04/05/2021 - 15:34

បំ​ផុស​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំ​ង “យុវ​ជន​ធ្វើ​ម្ចាស់​ព្រំ​ដែន​” ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១-២០២៣

សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ បាន​បំ​ផុស​ចលនា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង “យុវ​ជន​ធ្វើ​មា្ចស់​ព្រំ​ដែន​” ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១-២០២៣ ។​ ចូល​រួម​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង គឺកម្មា​ភិបាល​ យុទ្ធ​ជន​ស្ថិត​ក្នុង​វ័យ​យុវ​ជន​តាម​អង្គ​ភាព​កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​ និង​អង្គ​ភាព​គយ​ដែល​បម្រើ​ការ​ងារ​ផ្ទាល់​នៅ​តាម​បន្ទាត់​ព្រំ​ដែន​។​ កម្មា​ភិបាល​ សមា​ជិក​ សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ យុវ​ជន​នៅ​តាម​មូល​ដ្ឋាន​ សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ សកម្ម​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​កសាង​ និង​ការ​ពារ​មាតុ​ប្រ​ទេស​ រួម​ចំ​ណែក​ធានា​កិច្ច​ការ​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ - សន្តិ​សុខ​តាម​បន្ទាត់​ព្រំ​ដែន​។​

សមូហ​ភាព​និង​បុគ្គល​ជា​ច្រើន​សម្រេច​ស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​ ត្រូវ​បាន​ស្ងើច​សរ​សើរ​ក្នុង​ចលនា​ “យុវ​ជន​ធ្វើ​ម្ចាស់​ព្រំ​ដែន​” ដំ​ណាក់​កាល​ ២០១៩-២០២១។​

 ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ សមា​ជិក​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​និង​កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​ អង្គ​ភាព​គយ​ដែល​ចូល​រួម​រាល់​សកម្ម​ភាព​គ្រប់​គ្រង​ ការ​ពារ​អធិប​តេយ្យ​ទឹក​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំ​ដែន​ជាតិ​ ខ្សែ​បន្ទាត់​ព្រំ​ដែន​ដី​គោក បង្គោល​ព្រំ​ដែន​ជាតិ​។​  ឈាន​មុខ​អនុវត្ត​រាល់​សកម្ម​ភាព​ដែល​ចូល​រួម​តស៊ូ​ការ​ពារ​អធិប​តេយ្យ​ បូរណ​ភាព​ទឹក​ដី​ ផល​ប្រ​យោជន៍​ជាតិ​ និង​សន្តិ​សុខ​នយោ​បាយ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​។​ ពិសេស​ចូល​រួម​តស៊ូ​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ រំលោភ​បំ​ពាន​សន្តិ​សុខ​ជាតិ​ សណ្តាប់​ធ្នាប់​ សុវត្ថិ​ភាព​សង្គម​ តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​របស់​ខេត្ត​។​ បំ​ពាន​លើ​អនុសញ្ញា​ សន្ធិ​សញ្ញា​ស្ដី​ពី​លក្ខន្តិកៈ​ព្រំ​ដែន​ អន្តោ​ប្រ​វេសន៍​ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​។​ ចូល​រួម​ជំ​នួយ​ដល់​ប៉ុស្តិ៍​ប៉ម​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ តាម​ខ្សែ​បន្ទាត់​ព្រំ​ដែន​។​ សកម្ម​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​អនុវត្ត​យ៉ាង​ម៉ឺង​ម៉ាត់​នូវ​គោល​ការណ៍​ “៥K” ក្នុង​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩។​ សមាជិក​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​ និង​អង្គ​ភាព​គយ​តែង​សកម្ម​ចូល​រួម​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​គ្រោះ​ធម្ម​ជាតិ​ អគ្គិ​ភ័យ​ រោគ​ឆ្លង​រាល​ដាល​។​ ស្វែង​រក​ជំ​នួយ​សង្គ្រោះ​ ការ​ពារ​ធន​ធាន​ ធម្ម​ជាតិ​ បរិស្ថាន​ជីវ​សាស្រ្ត​ ការ​ពារ​ផល​ប្រ​យោជន៍​ជាតិ​នៅ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​។​ បង្កើន​សកម្ម​ភាព​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ កិច្ច​ការ​បរ​ទេស​ ប្រ​ជា​ជន​នៃ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ ២ រួម​ចំ​ណែក​កសាង​ព្រំ​ដែន​សន្តិ​ភាព​ ស្ថិរ​ភាព​ មិត្ត​ភាព​  សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ រួម​គ្នា​អភិវឌ្ឍន៍៕​

 យោង៖ កា​សែត​អាង​យ៉ាង​ - លី​សៀ 

ចែករំលែកអត្ថបទ