កំសាន្ត រឿងពីនេះពីនោះ

13/11/2018 - 10:38

បន្ទប់​ទឹក Cagaloglu Hamam Istanbul ទូរ​គី

បន្ទប់​ងូត​ទឹក​ជា​ប្រ​វត្តិ​សាស្រ្ត​នេះ ក​សាង​ក្នុង​អំ​ឡុង​ឆ្នាំ១៧៤១ ដោយ Sultan Mahmut I ហើយ​វា​ក៏​ជា hamam ក​សាង​ក្រោយ​គេ​បង្អស់​ដោយ​ចក្រ​ភព​ Ottoman។ បន្ទប់​ងូត​ទឹក​នេះ នាំ​មក​នូវ​អា​រម្មណ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​ជូន​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ ដោយ​មាន​ដំ​បូល​ខាង​លើ​មូល​ធំ​និង​តុប​តែង​យ៉ាង​ល្អ​វិ​សេស​។ Cagaloglu Hamam បាន​កំ​ណត់​ត្រា​ក្នុង​សៀវ​ភៅ "រម​ណី​យ​ដ្ឋាន​១.០០០​កន្លែង ដែល​មិត្ត​គួរ​ទស្ស​នា​មុន​ពេល​​ស្លាប់" ហើយ​បុគ្គល​ឆ្នើម​ៗ​ដែល​គួរ​ចាប់​អា​រម្មណ៍​ ដូច​៖  Florence Nightingale និង Edward VIII ក៏​ធ្លាប់​ងូត​ទឹក​ក្នុង​បន្ទប់​ទឹក​នេះ​ដែរ​៕

        ​យោងTheculturetrip-ទីទុយ       

 

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
Florence Nightingale និង Edward VIII