ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

19/02/2024 - 16:46

ទឹក​ប្រាក់​ជាង​ ១១៥ ពាន់​លាន​ដុង​ គិត​គូរ​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ជាង​ ១៤១.៨៤២ លើក​នាក់ តាម​សេចក្តី​កំ​ណត់​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​វៀត​ណាម យ៉ាប​ធិន ឆ្នាំ​២០២៤

យោង​តាម​មន្ទីរ​ការ​ងារ​ - យុទ្ធ​ជន​ពិ​ការ​និង​សង្គម​កិច្ច​ក្រុង​កឹង​ធើ ក្រុង​បាន​រៀប​ចំ​ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ ជូន​អំ​ណោយ​ និង​ចំ​ណាយ​ថវិកា​ ឧបត្ថម្ភ​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​វៀត​ណាម ដល់​មនុស្ស​ចំ​នួន​ ៦៣.៤៧២ លើក​នាក់ តាម​សេចក្តី​កំ​ណត់​ គិត​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​ ៦៨,៨៧៧ ពាន់​លាន​ដុង។​ ក្នុង​នោះ​ ថវិកា​មជ្ឈិម​ជូន​អំ​ណោយ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​វៀត​ណាម​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ចំ​នួន​ ៨.៧០៨ លើក​នាក់ គិត​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ជិត​ ២,៦៥៦ ពាន់​លាន​ដុង​; ថវិកា​ក្រុង​ជូន​អំ​ណោយ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​វៀត​ណាម​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​  ៥៤.៧៦៤ លើក​នាក់ គិត​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​ ៦៦,២២១ ពាន់​លាន​ដុង​ (កម្រិត​ឧបត្ថម្ភ​ខ្ពស់​បំ​ផុត​ ១,៦ លាន​ដុង​/ម្នាក់​និង​ទាប​បំ​ផុត​ ១ លាន​ដុង​/ម្នាក់)។​ ក្រៅ​ពី​អំ​ណោយ​ដែល​បាន​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ថវិកា​រដ្ឋ​ ភូមិ​ភាគ​និង​អង្គ​ការ​មហា​ជន​នា​នា​ នៅ​ទាំង​ចលនា​អំ​ណោយ​បាន ​៧៨.២៩៩ ចំ​ណែក​ថែម​ទៀត​ (អំ​ណោយ​មួយ​ចំ​ណែក​ៗ​ មាន​តម្លៃ​ជាង​ ៤០០.០០០ដុង​) ឧបត្ថម្ភ​ដល់​គ្រួ​សារ​គោល​នយោ​បាយ​ អ្នក​មាន​សគុណ​ចំ​ពោះ​បដិវត្តន៍ គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រ គ្រួ​សារ​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​ និង​មុខ​សញ្ញា​ទន់ខ្សោយ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ គិត​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​ ៣២,៩៥៥ ពាន់​លាន​ដុង​។​ ក្រុង​នៅ​ទាំង​ចលនា​បាន​ ១១ ពាន់​លាន​ដុង​ ដើម្បី​សង់​លំ​នៅ​ឋាន​ជូន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ក្រុង​ទៀត​ផង។​

 ​ សមាគម​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​សង្កាត់​ទ្រឿង​ឡាក ខណ្ឌ​អូរ​ម៉ូង​ ចលនា​សប្បុរស​ជន​ជូន​អំ​ណោយ​ដល់​គ្រួ​សារ​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ឆ្នាំ​ថ្មី​វៀត​ណាម យ៉ាប​ធិន ឆ្នាំ​ ២០២៤។​

ដោយ​ឡែក​ផ្នែក​ការ​ងារ​យុទ្ធ​ជន​ពិ​ការ​ និង​សង្គម​កិច្ច​ក្រុង​ ចលនា​សាង​សង់​ផ្ទះ​មេត្តា​ធម៌​ បាន​៣០ខ្នង​ គិត​ជាទឹក​ប្រាក់ ២,១ ពាន់​លាន​ដុង​; ចលនា​ជូន​អំ​ណោយ​ជា​ទឹក​ប្រាក់​បាន​ ៥៤ ចំ​ណែក​ដល់​គ្រួ​សារ​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រ គិត​ជា​ទឹក​ប្រាក់ ១០៨ លាន​ដុង​; ចលនា​អង្ករ​ក្រ​អូប​បាន​ ៥ តោន​ជូន​ដល់​អ្នក​ក្រី​ក្រ​នៅ​ឃុំ​ថើយ​ស្វឹង​ (ស្រុក​កើ-ដ) និង​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​ កុមារ​ក្រី​ក្រ​និង​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រ​នៃ​ក្លឹប​តូយ​ហុង​របស់​ខណ្ឌ​និង​ស្រុក​; ចលនា​អំ​ណោយ​បាន​ ៤០០ ចំ​ណែ​ក​ រួម​មា​នគ្រឿង​ឧបភោគ បរិភោគ​មួយ​ចំ​នួន​ដល់​កុមារ​ក្រី​ក្រ កុមារ​កំ​ព្រា​អនា​ថា។ល។​ សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​នៃ​មន្ទីរ​ការ​ងារ​យុទ្ធ​ជន​ពិ​ការ​និង​សង្គម​កិច្ច​ក្រុង​ បាន​ជូន​អង្ករ​ ១ តោន​ និង​គ្រឿង​ឧបភោគ​បរិភោគ​ចំ​នួន​ ១០០ ចំ​ណែក​ដល់​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រ នៅ​ឃុំ​ត្រឹង​ថាំង ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​ផង​ដែរ។​

ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​វៀត​ណាម យ៉ាប​ធិន ឆ្នាំ​ ២០២៤ សរុប​ថវិកា​រដ្ឋ​ និង​សង្គមូប​នីយ​កម្ម​ជាង​  ១១៥,០៤១ ពាន់​លាន​ដុង​ ដើម្បី​គិត​គូរ​និង​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​អ្នក​ក្រ​ចំ​នួន​ ១៤១.៨៤២ លើក​នាក់ តាម​សេចក្តី​កំ​ណត់​ (រួម​មាន​ផ្ទះ​ សាច់​ប្រាក់​ អង្ករ​និង​គ្រឿង​ឧបភោគ បរិភោគ​ជា​ដើម)៕​

                             ភឿង​ម៉ាយ​-វិមាន​

ចែករំលែកអត្ថបទ