08/03/2021 - 15:48

ជូន​លិខិត​សរ​សើរ​បន្ទាន់​ដល់​សិស្ស​សាលា​ រួម​ចំ​ណែក​រក្សាសន្ដិសុខ​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​

នគរ​បាល​ស្រុក​ភឿកឡុង​ ខេត្ត​បាក​លីវ​ ទើប​ជូន​លិខិត​សរ​សើរ​បន្ទាន់​ដល់​ប្អូន​វ៉ហ្វាង​អា​ញ់ សិស្ស​ថ្នាក់​ទី ១២C៤ សាលា​វិទ្យា​ល័យ​ត្រឹង​វ៉ាន់​បៃ ដែល​សម្រេច​បាន​ស្នា​ដៃ​ក្នុង​ចលនា​ “ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ការ​ពារ​មាតុ​ភូមិ​”។​

 ​ នគរ​បាល​ស្រុក​ភឿកឡុង​ ជូន​លិខិត​សរ​សើរ​ដល់​ប្អូន​ វ៉ហ្វាង​អាញ់។​

ប្រ​មាណ​ម៉ោង​ ១៣ ថ្ងៃ​ ២៦ ខែ​មក​រា ឆ្នាំ​ ២០២១ តាម​ដង​ផ្លូវ​ទៅ​កាន់​សាលា​រៀន​វ៉ហ្វាង​អាញ់ បាន​ប្រ​ទះ​ឃើញ​មុខ​សញ្ញា​បាច់​កុង​ម៉ុយ លួច​ម៉ូតូ​របស់​ប្រ​ជា​ជន​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​។​ មុខ​សញ្ញា​នេះ​ បាន​បើក​ម៉ូតូ​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ស្រុក​ភឿកឡុង​។​ វ៉ហ្វាង​អាញ់ ក៏​ដេញ​តាម​មុខ​សញ្ញា​ រួច​ហើយ​ហៅ​ទូរ​ស័ព្ទ​ទៅ​ឱ្យ​គ្រួ​សារ​ ដើម្បី​រាយ​ការណ៍​ជូន​ស្ថាប័ន​នគរ​បាល​។​ ពេល​ទៅ​ដល់​ភូមិ​សាស្រ្ត​ភូមិ​ឡុង​ហ្វា ទីប្រ​ជុំ​ជន​ភឿក​ឡុង​ វ៉ហ្វាង​អាញ់ បាន​ជំ​នួយ​ដល់​កម្លាំង​នគរ​បាល​ស្រុក​ចាប់​បាន​មុខ​សញ្ញា​ឈ្មោះ​បាច់​កុង​ម៉ុយ ព្រម​ទាំង​វត្ថុ​តាង៕​

                                                      យ្វី​អាញ - ថាច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ