23/04/2018 - 20:33

ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គម្រោង​ការ​នា​នាលើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ក្រុង​កឹង​ធើ

​គណៈ​ជន​ជាតិ​ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​រៀប​ចំ​សន្និ​បាត​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុ​វត្ត​គម្រោង “ឧបត្ថម្ភ​ ស​កម្ម​ភាព​សម​ភាព​យែន​ឌ័រ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​​ភាគ​តិច​ ដំ​ណាក់​កាល​២០១៨​–២០២៥​” និង​“អនុ​វត្ត​គោល​ន​យោ​បាយ​ពិ​សេស ឧបត្ថម្ភ​ អភិ​វឌ្ឍន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច​–សង្គម​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច ដំ​ណាក់​កាល​២០១៧​-២០២០​” លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ក្រុង​កឹង​ធើ​។​

  លោក​តៅ​វៀត​ថាំង អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សេចក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​១៣៧​។​

ព្រម​ជា​មួយ​នោះ គម្រោង​ “ឧបត្ថម្ភ​ស​កម្ម​ភាព​ស​ម​ភាព​យែន​ឌ័រ​​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ដំ​ណាក់​កាល​២០១៨​–២០២៥​” ជា​មួយ​ទិស​ដៅ​សំ​ខាន់​គឺ​បង្ក​ការ​វិ​វឌ្ឍ​យ៉ាង​ស​កម្ម​ក្នុង​ការ​អនុ​វត្ត​សម​ភាព​យែន​ឌ័រ​ និង​លើក​កម្ពស់​ឋានៈ​របស់​នា​រី​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ រួម​ចំ​ណែក​ជំ​រុញ​ការ​អនុ​វត្ត​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​រាល់​គោល​ដៅ​នៃ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ប្រ​ទេស​ជាតិ​ ស្ដី​ពី​សម​ភាព​យែន​ឌ័រលើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ក្រុង​។ សេច​ក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​១៣៧/QĐ-UBND សំ​ដៅ អនុ​វត្ត​សេចក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​២០៨៥/QĐ-TTg ចុះ​ថ្ងៃ​៣១ ខែ​តុ​លា ឆ្នាំ​២០១៦ របស់​នា​យក​ រ​ដ្ឋម​ន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ ស្ដី​ពី​ការ​ផ្ដល់​សច្ចា​ប័ន គោល​ន​យោ​បាយ​ពិ​សេស ឧបត្ថម្ភ​អភិ​វឌ្ឍន៍​​សេដ្ឋ​កិច្ច​–សង្គម​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច និង​តំ​បន់​ភ្នំ ដំ​ណាក់​កាល​២០១៧–២០​២០​។ គោល​ដៅ​សំ​ខាន់​នៃ​គម្រោង​ការ​គឺ ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​លំ​បាក​បន្ទាន់​បំ​ផុត​អំ​ពី​ជីវ​ភាព​ មាន​ដូច​៖ ដី​សង់​ផ្ទះ ដី​ផលិត​កម្ម ទឹក​ប្រើ​ប្រាស់ បណ្តុះ​បណ្តាល​មុខ​របរ​និង​ទុន​បុល ឧបត្ថម្ភ​ផលិត​កម្ម​។ល។​៕ ​

                                ថាញ់​​ភូ - សេរី

 

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
លោក​តៅ​វៀត​ថាំង