01/10/2019 - 16:15

បូក​សរុប​ការ​អនុ​វត្ត​អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២​៦​ របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​

បញ្ជា​ការ​ដ្ឋា​ន​យោធា​ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​រៀប​ចំ​អង្គ​សន្និ​បាត​បូក​សរុប​ការ​អនុ​វត្ត​អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២​៦​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ស្តីពី​នាយ​ទាហាន​បំ​រុងនៃ​កង​ទ័ព​ប្រ​ជា​ជន​វៀត​ណាមដំណាក់កាល​២​០​០​២ ​-២​០​១​៨​ ។​

ទិដ្ឋ​ភាព​អង្គ​សន្និ​បាត​។

ក្នុង​ដំណាក់​កាល​២​០​០​២​-២​០​១​៨​ បញ្ជា​ការ​ដ្ឋា​ន​យោធា​ខេត្ត​ បាន​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​បញ្ជ្រាប​និង​អនុ​វត្ត​យ៉ាង​ម៉ឺង​ម៉ា​ត់ អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២​៦​/២​០​០​២​/NĐ-CP របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​; ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ធើ្វឱ្យ​ជា​ក់​ស្តែ​ងទៅ​ជា​គោ​ល​ការ​ណ៍​ វិ​ធាន​ការ​ណ៍​ដឹក​នាំ​ ចង្អុល​ការ​កសាង​ និង​គ្រប់​គ្រង​កង​ជួរ​នាយ​ទាហាន​បំ​រុង ខិត​ជិត​នឹង​ស្ថាន​ភាព​ជា​ក់​ស្តែ​ងនៃ​ភូមិ​ភាគ​ ឆ្លើ​យ​តប​បាន​ល្អ​តម្រូវ​ការ​ភារកិច្ច​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​បច្ចុ​ប្បន្ន​។​ បញ្ជា​ការ​ដ្ឋា​ន​យោធា​ខេត្ត​ ក៏​បាន​សហកា​រជា​មួយ​ភូមិ​ភាគ​ ជំនួយ​នាយ​ទាហាន​បំ​រុងកសាង​ ផ្ទះ​មេត្តា​ធម៌​ ផ្ទះ​មិត្ត​រួម​កង​បាន​១​៤​ខ្នង​ សរុប​ទឹក​ប្រាក់​ជា​ង​៥​០​០​លាន​ដុង​។​ ឧប​ត្ថម្ភ​បុល​ទុន​ដើម្បី​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ​ បណ្តុះ​បណ្តា​លវិ​ជ្ជា​ជីវៈ​ បង្កើត​ការ​ងារ​ធ្វើ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​ចំ​នួន​៤​៣​២​ លើ​កនាក់​ សរុប​ថវិ​កា​ជា​ង​១​០​ពាន់​លាន​ដុង​។​

ក្នុង​ឱកាស​នេះ​ មាន​សមូហ​ភាព​ចំ​នួន​១​២​ និង​បុគ្គ​លចំ​នួន​១​៨​នាក់​ បាន​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋា​ន​យោធា​ខេត្ត​ ជូន​លិខិត​សរ​សើរ​ព្រោះ​មាន​ស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​ក្នុង​ការ​អនុ​វត្ត​អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២​៦​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ ស្តីពី​នាយ​ទាហាន​បំ​រុងនៃ​កង​ទ័ព​ប្រ​ជា​ជន​វៀត​ណាម៕

លីធាន-វ៉ាន់​តឹន

ចែករំលែកអត្ថបទ