ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

13/09/2021 - 07:18

ប្រកាស​របាយ​ការណ៍​ទិន្ន​ន័យ​បុរស​និង​ស្រ្តី​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ និង​បញ្ហា​យេន​ឌ័រ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​វៀត​ណាម​

របាយ​ការណ៍​ “ទិន្ន​ន័យ​បុរស​និង​ស្រ្តី​បណ្តា​ជន​ជាតិ​នៅ​វៀត​ណាម​ ដំណាក់​កាល​ ២០១៥-​២០១៩” និង​សង្ខេប​គោល​នយោ​បាយ​ “បញ្ហា​យេន​ឌ័រ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​វៀត​ណាម​” ទើប​បាន​ស្ថា​ប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ​ចេញ​សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​។​

របាយ​ការណ៍​ទាំង​ពីរ​ផ្តោត​លើ​ប្រ​ធាន​បទ​សំ​ខាន់​ៗ​ចំ​នួន​ ៧ រួម​មាន៖ ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​; បង្ខិត​ជិត​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​និង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​; ការ​ងារ​ធ្វើ ​ប្រាក់​ចំ​ណូល​; អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​; វប្ប​ធម៌​ និង​សង្គម​; សុខា​ភិបាល​និង​អនា​ម័យ​បរិស្ថាន​និង​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក​ជាជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។​

លទ្ធ​ផល​វិភាគ​ទិន្ន​ន័យ​ញែក​ដាច់​ពីគ្នា​ ដំណាក់​កាល​ ២០១៥-២០១៩ ក្នុង​របាយ​ការណ៍​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​សមិទ្ធ​ផល​លេច​ធ្លោ​ពីសម​ភាព​យេន​ឌ័រ​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ មាន​ដូច​៖ អត្រា​រៀប​ការ​មិន​ទាន់​ពេញ​វ័យ​ក្នុង​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​ ៤,៧ នៃ​ពិន្ទុ​ភាគ​រយ​; ចំ​ណូល​មធ្យម​ភាគ​លើ​មនុស្ស​ម្នាក់​ក្នុង​មួយ​ខែ​នៃ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ឆ្នាំ​ ២០១៨ កើន​ ១,៨ ដង បើ​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​ ២០១៤ និង​ប្រាក់​ចំ​ណូល​របស់​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ដែល​ស្រ្តី​ធ្វើ​ជា​មេគ្រួ​សារ​ ខ្ពស់​ជាង​បើ​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​បុរស​ធ្វើ​ជា​មេគ្រួ​សារ​; អត្រា​ក្មេង​ស្រី​និង​ក្មេង​ប្រុស​ក្នុង​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ទៅ​រៀន​ត្រូវ​តាម​អា​យុ​កើន​ឆាប់​ សម្រេច​បន្ត​បន្ទាប់​ពី ៨៤,៣% ដល់​ ៨៦,៦%; អត្រា​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ចូល​រួម​ប័ណ្ណ​ធានា​រ៉ាប់​រង​សុខា​ភិបាល​សម្រេច​ ៩៣,៥% ក្នុង​នោះ​ មិន​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​បុរស​និង​ស្រ្តី។​ល។​

ទន្ទឹម​នឹង​សមិទ្ធ​ផល​ដែល​សម្រេច​បាន​ របាយ​ការណ៍​ក៏​បាន​បង្ហាញ​ច្បាស់​ពីបញ្ហា​យេន​ឌ័រ​នៅ​តែ​បន្ត​ការ​ឋិត​ថេរ​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ​ ដូច​ជា​៖ អត្រា​រៀប​ការ​មិន​ទាន់​ពេញ​វ័យ​ និង​រៀប​ការ​ជាប់​សែ​ស្រ​ឡាយ​នឹង​គ្នា​ក្នុង​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ទាំង​ ៥៣ ជន​ជាតិ​ ថ្វី​ដ្បិត​មាន​ការ​ថយ​ចុះ​ ប៉ុន្តែ​កម្រិត​កាត់​បន្ថយ​ពុំ​ទាន់​ស្មើ​ ជា​ពិសេស​នៅ​តែ​បន្ត​ការ​កើន​ឡើង​នៅ​មួយ​ចំ​នួន​ជន​ជាតិ​; អត្រា​ស្រ្តី​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​អា​យុ​ពី ១០-៤៩ ឆ្នាំ​ កើត​កូន​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​សុខា​ភិបាល​ សម្រេច​ ៨៦,៤% ថ្វី​បើ​ដូច្នោះ​ នៅ​តែ​ទាប​ជាង​បើ​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​ស្រ្តីជន​ជាតិ​កិញ គឺ​ជាង​ ៩៩%។​

របាយ​ការណ៍​ខាង​លើ​ បាន​រួម​ចំ​ណែក​បំ​ពេញ​ចន្លោះ​នៃ​ទិន្ន​ន័យ​ស្ថិតិ​យេន​ឌ័រ​ក្នុង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​វៀត​ណាម​ និង​រួម​ចំ​ណែក​ក្នុង​ដំ​ណើរ​ការ​កសាង​ និង​អនុវត្ត​គោល​នយោ​បាយ​សម្រាប់​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ រួម​ចំ​ណែក​ជំរុញ​សម​ភាព​យេន​ឌ័រ​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​និង​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​ដូច​បាន​សន្យា​អំ​ពី​ការ​អនុវត្ត​ទិស​ដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរភាព​ នៅ​វៀត​ណាម​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០៣០៕​

                          យោង​៖ cema.gov.vn-មុនី​

ចែករំលែកអត្ថបទ