កំសាន្ត រឿងពីនេះពីនោះ

19/02/2019 - 08:11

ផ្ទះជា​ច្រើនខ្នងតម្លៃ១​ដុល្លា​អា​មេ​រិក​

ជួរ​ផ្ទះ​ចោល​ទំ​នេរ​នៅ​រដ្ឋ​ Indiana សហ​រដ្ឋ​អា​មេ​រិក​ កំ​ពុង​បានប្រ​កាស​លក់​ក្នុង​តម្លៃ​ត្រឹម​តែ​១​ដុល្លា​អា​មេ​រិក​។ Gary ជា​ទី​ក្រុង​តូច​នៃ​រដ្ឋ Indiana បាន​ឆ្លង​កាត់​ការ​លំ​បាក​ជា​ច្រើន​ទស​វត្ស​។ ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជនជាង​ពាក់​កណ្តាល​នៅ​ទី​នេះ​បាន​ចាក​ចេញ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៦០​និង​មាន​ផ្ទះចំ​នួន​១/៣​ គឺ​គ្មាន​​មនុស្ស​ស្នាក់​នៅ​ឬ​ត្រូវ​ចោល​ទំ​នេរ​៕

យោង​តាម​ BI : សូ​ខែ​ល

 

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
Indiana