20/01/2020 - 07:54

គិត​គូរ​របប​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ដល់​កម្ម​ករ​និយោ​ជិត

គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​បែង​ចែក​ការ​ងារ​ដល់​មន្ទីរ​ គណៈ​ ផ្នែក​ អង្គ​ការ​មហា​ជន​ ដើម្បី​ចាត់​តាំង​គណៈ​ប្រតិ​ភូ​ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​កម្ម​ករ​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​រោង​ចក្រ​ សហគ្រាស​ផលិត​ ធ្វើ​អា​ជីវ​កម្ម​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ត្រា​វិញ។​ ការ​ជូន​ប្រាក់​រង្វាន់​ចុង​ឆ្នាំ​ និង​បិយ​វា​ចា​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​របស់​រដ្ឋ​អំ​ណាច​ គណៈ​ ផ្នែក​ អង្គ​ការ​មហា​ជន​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​នា​ឱកាស​ជិត​ដល់​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ម្តង​ៗ​ គឺ​ក្ដី​សោ​មនស្ស​រីក​រាយ​ចំ​ពោះ​កម្ម​ករ​និយោ​ជិត។​ 

មន្ទី​រ​ការ​ងារ​ - យុទ្ធ​ជន​ពិការ​និង​សង្គម​កិច្ច​ខេត្ត​ត្រា​វិញ ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​រោង​ចក្រ​អគ្គិសនី​យ្វៀង​ហាយ​។​ 

លោក​យឿង​ក្វាង​ង៉ុក​ អនុប្រ​ធាន​មន្ទី​រ​ការ​ងារ​-យុទ្ធ​ជន​ពិការ​និង​សង្គម​កិច្ច​ខេត្ត​ត្រា​វិញ ឱ្យ​ដឹង​៖ "ដើម្បី​អនុវត្ត​ល្អ​របប​គោល​នយោ​បាយ​ ច្បាប់​ពល​កម្ម​ បង្ក​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ឱ្យ​កម្ម​ករ​និយោ​ជិត​លំ​នឹង​ចិត្ត​ធ្វើ​ការ​ងារ​ និង​ជួយ​អា​ជីវ​កម្ម​ផ្ដុំ​កម្លាំង​ផលិត​កម្ម​ លំ​នឹង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ពលកម្ម​ មិន​ទុក​ឱ្យ​កើត​មាន​ទំ​នាស់​ពលកម្ម​ចុង​ឆ្នាំ​។​ កន្លង​ហើយ​  មន្ទី​រ​ការ​ងារ​ - យុទ្ធ​ជន​ពិការ​និង​សង្គម​កិច្ច​ខេត្ត​ត្រា​វិញ បង្កើត​គណៈ​ប្រតិ​ភូ​ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​កម្ម​ករ​និយោ​ជិត ​ក្ដាប់​ស្ថាន​ភាព​អនុវត្ត​បៀវត្សឆ្នាំ​២​០​១​៩​ និង​ផែន​ការ​ជូន​រង្វាន់​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​សកល បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​វៀត​ណាមឆ្នាំ​២​០​២​០​ នៅ​អា​ជីវ​កម្ម​ចំ​នួន​១​០​ដែល​មាន​ពលករ​និយោ​ជិត​ចូល​ធ្វើ​ការ​ច្រើន​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ត្រា​វិញ។​ ព្រម​ជា​មួយ​នោះ​ អា​ជីវ​កម្ម​ក្នុង​មណ្ឌល​ឧស្សា​ហកម្ម​ មណ្ឌល​សេដ្ឋ​កិច្ចនៃ​មន្ទីរ​ការ​ងារ​-យុទ្ធ​ជន​ពិការ​និង​សង្គម​កិច្ច​ ក៏​បាន​សំ​ណូម​ពរ​គណៈ​គ្រប់​គ្រង​មណ្ឌល​សេដ្ឋ​កិច្ច​ខេត្ត​ត្រា​វិញ បង្កើត​គណៈ​ប្រតិ​ភូ​ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​អា​ជីវ​កម្ម​ចំ​នួន​២​០​ផង​ដែរ​"។​ 

គណៈ​ប្រតិ​ភូ​បាន​ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​រោង​ចក្រ​អគ្គិសនី​យ្វៀង​ហាយ​ នៅ​ភូមិ​មូអ៊ូ​ ឃុំ​យឹង​ថា​ញ់ ក្រុង​យ្វៀង​ហាយ​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ។​ រោង​ចក្រ​មាន​កម្ម​ករ​-ការិ​នី​សរុប​១​.១​១​៦​នាក់​ ក្នុង​នោះ​ កម្ម​ការ​ិនី៩​២​នាក់​ កម្ម​ករ​-ការិ​នី​ខ្មែរ​៦​៦​នាក់​។​ ចំ​នួន​កម្ម​ករ​-ការិ​នី​នៅ​ភូមិ​ភាគ​ដែល​មាន​បញ្ជី​គ្រួ​សារ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ត្រា​វិញគឺ​៦​០​១​នាក់​។​ បង​ង្វៀន​ថាញ់​ទ្វឹង​ កម្ម​ករ​រោង​ចក្រ​អគ្គិសនី​យ្វៀង​ហាយ​ ឱ្យដឹង​៖" រោង​ចក្រ​បាន​អនុវត្ត​មឹង​ម៉ាត់​នូវ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ពល​កម្ម​សមូហ​ភាព​ លក្ខន្តិកៈ​ផ្ដល់​ប្រាក់​បៀវត្ស ​រង្វាន់​ ដើម្បី​អនុវត្ត​រាល់​របប​ប្រាក់​បៀវត្ស ​រង្វាន់​ជូន​កម្ម​ករ​និយោ​ជិត​តាម​ខ្លឹម​សារ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ រោង​ចក្រ​បាន​កសាង​វិធាន​ការ​ជូន​រង្វាន់​តាម​លទ្ធ​ភាព​របស់​អា​ជីវ​កម្ម​ និង​តាម​ច្បាប់​របស់​មន្ទីរ​ការ​ងារ​-យុទ្ធ​ជន​ពិការ​និង​សង្គម​កិច្ច​ ប្រាក់​បៀវត្សមធ្យម​ភាគ​លើ​កម្ម​ករ​ម្នាក់​គឺ​៩​,១​ លាន​ដុង​ក្នុង​មួយ​ខែ​។​ ប្រាក់​រង្វាន់​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​សកលនិង​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​វៀត​ណាម​មធ្យម​ភាគ​លើ​កម្ម​ករ​ម្នាក់​គឺ​៩​លាន​ដុង​។​ ឧបត្ថម្ភ​សោ​ហ៊ុយ​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​ជូន​កម្ម​ករ​នៅ​ឆ្ងាយ​ទៅ​ស្រុក​កំ​ណើត​ទទួល​អំ​ណរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​វៀត​ណាម"។​ 

ចំ​ពោះ​កម្ម​ករ​ សំ​ខាន់​គឺ​កម្ម​ករ​ធ្វើ​ការ​ដោយ​កម្លាំង​កាយ​ បានយក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​ក៏​ជា​ក្ដី​សោ​មនស្ស​រីក​រាយ​ រួម​ចំ​ណែក​ធ្វើ​ឱ្យ​សម្រាស​់និទា​ឃរដូវ​កាន់​តែ​ស្រស់​បំ​ព្រង​៕

សឺនម៉ា​ល័យ​ - ថា​ច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ