08/08/2022 - 16:02

ពិធី​បិទ​ទិវា​ជួប​ជុំ​ដោះ​ដូរ​វប្ប​ធម៌​កុមារ​បណ្តា​ជន​ជាតិ​នៅ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​

ក្រុម​ប្រឹក្សា​កង​យុវ​ជន​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ទើប​ធ្វើ​ពិធី​បិទ​ទិវា​ជួប​ជុំ​ដោះ​ដូរ​វប្ប​ធម៌​កុមារ​បណ្តា​ជន​ជាតិ​នៅ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ ឆ្នាំ​ ២០២២។​

ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ខេត្ត​ ក្រុង​ជូន​អំ​ណោយ​ដល់​កុមារ​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធី​ទិវា​ជួប​ជុំ​។

ក្នុង​ពិធី​ទិវា​ជួប​ជុំ​នេះ​ មាន​កុមារ​ចូល​រួម​ជាង​ ២០០ នាក់​ ដែល​មក​ពី​ខេត្ត​ ក្រុង​ចំ​នួន​ ១៤ ដោយ​មាន​សកម្ម​ភាព​ជាច្រើន​ក្រោម​ប្រ​ធាន​បទ​ដ៏​មាន​អត្ថ​ន័យ​ ដូច​ជា​៖ “កុមារ​វៀត​ណាម​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ធ្វើ​តាម​ដំបូន្មាន​អ៊ំ​ហូ ៥ ប្រ​ការ​” ចលនា​ “ត្រឹង​ក្វឹក​ត្វង” “រង្វង់​ដៃ​មិត្ត​ភ័ក្តិ​”, “ពាន់​ទង្វើ​ល្អ​”, “អាវ​ព្រែ​ជូន​យាយ​” ចលនា​ “ផែន​ការ​តូច” និង​សកម្ម​ភាព​ “តប​ស្នង​សង​គុណ​” “ផឹក​ទឹក​នឹក​ប្រ​ភព​” ជា​ដើម​។​

ក្នុង​ឱកាស​នេះ​ មជ្ឈិម​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​កង​យុវ​ជន​មជ្ឈិម​ មូល​និធិ​អា​ហា​រូប​ករណ៍​វឺអា​យិញ ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ ៥០ ចំ​ណែក​ មួយ​ចំ​ណែក​ៗ​តម្លៃ​ ១ លាន​ដុង​ ដល់​កុមារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​តាម​ខេត្ត​នានា​ និង​ឧបត្ថម្ភ​ ៨០ លាន​ដុង​សង់​ផ្ទះ​កន្សែង​ក្រ​ហម​បង់​ក៕​

                          សើុងម៉ាល័យ​-វិមាន

ចែករំលែកអត្ថបទ