05/04/2021 - 16:34

កសាង​កម្រ​ង​រូប​ភាព​ “ភាព​ចម្រុះ​ពណ៌​នៃ​បណ្ដា​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម”

(CT) - ក្រសួង​វប្បធម៌​ កីឡា​និង​ទេស​ចរណ៍ ទើប​អនុមតិ​សេច​ក្តី​សម្រេច​កសាង​កម្រង​រូប​ភាព​ ក្រោម​បធាន​បទ​ “ភាព​ចម្រុះ​ពណ៌​នៃ​បណ្ដា​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម” ។​

លក្ខណៈ​វប្បធម៌​ប្រ​ពៃណី​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ណាម​បូ​។​ រូប​ថត​៖ យ៉ី​ខូយ

នា​យក​ដ្ឋាន​វិចិត្រ​សិល្បៈ​ថត​រូប​និង​តាំង​ពិ​ព័រណ៍​ បាន​ដឹក​នាំ សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ក្រសួង​ អង្គ​ភាព​ពាក់​ព័ន្ធ​ដើម្បី​កសាង​កម្រង​រូប​ភាព​នេះ​។​ តាម​ផែន​ការ​កម្រង​រូប​ភាព​នឹង​ប្រ​មូល​នូវ​រូប​ថត​ប្រ​មាណ​ ២០០ សន្លឹក​ ដែល​មាន​គុណ​ភាព​សិល្បៈ​ខ្ពស់​ ជា​និមិត្ត​រូប​អំ​ពី​ប្រ​ជា​ជាតិ​វៀត​ណាម​ទាំង​ ៥៤ ជន​ជាតិ​ តាម​គម្រោង​នឹង​សម្រេច​នៅ​ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០២១ ។​ យោង​តាម​ក្រសួង​វប្បធម៌​ កីឡា​និង​ទេស​ចរណ៍ ឱ្យ​ដឹង​ រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ​ មិន​ទាន់​មាន​កម្រ​ង​រូប​ភាព​សិល្បៈ​គ្រប់​គ្រាន់​ ដើម្បី​ឧទ្ទេស​នាម​អំ​ពី​ជន​ជាតិ​ជា​បង​ប្អូន​ទាំង​ ៥៤ ជន​ជាតិ​ នៅ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​នៅ​ឡើយ​។​ កម្រ​ង​រូប​ភាព​ “ភាព​ចម្រុះ​ពណ៌​នៃ​បណ្ដា​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម” បន្ទាប់​ពី​បាន​សម្រេច​នឹង​ជា​ប្រ​ភព​ឯក​សារ​ដ៏​មាន​តម្លៃ​របស់​រដ្ឋ​ក្នុង​សកម្ម​ភាព​តាំង​ពិ​ព័រណ៍​ បោះ​ពុម្ព​ និង​ចាក់​ផ្សាយ​។​ល។​ សំ​ដៅ​បម្រើ​ដល់​ការ​ឧទ្ទេស​នាម​និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំ​ពី​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​ក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ក្នុង​ប្រ​ទេស​ និង​អន្តរ​ជាតិ​៕​

យ៉ីខូយ-ទីទុយ

ចែករំលែកអត្ថបទ