20/03/2023 - 17:00

គៀង​យ៉ាង​បញ្ចេញ​កម្លាំង​អនុវត្ត​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​កង​ទ័ព​ប្រ​ជា​ជន​ ស្រប​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ ឆ្នាំ​២០២៣

គណៈ​ចង្អុល​ការ​សកម្ម​ភាព​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​កង​ទ័ព​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​  ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១-២០២៥ ទើប​រៀប​ចំ​ពិធី​ចេញ​ដំ​ណើរ​នៅ​ឃុំ​មិញ​ហ្វា ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ស្រប​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រ​ពៃណី​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ ឆ្នាំ​២០២៣។​

ក្រោយ​ពី​ពិធី​ចេញ​ដំ​ណើរ អ្នក​តំ​ណាង​ទាំង​ឡាយ​បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​បញ្ចុះ​
បឋមសីលាកសាងស្ពានជនបទនៅភូមិមិញហ៊ឹង។

តាម​រយៈ​នោះ​ កម្ម​វិធី​ចេញ​ដំ​ណើរ​លើក​នេះ​មាន​សកម្ម​ភាព​ជាច្រើន​ ដូច​ជា៖ ពិនិត្យ​និង​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ ផ្ដល់​ថ្នាំ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ សង់​ផ្ទះ​ជូន​គ្រួ​សារ​ជួប​លំ​បាក​ខាង​លំ​នៅ​ឋាន​ ២៤ ខ្នង​ កសាង​ស្ពាន​ ផ្លូវ​ជន​បទ​ ជូន​អំ​ណោយ​ដល់​គ្រួ​សារ​គោល​នយោ​បាយ​ គ្រួ​សារ​ដែល​មាន​ជីវ​ភាព​ក្រលំ​បាក​។ល។​ នេះ​គឺជា​សកម្ម​ភាព​ជាក់​ស្ដែង​ស្រប​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រ​ពៃណី​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ ដើម្បី​ជួយ​ឱ្យ​មាមីង​សប្បាយ​រីក​រាយ​ក្នុង​ឱកាស​ថ្ងៃ​បុណ្យ៕​

                        យ័ញ​ភុក-លេង​មី

ចែករំលែកអត្ថបទ