16/01/2024 - 09:07

ពង្រីក​តម្លៃ​ឯក​សារ​ វត្ថុ​តាំង​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​

សកម្ម​ភាព​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​សកម្ម​ភាព​ទាំង​ឡាយ​ដែល​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន​ក្នុង​ចង្កោម​សកម្ម​ភាព​នៃ​ទិវា​វប្បធម៌​ កីឡា​និង​ទេស​ចរណ៍​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ គឺ​ដាក់​តាំង​ចល័ត​នូវ​ឯក​សារ​ វត្ថុ​តាំង​អំ​ពី​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង។​

​ វត្ថុ​តាំង​និង​ទម្រង់​មួយ​ចំ​នួន​ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​ក្នុង​ទិវា​វប្បធម៌​ កីឡា​និង​ទេស​ចរណ៍​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​លើក​ទី​១៥ ឆ្នាំ​២០២៣ ដែល​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​នៅ​ស្រុក​ហ្គ​ក្វាវ។

មណ្ឌល​ដាក់​តាំង​ក្នុង​ទិវា​វប្បធម៌​ កីឡា​ និង​ទេស​ចរណ៍​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ លើក​ទី​១៥ ឆ្នាំ​២០២៣ គឺអា​ស្រ័យ​សារ​មន្ទីរ​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ការិ​យាល័យ​វប្បធម៌​និង​ព័ត៌​មាន​ មជ្ឈ​មណ្ឌល​វប្បធម៌​ កីឡា​និង​ស្ថា​នីយ​ផ្សាយ​សំ​ឡេង​ស្រុក​ហ្គក្វាវ រៀប​ចំ​ឡើង​នៅ​ទីប្រ​ជុំ​ជន​ហ្គក្វាវ ស្រុក​ហ្គ​ក្វាវ។​ ក្នុង​អំ​ឡុង​ពេល​ប្រ​ព្រឹត្ត​ឡើង​ទិវា​បុណ្យ​ មាន​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​ជា​ច្រើន​មក​ទស្សនា​ឯក​សារ​ វត្ថុ​តាំង​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ជីវ​ភាព​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ជាង​៣០០​ប្រ​ភេទ។​ វត្ថុ​តាំង​ទាំង​នេះ​បាន​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ដំ​ណើរ​ការ​នៃ​ការ​កសាង​និង​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​ ឧទ្ទេស​នាម​សកម្ម​ភាព​វប្បធម៌​ដ៏​ពិសេស​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ មាន​ដូច៖ ពិធី​បុណ្យ​វប្បធម៌​ សិល្បៈ​ប្រ​ពៃ​ណី​ ទំ​នៀម​ទម្លាប់​។​ លេច​ធ្លោ​បំ​ផុត​គឺ​ការ​សម្តែង​បង្ហាញ​សកម្ម​ភាព​ដាល់​អំ​បុក​ ពិធី​សែន​ព្រះ​ខែ​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ; ឧបករណ៍​កសិកម្ម​របស់​របរ​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ជីវ​ភាព​គ្រួ​សារ​ និង​ផលិត​ផល​សិប្ប​កម្ម​ប្រ​ពៃ​ណី​នា​នា​ មាន​ដូច​សម្លៀក​ប​ំពាក់​ប្រ​ពៃណី​ខ្មែរ​ជា​ដើម។​ លោក​យ័ញ​ហូវ​ នៅ​ឃុំ​បាង​ថាច់​ ស្រុក​យ៉ុង​រៀង​ ឱ្យ​ដឹង៖ “ឆ្នាំ​ណា​ខ្ញុំ​ក៏​ឆៀង​ចូល​ទស្សនា​វត្ថុ​តាំង​ដែរ​ ហើយ​រីក​រាយ​ពេល​ឃើញ​វត្ថុ​តាំង​បាន​ដាក់​តាំង​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​ ឆ្នាំ​នេះ​នៅ​តែ​ល្អ​ជា អា​ស្រ័យ​បាន​សារ​មន្ទីរ​ថែ​រក្សា​យ៉ាង​ហ្មត់​ចត់។​ នេះ​ក៏​ជា​វិធី​មួយ​ដែល​រដ្ឋ​រួម​ជា​មួយ​នឹង​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ថែ​រក្សា​នូវ​អត្ត​សញ្ញាណ​វប្ប​ធម៌​ផង​ដែរ”។​

តាម​ប្រ​សាសន៍​បង​ ង្វៀង​ត្រុង​ថឿង កម្មា​ភិបាល​មជ្ឈ​មណ្ឌល​វប្បធម៌​ កីឡា​និង​ស្ថានីយ​ផ្សាយ​សំ​ឡេង​ស្រុក​ហ្គក្វាវ ទិវា​វប្ប​ធម៌​ កីឡា​និង​ទេស​ចរណ៍​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​តែង​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ដំ​ណាល​គ្នា​នឹង​ពិធី​បុណ្យ​អកអំ​បុក។​ នេះ​ជាពិ​ធី​បុណ្យ​ធំ​មួយ​ក្នុង​ឆ្នាំ​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ណាម​បូ​ បាន​ជា​សកម្ម​ភាព​ដាក់​តាំង​មាន​អត្ថ​ន័យ​ក្នុង​ការ​អភិរក្ស​និង​លើក​តម្កើង​តម្លៃ​វប្បធម៌​ប្រ​វេណី​ដ៏​វិសេស​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ។​ ឆ្នាំ​នេះ​ សារ​មន្ទីរ​ខេត្ត​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ ឧទ្ទេស​នាម​និង​លើក​តម្កើង​តម្លៃ​បេតិ​កភណ្ឌ​វប្បធម៌​អរូបី​ អញ្ជើញ​សិប្ប​ករ​ចូល​រួម​សម្ដែង​បង្ហាញ​ទម្រង់​សិល្បៈ​ប្រ​ពៃណី​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ បង្កើត​ភាព​សម្បូរ​បែប​និង​ទាក់​ទាញ​ក្នុង​ខ្លឹម​សារ​នៃ​ការ​ដាក់​តាំង។ល។​ សកម្ម​ភាព​នេះ​ រួម​ចំ​ណែក​នាំ​យក​វប្បធម៌​មក​កាន់​មូល​ដ្ឋាន​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ ឧទ្ទេស​នាម​និង​លើក​តម្កើង​បេតិក​ភណ្ឌ​វប្បធម៌។​ ផ្ដើម​ពី​នោះ​ លើក​កម្ពស់​ស្មារតី​ភ្ញាក់​រលឹក​ កាតព្វ​កិច្ច​របស់​ប្រ​ជា​ជន​ក្នុង​ការ​អភិរក្ស​ និង​លើក​តម្កើង​តម្លៃ​បេតិ​កភណ្ឌ​វប្បធម៌​ជន​ជាតិ៕​               

                                  ហា​ថាញ - ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ