កំសាន្ត និពន្ធ

09/04/2019 - 15:55

ប្រសិទ្ធពរឆ្នាំថ្មី

                          ប្រសិទ្ធពរឆ្នាំថ្មី

 

សួស្តីឆ្នាំថ្មីសិរីភទ្រ

ទេព្តាឆ្នាំថ្មីជូនពរជ័យ

ទុង្សាទេវីទេពធីតា

ប្រោះព្រំពរជ័យដល់ប្រជា

ឆ្នាំចឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចាកចេញ

ឆ្នាំកុរឆ្នាំថ្មីពិតវឌ្ឍនា

ដំណាំដាំដុះលូតលាស់ល្អ

គ្រួសារប្រជារាល់រូបកាយ

អាយុ វណ្ណៈ និងសុខៈ

បងប្អូនមីងមាគ្រប់អង្គប្រាណ

 

 

 

 

តិថីកំណត់សុខសុខី

ខេមរាប្រុសស្រីគ្រប់ៗគ្នា ។

យាងចុះរក្សាពសុធា

ខ្មែរគ្រប់អង្គាបានសុខា ។

មន្ទិលទោម្នេញកុំសង្កា

ចម្រើនផ្លែផ្កាគ្រប់វិស័យ ។

កិច្ចការបវរប្រសើរថ្លៃ

ជួបតែសប្បាយឥតខកខាន ។

ព្រមទាំងពលៈប្រសើរថ្កាន

បានសុខក្សេមក្សាន្តតរៀងទៅ ៕

និពន្ធដោយ-វ៉ាន់តឹន

 

 

ចែករំលែកអត្ថបទ