11/12/2017 - 16:26

រមណី​យ​វត្ត​ឃោសិ​តា​រាម

វត្ត​ឃោសិ​តា​រាម​(ពល្លាវ​ចាស់) ចំ​ណុះ​ភូមិ​កូវ​ឡាវ ឃុំ​ហឹង​ហោយ ស្រុក​វិញ​ឡើយ ខេត្ត​បាក​លីវ ជា​វត្ត​បុ​រាណ​ត្រូវ​បាន​កសាង​តាម​បែប​ស្ថា​បត្យ​កម្ម​ខ្មែរ មាន​ចម្លាក់​ក្បូរ​ក្បាច់​រចនា​ល្អ​វិ​សេស  ដូច​ជា​សំ​ណង់​ពុទ្ធ​មណ្ឌល​តាំង​ពី​ព្រះ​សម្មា​សម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​ប្រ​សូតិ​រហូត​ដល់​ចូល​និព្វាន មួយ​អន្លើ​ដោយ​កុដិ សា​លា  ព្រះ​វិ​ហារ ចេ​តិយ អ​គារ​សិក្សា​។ល។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​រូប​ភាព​មួយ​ចំ​នួន​នៃ​វត្ត​ពល្លាវ​ចាស់​៖

     ព្រះ​វិ​ហារ​វត្ត​ឃោ​សិ​តា​រាម​ (ពល្លាវ​ចាស់​)។

           

សា​លា​ពុទ្ធិ​កសិក្សា​។

           

 ផ្ទាំង​គំ​នូរ​ពុទ្ធ​ប្រ​វត្តិ​ដ៏​វិ​ចិត្រ​។

           

 ចេតិ​យតម្កល់​អដ្ឋិ​ធាតុ​ព្រះ​ឧបជ្ឈាយ៍​។

                                                                ទ្រឿង​ផល​-មុ​នី

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
ខេត្ត​បាក​លីវ