18/12/2023 - 16:22

អនុវត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ត្រៀម​ប្រ​យុទ្ធ​

គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​ឃុំ​គីម​ហ្វា ស្រុក​កូវ​ង៉ាង​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ តែង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដល់​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ ដោយ​ចាត់​ទុក​នេះ​ជា​ភារ​កិច្ច​ដ៏​សំ​ខាន់​ រួម​ចំ​ណែក​ជា​មួយ​នឹង​ភូមិ​ភាគ​រក្សា​ខ្ជាប់​ការ​ងារ​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ យោ​ធា​ភូមិ​ភាគ។​

 លោក​ផាង​ជីទឹង (ឈរកណ្ដាល​) មេបញ្ជា​ការ​នៃ​គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​ឃុំ​គីម​ហ្វា
កំពុងផ្សព្វផ្សាយផែនការហ្វឹកហ្វឺនដល់កងប្រជាស្វ័យត្រាណ។

លោក​ផាង​ជី​ទឹង មេ​បញ្ជា​ការ​គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​ឃុំ​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “អនុវត្ត​តាម​ផែន​ការ​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​នៃ​គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​ស្រុក​ដាក់​ចេញ​ គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​ឃុំ​បាន​កសាង​ផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ ផ្ដោត​ទៅ​លើ​ទិស​ដៅ​ ភារ​កិច្ច​ គោល​លំ​នាំ តម្រូវ​ការ​លក្ខឋាន​ ខ្លឹម​សារ​ រយៈ​ពេល​ហ្វឹក​ហ្វឺន។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ បញ្រ្ជាប​និង​អនុវត្ត​កម្មា​ភិបាល​បញ្ជា​ការ​កម្មា​ភិបាល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ ក្ដាប់​បាន​ភារ​កិច្ច​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ដល់​មុខ​សញ្ញា​ទាំង​ឡាយ។​ ព្រម​ទាំង​ត្រៀម​លក្ខណៈ​គ្រប់​យ៉ាង​ដើម្បី​បម្រើ​ដល់​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​តាំង​ពី​ដើម​ឆ្នាំ។​ គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​បាន​ចង្អុល​ការ​ដល់​កម្មា​ភិបាល​ត្រៀម​បម្រុង​គម្រោង​មេ​រៀន​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ ហើយ​ផ្ដល់​សច្ចា​ប័ន​តាម​ច្បាប់​កំ​ណត់​នៃ​ប្រ​ភេទ​គម្រោង​មេរៀន​នីមួយ​ៗ។​ ធានា​មាន​ឯក​សារ​ ទីលាន​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ សម្ភារៈ ឧបករណ៍​សម្រាប់​ហ្វឹក​ហ្វឺន​។ល។​ ត្រូវ​តាម​ច្បាប់​កំ​ណត់។​ លទ្ធ​ផល​ឆ្នាំ​២០២៣ បាន​បញ្ជូន​មក​ស្រុក​ហ្វឹក​ហ្វឺន​កង​ប្រ​ជា​ស្វ័យ​ត្រាណ គ្រប់​មុខ​សញ្ញា​តាម​ភាគ​កម្រិត​ផែន​ការ​ ចំ​នួន​កង​កម្លាំង​បាន​បញ្ជូន​សម្រេច​១០០% អត្រា​ជាប់​និទ្ទេស​គ្រាន់​បើ​ ពូកែ​ជាង​៧៥%”។​

គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​ឃុំ​ កំ​ពុង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ដល់​កង​កម្លាំង​ប្រ​ជា​ស្វ័យ​ត្រាណ។​

គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​ឃុំ​ បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពិសេស​ដល់​ការ​កសាង​ផែន​ការ​រៀប​ចំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសាង​អង្គ​ភាព​រឹង​មាំ​លើ​គ្រប់​វិស័យ​ រៀប​ចំ​ក្រឹត្យ​ក្រម​វិន័យ។​ ផ្ដើម​ពី​នោះ​ កម្មា​ភិបាល​ យុទ្ធ​ជន​ម្នាក់ៗ​​ក្នុង​អង្គ​ភាព​គោ​រព​យ៉ាង​ម៉ឺង​ម៉ាត់​តាម​របប​ដែល​បាន​កំ​ណត់​ អនុវត្ត​សម្រេច​នូវ​ភារ​កិច្ច​ដែល​ប្រ​គល់​ជូន។​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២៣ គ្មាន​កម្មា​ភិបាល​ បក្ខ​ជន​ល្មើស​វិន័យ​បក្ស​ វិន័យ​អង្គ​ភាព​ ល្មើស​ច្បាប់​ចរា​ចរណ៍។ល។​ បន្ទាយ​រៀប​ចំ​មាន​របៀប​រៀប​រយ​ បរិស្ថាន​បៃ​តង​ជ្រះ​ស្អាត។​ រៀប​ចំ​និង​រក្សា​ក្រុម​ប្រ​ចាំ​ការ​ ត្រូវ​តាម​សេចក្តី​កំ​ណត់។​

លោក​ត្រឹង​ហុង​វិញ​ (ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​) ប្រ​ធាន​កង​យោ​ធា​ភូមិ​ណាំង​ណើង ឱ្យ​ដឹង៖ “ពេល​មាន​បទ​បញ្ជា​អំ​ពី​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ ខ្ញុំ​បាន​រៀប​ចំ​ការ​ងារ​គ្រួ​សារ​ ហើយ​ចង្អុល​ការ​កង​កម្លាំង​ប្រ​ជា​ស្វ័យ​ត្រាណ​ក្នុង​ភូមិ​ឱ្យ​ត្រៀម​អនុវត្ត​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ត្រូវ​តាម​ច្បាប់​កំ​ណត់។​ ក្រៅ​ពី​នោះ​ អនុវត្ត​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ជួយ​ឱ្យ​កម្មា​ភិបាល​ យុទ្ធ​ជន​ក្ដាប់​ច្បាស់​មុខ​ជំ​នាញ​ វិជ្ជា​ជីវៈ; ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ចំ​ណេះ​ដឹង​ថ្មី​ៗ។ល។​ ដើម្បី​អនុវត្ត​ល្អ​ភារ​កិច្ច​ត្រៀម​ប្រ​យុទ្ធ”។​

លោក​វ៉វ៉ាន់​ណៅ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ឃុំ​គីមហ្វា ឱ្យ​ដឹង៖ “គណៈ​បញ្ជា​ការ​យោ​ធា​ឃុំ​គីម​ហ្វា រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​តែង​អនុវត្ត​សម្រេច​ល្អ​និង​សម្រេច​ឆ្នើម​ភារ​កិច្ច​ ជា​ពិ​សេស​ គឺការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ត្រៀម​ប្រ​យុទ្ធ​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ តែង​សម្រេច​តាម​ផែន​ការ​ រួម​ចំ​ណែ​ក​ជា​មួយ​នឹង​ភូមិ​ភាគ​រក្សា​ខ្ជាប់​សន្ដិ​សុខ​នយោ​បាយ​ សណ្ដាប់​ធ្នាប់​ សុវត្ថិ​ភាព​សង្គម។​ សេដ្ឋ​កិច្ច​សង្គម​របស់​ឃុំ​រីក​ចម្រើន​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​ បច្ចុប្បន្ន​ ឃុំ​គីម​ហ្វា​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​ ហើយ​កំ​ពុង​កសាង​ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​កម្រិត​ខ្ពស់”៕​

                              សើុង​ម៉ាល័យ​ - ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ