28/03/2022 - 14:08

មហា​សន្និ​បាត​គំ​រូ​នៅ​សាខា​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ប៉ុស្តិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ឡាយ​ហ្វា

សាខា​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ប៉ុស្តិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ឡាយ​ហ្វា  កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើប​រៀប​ចំ​មហា​សន្និ​បាត​ អា​ណត្តិ​កាល​ ២០២២-២០២៤។​ នេះ​គឺ​ជាអង្គ​ភាព​រៀប​ចំ​មហា​សន្និ​បាត​គំ​រូ​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​នៃ​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​។​ មហា​សន្និ​បាត​បាន​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​អនុសេនីយ៍​ឯក​បម្រុង​ ហ្វិញ​លីតឿង ស្នង​ការ​នយោ​បាយ​រង​ ទទួល​តំ​ណែង​ជាលេខា​សាខា​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ប៉ុស្តិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ឡាយ​ហ្វា។​

បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​គណៈ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​សាខា​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ប៉ុស្តិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ឡាយ​ហ្វា អា​ណត្តិ​កាល​ ២០២២-២០២៤។​

អា​ណត្តិ​កាល​ ២០២២-២០២៤ សាខា​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ប៉ុស្តិ៍​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ឡាយ​ហ្វា បន្ត​ការ​គិត​គូរ​អប់រំ​លត់ដំ​សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ក្នុង​អង្គ​ភាព​រីក​ចម្រើន​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​ មាន​គោល​ជំហរ​នយោ​បាយ​រឹង​មាំ ជឿ​ជាក់​ដាច់​ខាត​ទៅ​លើ​ការ​ដឹក​នាំ​របស់​បក្ស​; មាន​សីល​ធម៌​ ផ្នត់​រស់​នៅ​ថ្លៃ​ថ្នូរ​; មាន​សុជីវ​ធម៌​ សុខ​ភាព​ ចំ​ណេះ​ដឹង​ កម្រិត​វិជ្ជា​មុខ​ជំនាញ​យោធា​ និង​បំ​ណិន​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​; ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ទទួល​ភារកិច្ច​ និង​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ឆ្លង​កាត់​ការ​លំ​បាក​ សម្រេច​ជោគ​ជ័យ​រាល់​ភារកិច្ច​ដែល​ប្រ​គល់​ជូន​; សហការ​ស្អិត​ល្មួត​ជាមួយ​នឹង​សាខា​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ភូមិ​ភាគ​ និង​កង​កម្លាំង​នានា​អនុ​វត្ត​ល្អ​នូវ​តួនាទី​ស្នូល​ឆ្លើ​យ​តប​តម្រូវ​ការ​ការ​ពាររឹង​មាំអធិ​បតេយ្យ​ បូរណ​ភាព​ទឹក​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំ​ដែន​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ថ្មី​។​ល។​

                             យ្វីអាញ-លីសៀ

ចែករំលែកអត្ថបទ