03/01/2023 - 16:35

សុក​ត្រាំង មាន​អត្តពលិក​ជាង​ ៨០ នាក់​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ចូល​រួមពាន​រង្វាន់​ប៊ូល

មន្ទីរ​វប្ប​ធម៌-កីឡា​និង​ទេសចរណ៍​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ទើប​រៀប​ចំ​បើក​ការ​ប្រ​កួត​ពាន​រង្វាន់​ប៊ូល​សម្រាប់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ឆ្នាំ ២០២២។ ចូល​រួម​ពាន​រង្វាន់​មាន​កីឡា​ករ​ជាង ៨០ នាក់ របស់​ក្លិប​កីឡា​ប៊ូល​ចំនួន ៧ មក​ពី​អង្គ​ភាព​ស្រុក ទីរួម​ខេត្ត​និង​ក្រុង។  កីឡា​ករ​ប្រ​កួតលើ​ខ្លឹម​សារ​ចំនួន ៤ គឺ៖ ឯកត្ត​ជន​បុរស គូបុរស ក្រុម​បី​នាក់​បុរស និងបោះ​ប៊ូល​បច្ចេក​ទេស​បុរស តាម​បែប​ជម្រុះ​ដើម្បី​ជ្រើស​រើស​កីឡា​ករឆ្នើម​ទៅ​ប្រកួត​ពាន់​រង្វាន់​ខ្ពស់ៗ​ទៀត។ នេះគឺ​ជា​សកម្ម​ភាព​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​សកម្ម​ភាព​កីឡា​ដ៏​មាន​អត្ថន័យ ដើម្បី​អភិរក្ស​វិញ្ញា​សាកី​ឡា​ប្រពៃ​ណី និងល្បែង​ប្រជា​ប្រិយ​របស់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ខេត្ត។

ក្រោយ​ពីពិធី​បើក​ការ​ប្រកួត កីឡា​ករ​ក៏​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​លើវិញ្ញា​សា​ឯកត្ត​ជន​បុរស៕

 

កីឡាករ​ប៊ូល កំពុង​ប្រកួត​យ៉ាង​ស្វិត​ស្វាញ។ 

 

គណៈ​ចាត់​តាំង​ជូន​ទង់​អនុស្សាវ​រីយ៍​ដល់​ក្លិប​ដែល​ចូល​រួម​ប្រ​កួត។

យ្វីអាញ-លេង​មី

ចែករំលែកអត្ថបទ