03/01/2018 - 13:35

ពិព័រណ៍​ខួប​អនុស្សាវ​រីយ៍​៥០​ឆ្នាំ​ ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ទូ​ទៅ​និង​កុប​កម្ម​តេត​ម៉ូវ​ថឹង​​ ១៩៦៨

ដើម្បី​អប​អរ​សា​ទរ​ខួប​អនុស្សាវ​រីយ៍៧៣ឆ្នាំ ទិ​វា​បង្កើត​កង​ទ័ព​ប្រ​ជា​ជនវៀត​ណាម ៥០​ឆ្នាំ​ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ទូ​ទៅ​និង​កុប​កម្ម​តេត​ម៉ូវ​ថឹង​១៩៦៨ និង​​អប​អរ​សាទ​របក្ស​រុង​រឿង-អប​អរ​សា​ទរ​និ​ទា​ឃរ​ដូវ​ម៉ូវ​ត្វឹក២០១៨ សារ​មន្ទីរ​ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​រៀប​ចំ​ដាក់​បង្ហាញ​ក្រោម​ប​ធាន​បទ​“៥០ឆ្នាំ-ចង​ចាំ​ជា​និច្ច​និ​ទា​ឃរ​ដូវ​១៩៦៨” និង​ដាក់​តាំង​ពិ​ព័រ​ណ៍រូប​ភាព “សមិទ្ធ​ផល​សេដ្ឋ​កិច្ច វប្ប​ធម៌​សង្គម ការ​ពារ​ប្រ​ទេស-សន្តិ​សុខ​១៩៧៥​-២០១៧”​។

 ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងកឹងធើទស្សនាពិព័រណ៍រូបភាព។

សារ​​មន្ទីរ​ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​សារ​មន្ទីរ​ខេត្ត​នា​នា​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង ដាក់​តាំង​ឯក​សារ​រូប​ភាព វត្ថុ​និ​មិត្ត​រូប​ជាង​២៥០​ ឯ ដែល​ផ្សារ​ភ្ជាប់​នឹង​ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ទូ​ទៅ​និង​កុប​កម្ម​តេត​ម៉ូវ​ថឹង​១៩៦៨ ​។ ទន្ទឹម​​នឹង​នោះ សារ​មន្ទីរ​ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​រៀប​ចំ​ពេល​ដោះ​ដូរ​ជា​មួយ​នឹង​សាក្សី​ប្រ​វត្តិ​សា​ស្រ្ត ភ្ញៀវ​អញ្ជើញ​ដែល​ជា​អ្នក​បដិវត្តន៍​ជើង​ចាស់​ការ​ដោះ​ដូរ​នេះ​បាន​ទាក់​ទាញ​ប្រ​ជា​ជន​គ្រប់​ជាន់​ស្រ​ទាប់​ចូល​រួម​យ៉ាង​កុះ​ករ​៕ 
                                                                               

ថាច់​ថាញ់​ភូ-វិ​មាន

 

ចែករំលែកអត្ថបទ