13/04/2018 - 09:23

ភាព​​អ៊ូ​អរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី

សម្រប​នឹង​បរិយា​កាស​សប្បាយ​រីក​រាយ​របស់​ជនរួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស មា​មីង​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ក្រុង​កឹង​ធើ ក៏​ត្រៀម​ទទួល​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រ​ពៃ​ណី​ជាតិ​យ៉ាង​អ៊ូ​អរ​ផង​ដែរ​។ ក្នុង​ឱ​កាស​នេះ មាន​ស​កម្ម​ភាព​វប្ប​ធម៌​-កី​ឡា បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​យ៉ាង​សប្បាយ​រីក​រាយ ទាក់​ទាញ​មាន​មីង​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ចូល​រួម​យ៉ាង​ច្រើន​កុះ​ករ​៕

 កម្ម​វិ​ធី​សិល្បៈ​អំ​ណរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​។

ពាន​រង្វាន់​កី​ឡា​មាន​ការ​ចូល​រួម​របស់​ក្រុម​ទាំង​១២ ដោយ​មាន​កី​ឡា​ករ​ជាង​២០០​នា​ក់​ប្រ​កួត​ប្រ​ជែង​។

ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ស្លៀក​ពាក់​តាម​បែប​ប្រ​ពៃ​ណី​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិ​ធី​​បុណ្យ​។

តាំង​ពិ​ព័រណ៍​"ទ្រឿង​សា ហ្វាង​សារ​បស់​វៀត​ណាម ជា​សក្ខី​ភាព​នៃ​ប្រ​វត្តិ​សាស្រ្ត​និង​គតិ​យុត្តិ​"

និង​សៀវ​ភៅ​ពុម្ព​ជាង​១០០​ក្បាល​នៅ​វត្ត​ពោធិ៍​សំ​រោង​។

ដាំង​ហ្វិញ​-ទី​ទុយ

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
កម្ម​វិ​ធី​សិល្បៈ​