កីឡា - ទេសចរណ៍ ទេសចរណ៍

27/06/2022 - 16:35

អភិវឌ្ឍន៍​មណ្ឌល​ទេស​ចរណ៍​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​កសិកម្ម​

មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ដុង​ថាប់ មាន​ជាង​ ៦០ មណ្ឌល​ទេស​ចរណ៍​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​កសិកម្ម​ និង​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិសោធន៍​ភូមិ​របរ​ដែល​បាន​បង្កើត​ និង​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​។​

មណ្ឌល​ទេស​ចរណ៍​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​កសិកម្ម​នៅ​ខេត្ត​ដុង​ថាប់ ។​
 រូបភាព៖ ចម្ការដំណាំល្ម៉ើ នៅក្រុងសាឌែក។

ទម្រង់​មណ្ឌល​ទេស​ចរណ៍​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​កសិកម្ម​ និង​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិសោធន៍​ភូមិ​របរ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ និង​អភិវឌ្ឍន៍​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្លា​នៅ​ខេត្ត​ដុង​ថាប់ ចាប់​ពីឆ្នាំ​ ២០១៦ រហូត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​។​ យោង​តាម​មន្ទីរ​វប្ប​ធម៌​ កីឡា​និង​ទេស​ចរណ៍ ខេត្ត​ដុង​ថាប់ ទម្រង់​ទេស​ចរណ៍​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​កសិកម្ម​បាន​ដំ​ណើរ​ការ​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ បាន​រួម​ចំ​ណែក​អូស​បន្លាយ​ខ្សែ​សង្វាក់​តម្លៃ​ និង​បង្កើន​តម្លៃ​កសិផល​ បង្កើត​បាន​ការ​ងារ​ធ្វើ​នៅ​តំ​បន់​ជន​បទ​ នាំ​មក​នូវ​ប្រ​ភព​ចំ​ណូល​លំ​នឹង​ដល់​កសិករ​ជាច្រើន​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ កម្ម​វិធី​ឃុំ​មួយ​ផលិត​ផល​មួយ​ (OCOP) ក៏​បាន​រួម​ចំ​ណែក​បង្កើត​នូវ​ផលិត​ផល​ជា​ច្រើន​ជួយ​ពង្រីក​នូវ​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​ភូមិ​ស្រុក​ និង​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ទេស​ចរណ៍។​ ជាពិសេស​ ផលិត​ផល OCOP របស់​ក្រុម​ទេស​ចរណ៍ស​ហគមន៍ បាន​ជួយ​ពង្រីក​ឧត្តម​ភាព​ លក្ខណ​ពិសេស​និង​វប្ប​ធម៌​នៃ​ភូមិ​ភាគ​នីមួយ​ៗ​ ចាប់​ពីឃុំ​ដល់​ស្រុក​ និង​ខេត្ត​។​ មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​ ដុង​ថាប់​មាន​ផលិត​ផល OCOP ជាង​ ២៦៥ មុខ​ ក្នុង​នោះ​ មាន​ ៣ ផលិត​ផល OCOP ដែល​ជា​របស់​ក្រុម​ទេស​ចរណ៍​សហគមន៍។​ នេះ​ជា​បុព្វ​បទ​ងាយ​ស្រួល​ ដើម្បី​ខេត្ត​កសាង​ខឿន​កសិកម្ម​ចីរ​ភាព​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​ការ​ទាញ​យក​ផល​អភិវឌ្ឍ​ទេស​ចរណ៍៕​

                                                                              វ៉ាន់​កុង​-ត្រឹង​រ៉ូន

ចែករំលែកអត្ថបទ