ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

29/11/2021 - 08:05

ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ដី​ធ្លី​សម្រាប់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិ​ច​

នៅ​ហាណូយ​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជន​ជាតិ​និង​សហព័ន្ធ​បណ្តា​សមាគម​វិទ្យា​សាស្រ្ត​និង​បច្ចេក​ទេស​វៀត​ណាម​ បាន​សហកា​ររៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​គោល​នយោ​បាយ​ដីធ្លី​សម្រាប់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​វៀត​ណាម​ - អំ​ពី​បញ្ហា​ដែល​កើត​មាន​មួយ​ចំ​នួន​ ភាព​ខ្វះ​ចន្លោះ​និង​ការ​ផ្ដល់​អនុ​សាសន៍​។​

ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​អង្គ​សិក្ខា​សាលា​។​

នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​ អ្នក​តំ​ណាង​បាន​ស្តាប់​និង​ពិភាក្សា​នូវ​បញ្ហា​សំ​ខាន់​ៗ​មួយ​ចំ​នួន​ ដូច​៖ របាយ​ការណ៍​សង្ខេប​ពីគោល​នយោ​បាយ​មួយ​ចំ​នួន​ និង​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​; ការ​ប្រ​ទាក់​លើ​គ្នា​និង​ភាព​ខ្វះ​ចន្លោះ​មួយ​ចំ​នួន​ រវាង​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​ឆ្នាំ​ ២០១៣ និង​ច្បាប់​រុក្ខ​បាល​ ឆ្នាំ​ ២០១៧; គោល​នយោ​បាយ​ប្រ​គល់​ដី​ព្រៃ​ និង​ព្រៃ​ឈើ​ជូន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ - ភាព​ជាក់​ស្តែង​និង​ដាក់​ចេញ​បញ្ហា​សំ​ខាន់​ៗ​មួយ​ចំ​នួន​; ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ដី​ធ្លី​ជូន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ធានា​ការ​រកស៊ី​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរ​ភាព​; កំ​ណត់​ច្បាស់​បញ្ហា​ជា​បន្ទាន់​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តាំង​ទីលំ​នៅ​ឡើង​វិញ​អា​ស្រ័យ​ដកហូត​ដី​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​…។​

អ្នក​តំ​ណាង​ទាំង​ឡាយ​បាន​ឯក​ភាព​លើក​ឡើង​ ដី​ធ្លី​មាន​តួនាទី​សំ​ខាន់​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​របស់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​។​ ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ទាំង​នេះ​ រយៈ​ពេល​កន្លង​ បក្ស​និង​រដ្ឋ​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​សេច​ក្តី​សម្រេច​និង​បទ​បញ្ជា​ជា​ច្រើន​ និង​ត្រូវ​បាន​រដ្ឋ​ធម្ម​នុញ្ញ​កំ​ណត់​ បង្កើត​ឱ្យ​ទៅ​ជា​ឯក​សារ​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​សភា​។​ ផ្អែក​លើ​មូល​ដ្ឋាន​នេះ​ រដ្ឋា​ភិបាល​បាន​ដាក់​ចេញ​គោល​នបាយ​ឧបត្ថម្ភ​ជាក់​ស្តែង​ ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​ដី​ផលិត​កម្ម​ ដី​សង់​លំ​នៅ​ឋាន​ជូន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​ តាម​រយៈ​គោល​នយោ​បាយ​ មាត្រា​ច្បាប់​ បទ​ប្បញ្ញតិ្តក៏​បង្កើត​បាន​ជា​ក្រប​ខណ្ឌ​គតិ​យុត្តិ​ដ៏​សំ​ខាន់​សម្រាប់​ដោះ​ស្រាយ​គោល​នយោ​បាយ​អំ​ពី​ដី​ផលិត​កម្ម​ ដី​សង់​លំ​នៅ​ឋាន​ ជូន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និយាយ​ដោយ​ឡែក​ និង​ប្រ​ជា​ជន​ប្រ​មាណ​ ២៥ លាន​នាក់​នៅ​ជន​បទ​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​និយាយ​រួម​ ជាមួយ​នឹង​ទិស​ដៅ​ដោះ​ស្រាយ​ជាមូល​ដ្ឋាន​អំ​ពី​ស្ថាន​ភាព​ខ្វះ​ដី​ផលិត​កម្ម​ ដី​សង់​លំ​នៅ​ឋាន​។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ រួម​ចំ​ណែក​ធានា​ឱ្យ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ មាន​ជីវ​ភាព​លំ​នឹង​និង​ការ​រស់​នៅ​កាន់​តែប្រ​សើរ​ឡើង​ជា​បណ្តើរ​ៗ​ ពង្រឹង​ផែន​មហា​សាម​គ្គី​ទូទាំង​ជន​ជាតិ​។​

អ្នក​តំ​ណាង​លើក​សំ​ណើ​ គប្បី​បន្ត​ការ​សិក្សា​ជ្រាវ​ជ្រាវ​ បំ​ពេញ​បន្ថែម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់​ ដី​ធ្លី​សម្រាប់​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​; លើក​កម្ពស់​ប្រ​សិ​ទ្ធភាព​ សុពល​ភាព​នៃ​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ក្នុង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​ដី​ធ្លី​ដល់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ គប្បី​ដាក់​ចេញ​នូវ​គោល​នយោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​អំ​ពី​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ ធារា​សាស្រ្ត​ បច្ចេក​ទេស​ ដាំ​ដុះ​ ចិញ្ចឹម​សត្វ​; គោល​នយោ​បាយ​ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​របរ គោល​នយោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​ទុន​ ។​ល។​ សម​ស្រប​នឹង​លក្ខណ​ពិសេស​របស់​តំ​បន់​និង​ភូមិ​ភាគ​នីមួយ​ៗ​ សំ​ដៅ​ពង្រីក​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ខ្ពស់​បំ​ផុត​នៃ​គោល​នយោ​បាយ​ដី​ធ្លី​សម្រាប់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​ ក្រៅ​ពីនោះ​ ស្ថាប័ន​មាន​សមត្ថ​កិច្ច​ ក៏​ត្រូវ​បង្កើន​ការ​ងារ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ ឃ្លាំ​មើល​នូវ​កិច្ច​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​ដី​ធ្លី​សម្រាប់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ដើម្បី​ចាត់​វិធាន​ការ​ទាន់​ពេល​ រាល់​បទ​ល្មើស​កែ​ប្រែ​រាល់​ភាព​ខ្វះ​ចន្លោះ​ដែល​កើត​ឡើង​ជាក់​ស្តែង​៕​

                យោង​៖daibieunhandan.vn-មុនី​

ចែករំលែកអត្ថបទ