កំសាន្ត រឿងពីនេះពីនោះ

06/11/2018 - 09:23

សត្វ​កាំ​ប្រ​មា​យក្ស​ វាយ​ប្រ​ហារ​ខ្លារ​ខិន​

ខ្លារ​ខិន​មួយ​ក្បាល​នៅ​សួន​ឧទ្យាន​ Kruger នៃ​អា​ហ្រិ្វក​​ខាង​ត្បូង​ ត្រូវ​កាំ​ប្រ​មាបា​ញ់​រោម​ជាប់​ពេញ​ខ្លួន​ ទ​ទួល​រង​​ភាព​ឈឺ​ចាប់ ក្រោយ​ពី​ត្រូវ​វាយ​ប្រ​ហារ​ដោយ​សត្វ​កាំ​ប្រ​មាយ​ក្ស​មួយ​ក្បាល​។ សត្វ​កាំ​ប្រ​មា​ក៏​ប្រ​ញាប់​គេច​ខ្លួន​បាត​ ​ នៅ​តែ​ខ្លារ​ខិន​រង​ភាព​ឈឺ​ចាប់​ ដោយ​កាំ​ប្រ​មាបា​ញ់​រោម​ មុត​សព្វ​ខ្លួន​៕

ខ្លារ​ខិន​ប៉ង​វាយ​ប្រ​ហារ​លើ​កាំ​ប្រ​មា​  ប៉ុន្តែ​បន្ទាប់​មក​ត្រូវ​កាំ​ប្រ​មា​វាយ​ប្រ​ហារ​វិញ​ ។

  រោម​កាំ​ប្រ​មា​ជាប់​ពេញ​ខ្លួន​ខ្លារ​ខិន​។

យោង៖  Daily Mail   ប្រែ​សម្រួល​៖ លី​សៀ

 

 

 

ចែករំលែកអត្ថបទ