រៀប​ចំ​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ផលិត​ផល​ចំ​ណុះ​កម្ម​វិ​ធី​Ocop។​  ក្នុង​នោះ​ មាន​ផលិត​ផល​ចំ​នួន​១​៦​សម្រេច​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ផ្កាយ​៤​ និង​ផលិត​ផលចំ​នួន​២​៣​សម្រេច​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ផ្កា​យ៣​។​ សព្វ​ថ្ងៃ​ ផលិត​ផល​ទាំង​ឡាយ​ បាន​វាយ​តម្លៃ​មាន​ជំហាន​វិវឌ្ឍន៍​អំ​ពី​គុណ​ភាព​ រចនា​ វេច​ខ្ចប់​សម្បូរ​បែប​ ធានា​ច្បាស់​លាស់​អំ​ពី​តែ​ម យីហោ​ ការ​ស្វែង​រកប្រ​ភព​ផលិត​ផល​; ព្រម​ជា​មួយ​នោះ​ ត្រូវ​បាន​គ្រប់​អង្គ​ភាព​ចែក​ចាយ​ លក់​រាយ​ និង​ចុះ​កិច្ច​សន្យា​ប្រើ​ប្រាស់​ ផលិត​ផល​ចំ​នួន​ច្រើន​។​

តាម​ផែន​ការ​ រហូត​ដល់​ចុង​ឆ្នាំ​២​០​២​០​ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​នឹង​មាន​ផលិត​ផល​ Ocop ជាង​៨​០​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​។​ ក្នុង​នោះ​ ខេត្ត​កំ​ណត់​ទិស​ដៅ​អភិវឌ្ឍន៍ ​ផលិត​ផល​ Ocop ផលិត​ផល​តិច​បំ​ផុត​ចំ​នួន​៤​៥​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​សម្រេច​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ផ្កា​យ៣​ឡើង​ទៅ​នឹង​មាន​ផលិត​ផល​ចំ​នួន​៣​សម្រេច​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ផ្កាយ៥​៕

យ្វីអា​ញ់ - ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ