17/11/2020 - 08:29

សុក​ត្រាំង​ រំលឹក​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​ ១០០ ឆ្នាំ​នៃ​សិល្ប:ល្ខោន​យូរ​កេរ​ និង​ទទួល​បណ្ណ​ទទួល​ស្គាល់​ទម្រង់​បេតិ​កភណ្ឌ​វប្បធម៌​អរូបី​ថ្នាក់​ជាតិ​ចំ​នួន​ ៣

នា​យក​ដ្ឋាន​បេ​តិក​ភណ្ឌ​វប្ប​ធម៌​ (ក្រសួង​វប្បធម៌​ កីឡា ​និង​ទេស​ចរណ៍) បាន​សហកា​រជាមួយ​នឹង​មន្ទីរ​វប្បធម៌​ កីឡា ​និង​ទេស​ចរណ៍​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ប្រារព្ធ​ពិធីរំ​លឹក​ខួប​អនុស្សាវ​រីយ៍​ ១០០ ឆ្នាំ​នៃ​ការ​កកើត​ និង​អភិវឌ្ឍន៍​សិល្ប:​ល្ខោន​យូរ​កេរ​ និង​ប្រ​កាស​ទទួល​ស្គាល់​ទម្រង់​បេតិក​ភណ្ឌ​វប្ប​ធម៌​អរូបី​ថ្នាក់​ជាតិ​ចំ​នួន​ ៣ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ នោះ​គឺ​ទម្រង់​សិល្ប:​ប្រ​ជា​ប្រិយ​រាំវង់​ ទម្រង់​សិល្ប:ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភ្លេង​ពិណ​ពាទ្យ​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ និង​ទម្រង់​របរ​សិប្ប​កម្ម​ប្រ​ពៃណី​ធ្វើ​នំពា (Pia) នៅ​ឃុំ​ភូតឹម ឃុំ​ធ្វឹង​ហ្វា និង​ឃុំ​អាង​ហ៊េប ស្រុង​ចូវ​ថាញ់។​

សិល្បៈ​ល្ខោន​យូរ​កេរ​ ឆ្លង​កាត់​រយៈ​កាល​ ១០០ ឆ្នាំ​កកើត​ និង​អភិវឌ្ឍន៍​។​

សិល្បៈ​ល្ខោន​យូរ​កេរ​ខ្មែរ​ណាម​បូ​ បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ដើម​ទសវត្សរ៍​ទី ២០ នៃសតវត្សរ៍ XX ហើយ​បាន​ក្រសួង​វប្បធម៌​ កីឡា​ និង​ទេ​សចរណ៍ ទទួល​ស្គាល់​ជាបេ​តិក​ភណ្ឌ​វប្បធម៌​អរូបី​ថ្នាក់​ជាតិ​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៤៕​

លីធាន​- ពេជ្រ​សឿន​

 

ចែករំលែកអត្ថបទ