ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

27/11/2023 - 08:42

លើក​តម្កើង​ស្នា​ដៃ​យុវ​ជន ៤២ នាក់ ទទួល​រង្វាន់​លឿង​ឌិញ​កួរ

មជ្ឈិម​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​កុម្មុយ​និស្ត​ហូជី​មិញ ទើប​សហ​ការ​ជា​មួយ​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ធ្វើ​ពិធី​ជូន​រង្វាន់​លឿង​ឌិញ​កួរ លើក​ទី​១៨ និង​ជូនរង្វាន់​ពិធី​ប្រ​ឡង​គម្រោង​ផ្តើម​អាជីព​យុវ​ជន​ជន​បទ​ឆ្នាំ​២០២៣។

ឧត្តម​សេនីយ៍​ឯក​បម្រុង ត្រឹង​ក្វាង​ភឿង អនុប្រ​ធាន​រដ្ឋ​សភា​ និង​លោក ឡឹម​វ៉ាន់​ម៉ឹង លេខា​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ជូន​រង្វាន់​លេខ ១ ពិធី​ប្រ​ឡង​គម្រោង​ផ្តើម​អាជីព​យុវ​ជន​ជន​បទ ឆ្នាំ ២០២៣ ដល់​ត្រឹង​ធីយ៉ីវ ខេត្ត​ដាក់​ណុង។

តាម​រយៈ​នោះ គណៈ​កម្ម​ការ​រៀប​ចំ​បាន​ស្ងើច​សរ​សើរ​និង​ជូន​រង្វាន់​លឿង​ឌិញ​កួរ លើក​ទី ១៨ ដល់​យុវ​ជន​ជន​បទ​គំរូ ឆ្នើម ៤២ នាក់ បាន​ជ្រើស​រើស​ក្នុង​ចំ​ណោម ៧៧ សំ​ណុំ​លិខិត​ដែល​ផ្ញើ​មក​ពី​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ខេត្ត ក្រុងទាំង​៦៣។ ក្នុង​នោះ បុរស​មាន​២៩​នាក់ ស្រ្តី​១៣​នាក់ យុវ​ជន​៦​នាក់​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច។ ក្នុង​រយៈ​កាល ១៨ ឆ្នាំ​កន្លង មជ្ឈិម​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​បាន​លើក​តម្កើង​ស្នា​ដៃ​កសិករ​វ័យ​ក្មេង​គំរូ​ឆ្នើម​ជាង ២.០០០ នាក់ ដែល​បាន​ទទួល​រង្វាន់​លឿង​ឌិញ​កួរ។

មជ្ឈិម​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ក៏​បាន​ជូន​រង្វាន់​លេខ​មួយ ១ រង្វាន់ លេខ​ពីរ ២ រង្វាន់ លេខ​បី ៣ រង្វាន់ និង​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំ​នួន ៣ រង្វាន់ សម្រាប់​គម្រោង​ផ្តើម​អា​ជីព​យុវ​ជន​ជន​បទ ឆ្នាំ​២០២៣។ តាម​រយៈ​នោះ រង្វាន់​លេខ ១ ត្រូវបាន​ផ្តល់​ជូន​គម្រោង “សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ផលិត​ផល​ទុ​រេន ធញ្ញ​ជាតិ​សម្ងួត​ត្រ​ជាក់” របស់​យុវ​ជន​ត្រឹង​ធីយ៉ីវ ខេត្ត​ដាក់​ណុង។ គម្រោង​ដែល​ទទួល​ជ័យ​លាភី​លេខ​១ ក្រៅ​ពី​ទទួល​បាន​ទឹក​ប្រាក់​ចំ​នួន ៥០ លាន​ដុង ថែម​ទាំង​បាន​ឧបត្ថម្ភ​ប្រ​ភព​ទុន​ពី​មូល​និធិ​ជាតិ​សម្រាប់​បម្រើ​ការ​ងារ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គម្រោង​ដោយ​កម្រិត​ខ្ពស់​បំ​ផុត​គឺ​ចំ​នួន​ទឹក​ប្រាក់ ១ ពាន់​លាន​ដុង៕

                                                យ្វីអាញ-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ