ព្រឹត្តិការណ៍ - នយោបាយ ព្រឹត្តិការណ៍

10/08/2020 - 16:48

ប្រ​គល់​ ទទួល​ផែន​ទីឋាន​លេខា​ ព្រំ​ដែន​ដី​គោ​ក វៀត​ណា​ម-កម្ពុជា​

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១​ ខែ​សីហា​ នៅ​ច្រក​ព្រំ​ដែន​អន្តរជាតិ​ម៉ុកបាយ ខេត្ត​តៃនិញ ក្នុង​បរិយា​កាស​មិត្ត​ភាព​ ស្មោះ​ត្រង់​និង​យោ​គយល់​គ្នា​ គណៈ​ប្រ​តិភូ​វៀត​ណា​ម ដឹក​នាំដោយ​អនុរដ្ឋ​មន្រ្តី​កិច្ច​ការ​បរ​ទេ​ស​ ឡេហ្វាយទ្រុង​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ចម្រុះ​ខណ្ឌ​សីមា​និង​បោះ​បង្គោ​លព្រំ​ដែន​វៀត​ណា​ម-កម្ពុជា​ និង​គណៈប្រ​តិភូ​កម្ពុជា​ ដឹក​នាំដោយ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ទទួល​បន្ទុក​ការងារ​ព្រំ​ដែន​ លោក​ វ៉ាគឹម​ហុង​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ចម្រុះ​ខណ្ឌ​សីមា​ និង​បោះ​បង្គោ​លព្រំ​ដែន​កម្ពុជា​-វៀត​ណា​ម បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ ដោះ​ដូរ​ការ​ងារ​ប្រ​គល់​ ទទួល​ផែន​ទីឋាន​លេខា​ព្រំ​ដែន​ដី​គោ​ក មាត្រដ្ឋា​ន​ ១/២៥.០០០ រវាង​សាធា​រណរដ្ឋ​សង្គម​និយម​វៀត​ណា​ម-ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​។​

 ​ នា​យក​រ​ដ្ឋមន្រ្តី​ ង្វៀន​ស្វឹង​ភុក និង​នា​យក​រ​ដ្ឋមន្រ្តី​កម្ពុជា​ សម្តេច​តេជោ​ ហ៊ុន​សែន​ លើក​បង្ហាញឯក​សារ​គតិ​យុត្តិ ទទួល​ស្គាល់​លទ្ធ​ផល​ការ​ងារ​ខណ្ឌ​សីមា​និង​បោះ​ង្គោ​លព្រំ​ដែន​ដី​គោកវៀត​ណា​ម-កម្ពុជា​។​ រូប​ថត​៖ ង្វៀន​ខាញ់​(https://tuoitre.vn)

ភាគី​សង​ខាង​បាន​ធ្វើ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​និង​ឯក​ភាព​ទទួល​យក​ផែន​ទីឋាន​លេខា​ព្រំ​ដែន​ដី​គោ​កដែល​បាន​ចង​ក្រង​ជាសៀវ​ភៅ​ចំ​នួន​ ៥០០ច្បាប់​ ក្នុង​នោះ​ ជាភាសា​ខ្មែរ​-វៀត​ណា​មចំ​នួន​ ២៥០ ច្បាប់​ និង​ជាភាសា​វៀត​ណា​ម-ខ្មែរ​ ចំ​នួន​ ២៥០ ច្បាប់​ មាន​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​ពី​សមត្ថ​កិច្ច​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នា​ក់​នៃ​ប្រ​ទេ​ស​ទាំង​ពី​រ និង​បាន​ភាគី​ខាង​វៀត​ណា​មបោះ​ជាសៀវ​ភៅ​ច្បាស់​លាស់​ ស្រប​តាម​បទ​ដ្ឋាន​បច្ចកទេ​ស។​ ផ្អែក​លើ​មូល​ដ្ឋាន​ពិភាក្សា​ និង​ឯក​ភាព ​ភាគីខាង​វៀត​ណា​មប្រ​គល់​ឱ្យ​ភាគី​ខាង​កម្ពុជា​ ផែន​ទីច្បាប់​ដើម​ចំ​នួន​ ២៥០ ច្បាប់​ និង​រក្សា​ទុក​ចំ​នួន​ ២៥០ ច្បាប់​។​

ផែនទីឋាន​លេខា​ព្រំ​ដែន​ដី​គោ​កវៀត​ណា​ម-កម្ពុជា​ មាត្រដ្ឋា​ន​ ១/២៥.០០០ បាន​បង្ហា​ញ​ពេញ​លេញនូវ​លទ្ធ​ផល​ការ​ងារ​ខណ្ឌ​សីមា​ និង​បោះ​បង្គោ​លព្រំ​ដែន​ (ប្រ​មាណ​ ៨៤%) និង​ជាឧបសម្ព័ន្ធ​មិន​អា​ច​ផ្តាច់​ចេញ​បាន​ពី​ពិធ​ីសារ​ខណ្ឌ​សីមា​ និង​បោះ​បង្គោ​លព្រំ​ដែន​ដី​គោ​ក វៀត​ណា​ម-កម្ពុជា​ ប្រ​ទេ​ស​ទាំង​ ២​ បាន​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ៥ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​ ២០១៩ រួម​ ជាមួយ​សន្ធិ​សញ្ញា​បំ​ពេញ​បន្ថែម​លើ​សន្ធិ​សញ្ញា​កំ​ណត់​ព្រំ​ដែន​ជាតិ​ឆ្នាំ​ ១៩៨៥ និង​សន្ធិ​សញ្ញា​បំ​ពេញ​បន្ថែម​ឆ្នាំ​ ២០០៥។​ កិច្ច​ការ​ដែល​ភាគី​សង​ខាង​អនុវត្ត​សម្រេច​ការ​ងារ​ប្រ​គល់​ ទទួល​ផែន​ទីឋាន​លេខា​ព្រំ​ដែន​ដី​គោ​កវៀត​ណា​ម-កម្ពុជា​ គឺជា​មូល​ដ្ឋាន​ដ៏​សំ​ខាន់​ ជួយ​ជំ​រុញ​ដល់​ការ​រៀប​ចំ​ប្រ​គល់​ ទទួល​ឯក​សារ​ផ្តល់​សច្ចា​ប័ន សន្ធិ​សញ្ញា​បំ​ពេញ​បន្ថែម​លើ​សន្ធិ​សញ្ញា​កំ​ណត់​ព្រំ​ដែន​ជាតិ​ឆ្នាំ​ ១៩៨៥ សន្ធិ​សញ្ញា​បំ​ពេញ​បន្ថែម​ឆ្នាំ​ ២០០៥ ដើម្បី​កិច្ច​ព្រម​​ព្រៀង​ខណ្ឌ​សីមា​ និង​បោះ​បង្គោល​ព្រំ​ដែន​ដី​គោ​កវៀត​ណាម-កម្ពុជា​ មាន​សុពល​ភាព​។​

ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ចម្រុះ​ខណ្ឌ​សីមា​ និង​បោះ​បង្គោ​លព្រំ​ដែន​នៃ​ប្រ​ទេ​សទាំង​២​ បាន​វាយ​ម្លៃ​ខ្ពស់​ ត្រួត​ពិនិត្យ​នូវ​ការ​ងារ​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ដល់​ព្រំ​ដែន​ដី​គោ​ក វៀត​ណា​ម-កម្ពុជា​ ក្រោយ​ពី​ភាគី​សង​ខាង​បាន​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​ឯក​សារ​គតិ​យុតិ្ត ទទួល​ស្គាល់​ លទ្ធ​ផល​ខណ្ឌ​សីមា​និង​បោះ​បង្គោ​លព្រំ​ដែន​ដី​គោ​ក។​ ដើម្បី​បម្រើ​ការ​ងារ​គ្រប់​គ្រង​ព្រំ​ដែន​ ភាគី​សង​ខាង​បាន​ឯក​ភាព​ ដរាប​ឯក​សារ​គតិ​យុត្តិទាំង​ ២ ច្បាប់​មាន​សុពល​ភាព​ ភាគី​សង​ខាង​បន្ត​កិច្ច​ចង្អុល​ការ​ដល់​កង​កម្លាំង​សមត្ថ​កិច្ច​ភូមិ​ភាគ​ សហប្រ​តិបត្តិ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ព្រំ​ដែន​ បាន​ល្អ​តាម​សេច​ក្តី​កំ​ណត់​ និង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ ដើម្បី​រក្សា​ព្រំ​ដែន​ស្ថិរ​ភាព​ រវាង​ប្រ​ទេ​ស​ទាំង​២ ។​ ភាគី​សង​ខាង​ក៏​បាន​ឯក​ភាព​ នឹង​ជូន​ដំ​ណឹង​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​តាម​រយៈ​ការ​ទំ​នា​ក់​ទំ​នង​ ពេល​វេលា​រៀប​ចំ​ពិធីប្រ​គល់​ ទទួល​ឯក​សារ​បាន​អនុម័តិ​ បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋា​ភិបាល​នៃ​ប្រ​ទេ​ស​ទាំង ២ ផ្អាក​ការ​អនុវត្ត​វិធាន​ការ​កាត់​បន្ថយ​ប្រ​យុទ្ធ​ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ​ Covid-១​៩​។​

ប្រ​ធាន​ទាំង​ ២​ បាន​ធ្វើ​ជាអធិ​បតី​ក្នុង​ពិធ​ីចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​កំណត់​ហេតុ​ប្រ​គល់​ ទទួល​ផែន​ទីឋាន​លេខា​ព្រំ​ដែន​ដី​គោ​កវៀត​ណា​ម-កម្ពុជា​ មាត្រដ្ឋា​ន​ ១/២៥.០០០៕​

យោ​ង៖https://nhandan.com.vn-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ