កំសាន្ត រឿងពីនេះពីនោះ

30/12/2019 - 16:33

ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​តូច តែ​ចំ​ណុះ​២​ប្រ​ទេស​

​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​អា​ចឈរ​នៅ​ដែន​ដី​នៃ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ។​ 

Baarle-Nassau និង​ Baarle-Hertog ជា​ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​តូចតែ​មាន​ទី​តាំង​ពិសេស​ ចំ​ណុះ​មណ្ឌល​ Baarle ចន្លោះ​ដែន​ដី​ប្រ​ទេស ​ហូឡង់​និង​ប្រ​ទេស​បែល​សុិក មាន​ខ្សែ​បន្ទាត់​ព្រំ​ដែន​កាត់​ត្រង់​កណ្តាល​ក្រុង។​ ព្រោះ​ហេតុ​នោះ​ ប្រ​ជា​ជន​ភូមិ​ភាគ​ក៏​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​ពិសេស​ ព្រម​ទាំង​អនុ​វត្ត​កាត​ព្វ​កិច្ច​ពលរដ្ឋ​និង​ច្បាប់​របស់​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​។​ នៅ​ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​Baarle-Hertog (ប្រ​ទេស​បែល​សុិក) ក៏​នៅ​មាន​មណ្ឌល​ដី​ចំ​ណុះ​ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​Baarle-Nassau (ប្រ​ទេស​ហូឡង់​) និង​ផ្ទុយ​មក​វិ​ញនៅ​ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​ Baarle-Nassau (ប្រ​ទេស​ហូឡង់​) ក៏​ដូច្នោះ​ដែរ​។​ ជា​ក់​ស្ដែង​ មាន​មណ្ឌល​ចំ​នួន​២​៤​ចំ​ណុះ​ប្រ​ទេស​បែល​សុិក ឋិត​លើ​ដី​ប្រ​ទេស​ហូឡង់​  និង​មាន​មណ្ឌល​ចំ​នួន​៦​របស់​ប្រ​ទេស​ហូឡង់​ឋិត​នៅ​លើ​ចំ​ណែក​ដី​ប្រ​ទេស​បែល​សុិក។​ នេះ​ជា​លទ្ធ​ផល​នៃ​សន្ធិសញ្ញា​ជា​ច្រើន​លើ​កដែល​បាន​ដោះ​ដូរ​ ចុះ​កិច្ច​សន្យា​ និង​ការ​ទិញ​លក់​កម្ម​ដី​ធ្លី​នៃ​ពួក​អភិ​ជន​ក្នុង​សម័យ​យុគៈកណ្ដាល​៕

កាសែត​៖  DânTrí -ប្រែសម្រួល​៖ ថា​ច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
Baarle-Nassau