06/12/2022 - 10:47

ជូន​ទង់​ជាតិ​ចំ​នួន ១០.០០០ ដល់​កម្មាភិបាល​ យុទ្ធ​ជន​និង​ប្រ​ជាជន​នៅតំ​បន់​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង

កាសែត​អ្នក​ពល​កម្ម​ ទើប​សហការ​ជា​មួយ​គណៈកម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី “ទង់​ជាតិ​នៅ​តំ​បន់​ព្រំដែន” ធ្វើ​ការ​ជូន​ទង់​ជាតិ​ដល់​កម្មាភិ​បាល​ យុទ្ធ​ជន​និង​ប្រ​ជា​ជន​នៅតំ​បន់​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង; ផ្តល់​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ដែល​ជម្នះ​ការ​លំ​បាក​ និង​មាមីង​ខ្មែរ​ក្រីក្រ​នៅ​ស្រុក​ទ្រី​តូង។

អតីត​ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ប្រ​ចាំ​ការ​ ទ្រឿង​ហ្វា​ប៊ិញ​ជូន​អំ​ណោយ​ដល់​សិស្ស​ក្រីក្រ សិស្ស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង។

ក្នុង​កម្ម​វិធីនេះ អតីត​សមា​ជិក​ការិយា​ល័យ​នយោ​បាយ​ អតីត​ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ប្រ​ចាំ​ការ​ ទ្រឿង​ហ្វា​ប៊ិញ ប្រ​ធាន​កិត្តិ​យស កម្ម​វិធី “មោទន​ភាព​ទង់​ជាតិ” បាន​ជូន​ដល់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​នូវ​ទង់​ជាតិ ចំ​នួន ៥.០០០ របស់​លោក​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​ ង្វៀង​ស្វឹង​ភុក ដែល​ជូន​ដល់កម្ម​វិធី; លោក​ប៉ូវ​ថាញ​លីម អគ្គ​និពន្ធ​នាយក​រង​នៃ​កាសែត អ្នក​ពលកម្ម​បាន​ជូន​ប័ណ្ណ​និមិត្ត​រូប​ទង់​ជាតិ​ចំ​នួន ១០.០០០ ដល់​តំ​ណាង​ថ្នាក់ដឹក​នាំ​ស្រុក​ទ្រី​តូង។ ក្នុង​ឱកាស​នេះ កម្ម​វិធី “អា​ហា​រូប​ករណ៍​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​សិស្ស​ និស្សិត​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រ” អា​ស្រ័យ​អតីត ឧប​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ប្រ​ចាំ​ការ​ ទ្រឿង​ហ្វា​ប៊ិញ បង្កើត​ឡើង​បាន​ប្រ​គល់​ឱ្យ​កា​សែតអ្នក​ពល​កម្ម​គ្រប់​គ្រង​ និង​បាន​ធ្វើ​ការ​ប្រ​គល់​ជូន​អំ​ណោយ​ចំ​នួន ១០០ ចំ​ណែក​ក្នុង​មួយ​ចំ​ណែក​តម្លៃ ១​លាន​ដុង​ដល់​សិស្ស​ក្រីក្រ សិស្ស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច និង​ឧបត្ថម្ភ​ថវិកា​ចំ​នួន ១០០ លាន​ដុង​ដល់មូល​និធិ​ជំ​រុញ​ការ​​សិក្សា​ស្រុក​ទ្រី​តូង៕

   យោង​តាម​កា​សែត​កា​រពារ​ព្រំ​ដែន-សុផន

ចែករំលែកអត្ថបទ