22/06/2020 - 17:53

ការ​ងារ​ជ្រើស​រើស​និង​កោះ​ហៅ​ពលរដ្ឋ​ ចូល​បម្រើ​កង​ទ័ព​សម្រេច​១​០០%

ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​អង្គ​ប្រ​ជុំ​។​

បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោ​ធាខេត្ត​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ទើបចាត់​តាំង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​កាត​ព្វ​កិច្ច​យោ​ធាខេត្ត​ ដើម្បី​ត្រៀម​បម្រុង​ឱ្យ​បាន​ល្អ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​បូក​សរុប​ការ​ងារ​ជ្រើស​រើស​និង​កោះ​ហៅ​ពលរដ្ឋ​ចូល​បម្រើ​កង​ទ័ព​ឆ្នាំ​២​០២​០។​ ក្នុង​អង្គ​ប្រ​ជុំ​ បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោ​ធាខេត្ត​ បាន​របាយ​ការ​ណ៍​ពី​សេច​ក្តី​ព្រាង​របាយ​ការណ៍​បូក​សរុប​ការ​ងារ​ជ្រើស​រើស​ និង​កោះ​ហៅពលរដ្ឋ​ចូល​បម្រើ​កង​ទ័ព​ឆ្នាំ​ ២​០២​០ និង​ទិស​ដៅ​ភារ​កិច្ច​ឆ្នាំ​២​០២​១​ បញ្ជី​ឈ្មោះ​គ្រោង​ស្ងើច​សរ​សើរ​ និង​ជូន​រង្វាន់​ដល់​សមូហ​ភាព​ បុគ្គ​លដែលសម្រេច​បាន​ស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​ក្នុង​ការ​ងារ​ជ្រើស​រើស​និង​កោះ​ហៅ​ពលរដ្ឋ​ចូលបម្រើ​កង​ទ័ព​ឆ្នាំ​ ២​០២​០។​

ឆ្នាំ ​២​០២​០ ទូទាំង​ខេត្ត​បាន​ប្រ​គល់​ទ័ព ​១​.២​០០ នា​ក់ (ក្នុង​នោះ​ ការ​ពារ​ប្រ​ទេ​ស ១​.០០០ នា​ក់ នគរ​បាល​ប្រ​ជា​ជន​២​០០នា​ក់) សម្រេច ​១​០០% ភាគកម្រិត​ប្រ​គល់​ឱ្យ​។​ ក្នុង​នោះ​ បក្ខ​ជន​ចំ​នួន​១​៤​នាក់​សម្រេច ​១​,១​៧​% សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ចំ​នួន​១​.១​៨​៦​នា​ក់ សម្រេច​ ៩​៨​,៨​៣​% ជំ​នា​ញ​បច្ចេក​ទេសចំ​នួន ១​១​១​ នា​ក់ សម្រេច ​៩​,២​៥​%។​ ក្រៅ​ពី​នោះ​ គណៈ​ ផ្នែក​ អង្គ​ការ​មហា​ជន​នា​នា​ក្នុង​ស្រុក​និង​ឃុំ​ បាន​ចលនា​ជូន​អំ​ណោយ​ សរុប​ជាទឹក​ប្រាក់ជាង ​២​ ពាន់លាន​ដុង​៕​

                                                                               យ្វីអាញ់-មុនី

ចែករំលែកអត្ថបទ