14/01/2020 - 08:56

សុក​ត្រាំង​​ មាន​សិស្ស​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ជិត​៣​៥​០​នាក់​ ចូល​រួម​សម​យុទ្ធ​អប់​រំការ​ពារ​ប្រ​ទេស​និង​សន្តិ​សុខ​

ក្រុម​ប្រឹក្សា​អប់​រំការ​ពារ​ប្រ​ទេស​និង​សន្តិ​សុខ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ទើប​ចាត់​តាំង​បើក​សម​យុទ្ធ​អប់​រំការ​ពារ​ប្រ​ទេស​និង​សន្តិ​សុខ​ជូន​សិស្ស​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​លើក​ទី​៤​ ឆ្នាំ​២​០​១​៩​។​ 

គណៈ​ចាត់​តាំង​ ជូន​ទង់​អនុស្សាវ​រីយ៍​ដល់​អង្គ​ភាព​ដែល​ចូល​រួម​សម​យុទ្ធ​។​ 

ចូល​រួម​សម​យុទ្ធ​ មាន​ប្អូន​ៗ​សិស្សា​នុ​សិស្ស​៣​៤​២​នាក់​ ជា​អត្តពលិក​ឆ្នើម​តំ​ណាង​សិស្សា​នុសិស្ស​ជាង​២​៦​.០​០​០​នាក់​ ដែល​មក​ពី​សា​លា​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ចំ​នួន​៣​៨​ក្នុង​ទូទាំង​ខេត្ត​។​ បេក្ខ​ជន​ប្រ​ឡង​លើ​ទ្រឹស្ដី​និង​អនុវត្ត​  រួម​ទាំង​អស់​៨​ខ្លឹម​សារ​គឺ​៖  ការ​យល់​ដឹង​រួម​អំ​ពី​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​និង​សន្ដិ​សុខ​ ការ​ដោះ​ដំ​ឡើង​កាំភ្លើ​ង​AK ការ​អនុវត្ត​បទ​បញ្ជា​កង​ជួរ​(ខ្លឹម​សារ​សមូហ​ភាព​និង​បុគ្គ​ល) គប់​គ្រាប់​បែក​ ចលនា​ទី​សម​រភូមិ​ បាញ់​កាំ​ភ្លើ​ង​AK អត្ថបទ​១​b រុំមុខ​របួស​។​ល។​

 នេះ​ជា​សកម្ម​ភាព​មាន​អត្ថន័យ​ជាក់​ស្ដែង​ ប្រ​កប​ដោយ​លក្ខណៈ​អប់​រំនយោ​បាយ​ សង្គម​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ​ សំ​ដៅ​វាយ​តម្លៃ​គុណ​ភាព​បង្ហាត់​បង្រៀន​វិញ្ញា​សា​អប់​រំការ​ពារ​ប្រ​ទេស​និង​សន្ដិសុខ​។​ ព្រម​ជា​មួយ​នោះ​ អប់​រំ​ពី​បទ​វិន័យ​កង​ទ័ព​ អប់​រំ ប្រ​វេណី​វីរភាព​បដិវត្តន៍​ ឆន្ទៈ​មោះ​មុត​របស់​យុវ​ជន​ក្នុង​ការ​កសាង​និង​ការ​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ជាតិ​ដល់​ស្រ​ទាប់​យុវ​ជន​៕ 

យ្វីអា​ញ់ - ថា​ច់​ធី

ចែករំលែកអត្ថបទ