ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

10/08/2020 - 16:48

សុក​ត្រាំង​ ប្តេជ្ញា​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​រោគ​រាល​ដាល​ Covid - ១៩

 ​ លោក​​ ង៉ោហុង​ អនុប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​

ថ្លៃ​ងការណ៍​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​។​

ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ទើប​បើ​ក​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​បន្ទាន់​ ស្តីពី​ការ​ងារ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​រោគ​រាល​ដាល​ Covid - ១៩ ។​ ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ លោក ង៉ោហុង​ អនុប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ចង្អុល​ការ​ដល់​ មន្ទីរ​ គណៈ​ ផ្នែក​ អង្គ​ការ​មហា​ជន​និង​ភូមិ​ភាគ​នា​នា​ ត្រូវ​ប្តេជ្ញា​អនុវត្ត​រាល់​វិធាន​ការ​ក្នុង​ការ​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​រោគ​រាល​ដាល​ ។​ ចំ​ពោះ​លើ​ក​ប្រឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ឆ្នាំ​ ២០២០ អនុប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ក៏​បាន​ចង្អុល​ការ​ដល់​មន្ទីរ​អប់​រំ និង​បណ្តុះ​បណ្តា​ល​ មន្ទីរ​សុខា​ភិបាល​ និង​ភូមិ​ភាគ​នា​នា​គប្បី​បង្កើន​ការ​អនុវត្ត​នូវ​វិធាន​ការ​ ដើម្បី​ធានា​សុខ​ភាព​សុវត្ថិ​ភាព​ដល់​បេក្ខ​ជន​ ក្នុង​អំ​ឡុង​ពេល​ប្រ​ឡង​។​ មន្ទីរ​សុខា​ភិបាល​ត្រូវ​ឃ្លាំ​មើល​យ៉ាង​ដិត​ដល់​នូវ​ស្ថាន​ភាព​ ដាក់​ឱ្យ​នៅ​ដោយ​ឡែក​ទាន់​ពេល​ យក​គំ​រូ​រោគ​ធ្វើ​តេស្ត​បន្ទាន់​ចំ​ពោះ​ករ​ណីសង្ស័យ​ ករ​ណីឆ្លង​កាត់​កន្លែង​ដែល​កើត​រោគ​រាល​ដាល​... យោ​ងតាម​គណៈ​ចង្អុល​ការ​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​រោគ​រាល​ដាល​ Covid-១៩ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បច្ចុប្បន្ន​មិន​ទាន់​មាន​ភូមិ​ភាគ​ណា​កត់​សម្គាល់​មាន​អ្នក​ឆ្លង​រោគ​ Covid-១៩ នៅ​ឡើយ​។​

                                                  យ្វីអា​ញ់

ចែករំលែកអត្ថបទ