27/11/2017 - 15:48

ដិត​ដាម​ដោយ​អត្ត​សញ្ញាណ​វប្ប​ធម៌​ជន​ជាតិ

ជា​មួយ​ប្រ​ធាន​បទ “អ​ភិ​រក្ស ពង្រីក​វប្ប​ធម៌​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ណាម​បូ ឆ្លើយ​តប​នឹង​តម្រូវ​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​ចីរ​ភាព​នៃ​ប្រ​ទេស​ជាតិ​” ទិ​វា​បុណ្យ​វប្ប​ធម៌ កី​ឡា​និង​ទេស​ចរណ៍​របស់​ជ​ន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ណាម​បូ លើក​ទី​៧ បាក​លីវ ឆ្នាំ​២០១៧ អា​ស្រ័យ​ដោយ​ក្រ​សួង​វប្ប​ធម៌ កី​ឡា​និង​ទេស​ចរណ៍​ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​បាក​លីវ រៀប​ចំ​ឡើង​ប្រ​កប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​យ៉ាង​ត្រ​ចះ​ត្រ​ចង់​៕

ឈុត​សម្ដែង​បង្ហាញ​ពី​ចំ​ណង​សាម​គ្គី​ជន​ជាតិ​កិញ​-ខ្មែរ​។

  ឈុត​សម្ដែង​សិល្បៈ​របស់​ក្រុម​សិល្បៈ​ខ្មែរ​ខេត្ត​បាក​លីវ​។

  ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​ទស្ស​នា​កន្លែង​តាំង​ពិ​ព័រណ៍​របស់​សារ​មន្ទីរ​ខ្មែរ​សុក​ត្រាំង​។

 ភាព​ពុះ​ពោរ​នៃ​ការ​ប្រ​ណាំង​ទូក​-ង​ក្នុង​ទិ​វា​បុណ្យ​។

                                                                   ត្រឿង​ផល​-ទី​ទុយ​

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
​ខេត្ត​បាក​លីវ