12/04/2019 - 08:28

បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​

បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ តែង​ប្រា​រព្ធ​ឡើង​នៅ​​ពាក់​កណ្តាល​ខែ​មេ​សា​។ ឆ្នាំ​នេះ​ បុណ្យ​​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ ចាប់​ពី​​ថ្ងៃ​១៤​ ដល់​ថ្ងៃ​១៦​ ខែ​មេ​សា​ ឆ្នាំ​២០១៩​។ ស​កម្ម​ភាព​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ ភាគ​ច្រើន​បាន​ចាត់​តាំង​ឡើង​នៅ​ក្នុង​វត្ត​អា​រាម​។

ខាង​ក្រោយ​នេះ​ គឺ​រូប​ភាព​មួយ​ចំ​នួន​ដែល​អ្នក​យក​ព័ត៌​មាន​កា​សែត​កឹង​ភា​សា​​ខ្មែរ​ កត់​ត្រា​នូវ​     ស​កម្ម​ភាព​សំ​ខាន់​ៗ​ប្រ​ព្រឹត្ត​ឡើង​ក្នុង​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រ​ពៃ​ណី​​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​៖

លី​ធាន​-មុ​នី

ក្នុង​អំ​ឡុង​៣​ថ្ងៃ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ មា​មីង​ខ្មែរ​រៀប​ចំ​ចង្ហាន់​យក​ទៅ​វត្ត​ប្រ​គេន​ព្រះស​ង្ឃ​។

មា​មីង​ខ្មែរ​ទៅ​វត្ត​រាប់​បាត្រ​ក្នុង​ឱ​កាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំថ្មី​។

ឲ្យ​តែ​ដល់​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ មា​មីង​ខ្មែរ​តែង​វេច​នំ​ ដើម្បី​យក​ទៅ​វត្ត​ប្រ​គេន​ព្រះ​សង្ឃ​ និង​ជូន​ញាតិ​សន្តាន​។

ពិ​ធី​ដង្ហែម​ហា​សង្រ្កាន្ត​(ទ​ទួល​ទេវ​តា​ឆ្នាំ​ថ្មី)​។

នៅ​ថ្ងៃ​វារៈ​ឡើង​ស័ក​មា​មីង​ពុទ្ធ​ប​រិ​ស័ទ​និ​មន្ត​​ព្រះ​សង្ឃ​បង្សុ​កូល​នៅ​ចេតិយ​ឧទ្ទិស​កុ​សល​ដល់​បុព្វ​កា​រី​ជន​ដែល​បាន​ចែក​ឋាន​។

ក្នុង​វត្ត​តែង​ចាត់​តាំង​កម្ម​វិ​ធី​សិល្បៈ​បម្រើ​ជូន​មា​មីង​ទស្ស​នា​កម្សាន្ត​។

 

ចែករំលែកអត្ថបទ