16/03/2020 - 15:44

កសាង​ "បង្គោល​ព្រំ​ដែន​ទឹក​ចិត្ត​ប្រ​ជា​ជន​"

អា​ង​យ៉ាង​ ជា​ខេត្ត​មាន​ទី​តាំង​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ដ៏​សំ​ខាន់​ខាង​យោធា​ ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃ​តំ​បន់​តីណាមបូ​។​ ឆ្នាំ​កន្លង​ហើយ​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ខេត្ត​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​អា​ង​យ៉ាង​ មាន​គោ​ល​ការ​ណ៍​ វិ​ធាន​ការ​ដឹក​នាំ​ ចង្អុល​ការ​កម្លាំង​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​ ពង្រីក​តួនាទី​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ ការ​ពារ​អធិ​បតេយ្យ​ទឹក​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំ​ដែន​ជា​តិ​ កសាង​ជំហរ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ក្នុង​ជំហរ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ ផ្សា​រភ្ជាប់​នឹង​ជំហរ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​សន្តិ​សុខ​ប្រ​ជា​ជន​រឹង​មាំ​។​

កម្មា​ភិបាល​ យុទ្ធ​ជន​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​អា​ង​យ៉ាង​ ជួយ​ប្រ​ជា​ជន​កសាង​ស្ពាន​ជន​បទ​ថ្មី​។​

ដោយ​យល់​ច្បាស់​ពីខ្លឹម​សារ​ ចំ​ណុច​សំ​ខាន់​នៃ​ការ​ចាត់​តាំង​ "ទិវា​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​" គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ បាន​ដឹក​នាំ​ ចង្អុល​ការ​ដល់​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ រដ្ឋ​អំ​ណាច​ គណៈ​ ផ្នែក​ អង្គ​ការ​មហា​ជន​ខេត្ត​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ ដាក់​ចេញ​នូវ​វិ​ធាន​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ ពង្រឹង​ការ​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​-សន្តិ​សុខ​នៅ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​ លើ​កទឹក​ចិត្ត​ អប់​រំបាន​ទាន់​ពេល​ដល់​ជន​រួម​ជា​តិ​ក្នុង​ខេត្ត​និយាយ​រួម​ និង​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​និយាយ​ដោយ​ឡែក​ សកម្ម​ចូល​រួម​កសាង​និង​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​រឹង​មាំ​ ជា​មួយ​នឹង​ទិស​ស្លោ​ក "ទាំង​អស់​គ្នា​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ព្រំ​ដែន​"។​ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ បាន​ចង្អុល​ការ​ដល់​កង​កម្លាំង​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ សហកា​រជា​មួយ​នឹង​គណៈ​ ផ្នែក​ អង្គ​ការ​មហា​ជន​ កង​កម្លាំង​ឈរ​ជើង​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ ធ្វើ​ឱ្យ​បាន​ល្អ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​នូវ​គោ​ល​មាគ៌ា​ គោ​ល​ការ​ណ៍​របស់​បក្ស​ គោ​ល​នយោ​បាយ​ ក្រឹត្យ​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​ សេច​ក្តី​កំ​ណត់​របស់​ភូមិ​ភាគ​ ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ឯ​កសារ​ច្បាប់​អំ​ពី​លក្ខន្តិកៈ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​ផ្សា​រភ្ជាប់​នឹង​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​នូវ​ខ្លឹម​សារ​ចំ​នួន​៥​ "ទិវា​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​" បទ​បញ្ជា​លេខ​០​១​/CT-TTg ចុះ​ថ្ងៃ​៩​-១​-២​០​១​៥​ របស់​នាយ​ក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ "ស្តីពី​ការ​ចាត់​តាំង​ចលនា​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ចូល​រួម​ការ​ពារ​អធិ​បតេយ្យ​ទឹក​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំ​ដែន​ជា​តិ​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ថ្មី​"...។​ 

បញ្ជ្រាប​ទិស​ស្លោ​ក "ប្រ​ជា​ជន​ម្នាក់​ៗ​គឺ​ជា​បង្គោល​ព្រំ​ដែន​រស់​មួយ​" នៅ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​ កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​បាន​សហកា​រជា​មួយ​នឹង​មន្ទី​រ​ គណៈ​ ផ្នែក​ អង្គ​ការ​មហា​ជន​ និង​រដ្ឋ​អំ​ណាច​ភូមិ​ភាគ​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​អនុ​វត្ត​ការ​ចលនា​ទូទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ចូល​រួម​ការ​ពារ​អធិ​បតេយ្យ​ទឹក​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំ​ដែន​ជា​តិ​។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ បាន​ប្រ​ទះ​ឃើញ​នូវ​ទម្រង់​ របៀប​ធ្វើ​មាន​គំ​និត​ច្នៃ​ប្រ​តិដ្ឋ​ជា​ច្រើន​ ដូច​៖ "ក្រុម​ស្វ័យ​គ្រប់​គ្រង​ខ្សែ​បន្ទាត់​ព្រំ​ដែន​ បង្គោល​ព្រំ​ដែន​ជា​តិ​" "ក្រុម​នារី​ស្វ័យ​គ្រប់​គ្រង​ខ្សែ​បន្ទាត់​ព្រំ​ដែន​ បង្គោល​ព្រំ​ដែន​ជា​តិ​" "ក្រុម​ស្វ័យ​គ្រប់​គ្រង​សន្តិ​សុខ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​ភូមិ​ អនុ​សង្កាត់​" និង​ចលនា​ "យុវជន​ធ្វើ​ម្ចាស់​ព្រំ​ដែន​"។​ល។​ នៅ​តាម​ស្រុក​ ទី​រួម​ខេត្ត​ ក្រុង​ នៅ​រក្សា​ក្រុម​ស្វ័យ​គ្រប់​គ្រង​ខ្សែ​បន្ទាត់​ព្រំ​ដែន​ជា​ប្រ​ចាំ​បាន​៩​៨​ក្រុម​ ក្នុង​ចំ​ណោម​អនុ​សង្កាត់​ ភូមិ​ជា​ប់ព្រំ​ដែន​ចំ​នួន​៧​៣​ និង​មាន​គ្រួ​សារ​ប្រ​ជា​ជន​ ៨​៥​៥​/៨​៥​៥​មាន​ដី​ផលិត​ជា​ប់ព្រំ​ដែន​ ចុះ​ហត្ថលេខា​ជា​មួយ​នឹង​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​និង​រដ្ឋ​អំ​ណាច​ភូមិ​ភាគ​ ចូល​រួម​ការ​ពារ​ខ្សែ​បន្ទាត់​ព្រំ​ដែន​ បង្គោល​ព្រំ​ដែន​ និង​រក្សា​សន្តិ​សុខ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​នៅ​តាម​ភូមិ​ អនុ​សង្កាត់​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​។​ មក​ទល់​ពេល​នេះ​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ស្រុក​ ទី​រួម​ខេត្ត​ ក្រុង​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​ បាន​ចេញ​សេច​ក្តី​សម្រេច​ទទួល​ស្គាល់​សមូហ​ភាព​ចំ​នួន​៥​១​ គ្រួ​សារ​ចំ​នួន​១​.២​៨​៧​ បុគ្គ​លចំ​នួន​១​.៥​៨​៨​នាក់​ និង​ក្រុម​អ្នក​រត់ម៉ូតូ​ឌុប៨​ក្រុម​  ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​រួម​ការ​ពារ​អធិ​បតេយ្យ​ទឹក​ដី​ សន្តិ​សុខ​ព្រំ​ដែន​ជា​តិ​ បង្កើត​ប្រ​អប់​សំ​បុត្រ​បាន​ចំ​នួន​២​១​ ដើម្បី​បរិហារ​បទ​ល្មើស​នៅ​តាម​ភូមិ​សាស្រ្ត​មាន​ ប្រ​ជា​ជន​ស្នា​ក់​នៅ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​។​

ក្រៅ​ពីនោះ​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ បាន​ចង្អុល​ការ​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ខេត្ត​អនុ​វត្ត​ព្រម​ៗ​គ្នា​នូវ​វិ​ធាន​ការ​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ អនុ​វត្ត​បាន​ល្អ​ការ​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ និង​ត្រៀម​លក្ខណៈ​ប្រ​យុទ្ធ​។​ កង​កម្លាំង​និង​ប្រ​ជា​ជន​ក្នុង​ខេត្ត​ប្តេជ្ញា​រក្សា​លំ​នឹង​ឯ​ករាជ្យ​ អធិ​បតេយ្យ​ បូរណ​ភាព​ផែន​ដី​ ដោះ​ស្រាយ​រួច​រាល់​ចំ​ពោះ​ស្ថាន​ការ​ណ៍​កើត​មាន​តាម​ខ្សែ​បន្ទាត់​ព្រំ​ដែន​ មិន​ទុក​ឱ្យ​បាត់​សិទ្ធិ​ម្ចាស់​ការ​ ចៃដន្យ​ សហកា​រក្តោបក្តាប់​ស្ថាន​ភាព​ ម្ចាស់​ការ​តស៊ូ​បង្ក្រាប​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ តស៊ូ​បំ​បែក​នូវ​សំ​ណុំ​រឿង​ពិសេស​ រឿង​ក្តី​សំ​ខាន់​ៗ​ទាក់​ទង​ដល់​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​គ្រប់​ប្រ​ភេទ​៕

យោង​៖ http://www.bienphong.com.vn -វិ​មាន

ចែករំលែកអត្ថបទ