04/12/2018 - 14:45

ទូក-ង​ស្រុក​កាង​ឡុង​ ទ​ទួល​ជ័យ​លា​ភី​ជើង​ឯក​ទាំង​៣​រង្វាន់

​ពាន​រង្វាន់​ប្រ​ណាំង​ទូក​-ង​ អំ​ណរ​ពិ​ធី​បុណ្យ​អក​អំ​បុក​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ឆ្នាំ​២០១៨ រយៈ​ពេល​កន្លង​បាន​ទាក់​ទាញ​ទស្ស​និក​ជន​រាប់​សិប​ពាន់​នាក់​ចូល​រួម​ទស្ស​នា​កម្សាន្ត​។

ក្រុម​កី​ឡា​ករ​ទូក​-ង​ស្រុក​កាង​ឡុង​  ទ​ទួល​ជ័យ​លា​ភី​ជើង​ឯក​ទាំង​៣​រង្វាន់​។

ពាន​រង្វាន់​ឆ្នាំ​នេះ​ ក្រុម​កី​ឡា​ករ​ទូក​-ងស្រុក​កាង​ឡុង​ ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​អុំ​ប្រ​ណាំង​ដោយ​ទ​ទួល​បាន​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​លេខ​១​ទាំង​៣​រង្វាន់​ រួម​មាន​៖ ចម្ងាយ​ខ្សែ​ទឹក​៨០០​ម៉ែត្រ ៥០០​ម៉ែត្រ និង​ពាន​រង្វាន់​ពិ​សេស​៦០០​ម៉ែត្រ។ រី​ឯ​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​លេខ​២​និង​លេខ​៣  បាន​ទៅ​លើ​ទូក​-ង​ ស្រុក​កូវ​កែ (ទ​ទួល​បាន​លេខ​២​រង្វាន់​ពិ​សេស​ចម្ងាយ​ខ្សែ​ទឹក​៦០០​ម៉ែត្រ​) ស្រុក​ទីវ​កឹង (ទ​ទួល​បាន​លេខ​២​ចម្ងាយ​ខ្សែ​ទឹក​៨០០​ម៉ែត្រ​និង​លេខ​៣រង្វាន់​ពិ​សេស​)។​ ចំ​ណែក​ស្រុក កូវ​ង៉ាង​ ទទួល​បាន​លេខ​៣​ចម្ងាយ​ខ្សែ​ទឹក​ទាំង​៣​រង្វាន់​។ ដោយ​ឡែក​ស្រុក​យ្វៀន​ហាយ​ និង​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ទ​ទួល​បាន​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ទាំង​២ គឺ​ចម្ងាយ​ខ្សែ​ទឹក​៨០​០​ម៉ែត្រ​និង​៥០០​ម៉ែត្រ​៕

                                                                                               សឺន​ម៉ា​ល័យ​-លី​សៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ