03/08/2020 - 16:48

សុក​ត្រាំង​ ឈ្នះ​រង្វាន់​លេខ​មួយ​ទូទាំង​ក្រុម​

ក្រុម​កីឡា​ករ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ឈ្នះ​រង្វាន់​លេខ​មួយ​ទូទាំង​ក្រុម​ក្នុង​ពិធីប្រ​កួត​កីឡា​វាយ​កូន​បាល់​នៅ​មហា​សន្និ​បាត​កីឡា​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​លើ​ក​ទីVIII - វិញ​ឡុង​ឆ្នាំ ​២០២០ ប្រ​ព្រឹត្ត​ឡើង​នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​វប្បធម៌​ - កីឡា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។​

អង្គ​ភាព​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ឈ្នះ​រង្វាន់​លេខ​មួយ​ទូទាំង​ក្រុម​។​

ពិធីប្រ​កួត​មាន​ការ​ចូល​រួម​ចំ​នួន​៦ក្រុម​ មក​ពី​ខេត្ត​បាក​លីវ​ កាម៉ាវ គៀង​យ៉ាង​ ហូវ​យ៉ាង​ វិញ​ឡុង​និង​ម្ចាស់​ផ្ទះ​សុក​ត្រាំង​។​ ពិធីប្រ​កួត​រួម​មាន ៧ វិញ្ញា​សា គឺ៖ គូបុរស​ គូនា​រី; ឯកត្ត​ជន​បុរស​ ឯកត្ត​ជន​នា​រី; មិត្ត​រួម​ក្រុម​បុរស​ មិត្ត​រួម​ក្រុម​នា​រី និង​គូបុរស​នា​រី។​  ដោយ​ការ​គាំ​ទ្រអស់​ពី​ចិត្ត​ពី​សំ​ណាក់​អ្នក​ទស្សនា​ កីឡា​ករ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ ទ្រីវវ៉ាន់​កឿង​ មាន​ភាព​ជឿជាក់​ ប្រ​កួត​ឈ្នះ​កីឡា​ករ​ លឺវមិញហ្វាង​ មក​ពី​ខេត្ត​កាម៉ាវ ដណ្ដើម​បាន​មេដាយ​មាស​ផ្នែក​វិញ្ញា​សាឯកកត្ត​ជន​បុរស​។​ សម្រាប់​កីឡា​ការិ​នី ហ្វិញ​ធីហ្វេអា​ញ់ (សុក​ត្រាំង​) ក៏​បង្ហា​ញ​នូវ​សមត្ថ​ភាព​នៃ​ការ​ប្រ​កួត​យ៉ាង​ល្អ​លើ​ដៃ​គូ វ៉ូវធីមីជី (គៀង​យ៉ាង​) ដណ្ដើម​បាន​មេដាយ​មាស​ផ្នែក​វិញ្ញា​សាឯកត្ត​ជន​នា​រីខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ផង​ដែរ​។​  កីឡា​ករ​ ទ្រីវវ៉ាន់​កឿង​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “នេះ​ជាលើក​ទី៣ ខ្ញុំ​ចូល​រួម​មហា​សន្និ​បាត​កីឡា​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​និង​ឈ្នះ​បាន​មេដាយ​មាស​ចំ​នួន​៣ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ខ្ញុំ​សប្បាយ​ចិត្ត​ខ្លាំង​ណា​ស់​ចំ​ពោះ​ស្នា​ដៃ​ដែល​ខ្លួន​សម្រេច​បាន​”។​ ចំ​ណែ​ក​កីឡា​ករ​ លឺវមិញ​ហ្វាង​ ឱ្យ​ដឹង​៖ “ជាលើ​ក​ដំ​បូង​ចូល​រួម​មហា​សន្និ​បាត​កីឡា​ ខ្ញុំ​រៀន​បាន​បទ​ពិសោ​ធន៍ច្រើន​ពី​កីឡា​ករ​ដែល​មាន​បច្ចេក​ទេ​សល្អ​ៗ​។​ ទោះ​បីប្រ​កួត​វគ្គ​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ​ ចាញ់​ទាំង​ពីរ​លើក​ក៏​ពិត​មែន​ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​នៅ​តែមាន​ក្ដី​សោ​មនស្ស​រីក​រាយដោយ​ទទួល​បាន ​២ មេដាយប្រាក់​ដែរ​”។​

រាល់​វគ្គ​នៃ​ការ​ប្រ​កួត​បង្ហា​ញ​ឱ្យ​ឃើញ​ថា​ កីឡា​ករ​គ្រប់​រូប​មាន​ការ​សាម​គ្គី​ ប្រ​កួត​យ៉ាង​ពេញ​ទំ​ហឹង​ អា​ជ្ញា​កណ្ដាល​យុត្តិធម៌​ សត្យានុម័ត​ ឥត​លំ​អៀង​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​កីឡា​ករ​បង្ហា​ញ​អស់​ពី​សមត្ថ​ភាព​ក្នុង​ការ​ប្រ​កួត​។​ លទ្ធ​ផល​ រង្វាន់​លេខ​មួយ​ទូទាំង​ក្រុម​បាន​មក​លើ​អង្គ​ភាព​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ រួម​មានមេដាយមាស​៤​គ្រឿង​ មេដាយ​ប្រាក់​២​គ្រឿង​ និង​មេដាយ​សំ​រិទ្ធ២គ្រឿង​; រង្វាន់​លេខ​ពី​រធ្លាក់​មក​លើ​អង្គ​ភាព​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ រួម​មា​នមេដាយ​មាស​២​គ្រឿង​ មេដាយ​ប្រាក់​៣​គ្រឿង​ និង​មេដាយ​សំ​រិទ្ធ៣គ្រឿង​ និង​រង្វាន់​លេខ​៣​ធ្លាក់​មក​លើ​អង្គ​ភាព​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង​ រួម​មា​នមេដាយ​មាស​១គ្រឿង​ និង​មេដាយ​ប្រាក់​១គ្រឿង​៕​ 

                  យ្វីអា​ញ់ - ថា​ច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ